S ile başlayan 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "s" olan, 6 harfli toplam 1754 adet kelime bulunmaktadır. s harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu s harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SAMANİ

Saman rengi, açık sarı. Bu renkte olan.

SÖRPÜK

Uyuşuk, dalgın kimse. Gevşek, pörsük, sarkık.

SERGAP

Üzüm dolu sepetin ağzını kapatmakta kullanılan söğüt ve benzerleri ağaçların dal ve yaprakları.

SOVALA

Keçi memesinde görülen bir hastalık. Küçük taşlı ve kumlu tarla. Bozulmuş tohum, yemiş, sebze vb.

SIĞIRT

Dikiş.

SOMRUK

Bebeklere, tülbent içine tatlı konularak yapılan emzik. Ballıbaba.

SALLAH

Salak.

SONGUN

Eğilim, yetenek. Sonuncu, son olan.

SİNCAP

Sincapgillerden, ağaçlarda yaşayan, genellikle meyveyle beslenen, çok tüylü, uzun kuyruklu, ince gövdeli bir hayvan, değin, çekelez (Sciurus vulgaris).

SAKANE

Giysi yıkanan yer, yunak.

SARGON

Bir çeşit kılıç balığı.

SIHMAK

Sıkmak.

SÜREKE

1.Ürün bolluğu : Bağ filizlerinin sürekesi çok iyidir. 2.Geçerli, aranan, istenen : Bu malın sürekesi pek az. Ekilen toprak alanı, tarla. Sabanın tarlada bıraktığı iz.

SİNBİL

Sinsi.

SEYRAT

Yel ve güneş alan yüksek yer.

SAÇULA

Dökümcülerin kullandığı ağaçtan yapılmış kalıp.

SÜRSAT

Savaşa giden ordunun geçeceği yollar çevresindeki köylülerden savaş araç ve gereçlerini temin etmesi ve rayiç değeri üzerinden yiyecek satın alması.

SANÇMA

Sançmak işi.

SÖGÜRT

Söğüt.

SAĞMAL

Süt veren, sağılan, sağımlı. Sömürülen, kendisinden çıkar sağlanılan (kimse, ülke vb.). Bol süt veren inek.