S ile başlayan 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "s" olan, 6 harfli toplam 1754 adet kelime bulunmaktadır. s harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu s harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SAGMEN

Köyden köye gelin almaya giden güvey yanlısı, atlı, davullu, zurnalı, silahlı ve cepken giyinmiş delikanlı alayı.

SERPEK

İçinde köstebek yuvaları olan tarla.

SOLDİÇ

Gelinin sol yanındaki arkadaşı.

SATRAÇ

Başörtüsü.

SALTAK

Topluluk. Kötü yolda kadın.

SENĞİR

İki dağ arasındaki sırt.

SALYAR

Salya.

SİYREK

Ketentohumu.

SEGMAN

Yağ ve gaz sızıntısını önlemeye yarayan, motor pistonlarına yerleştirilen, dökme demirden yapılmış olan halka.

SÜLMAN

Süleyman.

SARKOT

Genel olarak protoplazma için kullanılan eski bir terim. Sarkod.

SİZİJİ

Birbirine tutunmuş olan Gregarine ve Adeleidea'ların (Karyolysus lacertae) iki gamont içeren ve daha sonra gametleri oluşturmaya başlayan hareketli evreleri, gamontogami.

SUCAMI

Sodyum (potasyum) tetra silikat; suda yoğun bir çözelti oluşturan ve çoğunlukla yapıştırıcı olarak kullanılan özdek.

SÜNMEK

Esnekliğini yitirerek gevşemek. Kopmadan uzamak, gerilmek.

SIVKIN

Ağaç filizi, sürgün. Filiz.

SENGER

Siper. Koruyucu engel, siper. Siper, istihkâm.

SAYLAK

1.Üstü ince toprak katmanıyla örtülü taşlık yer, kayalık. 2.Dağın dik ve kayalık yüksek yeri. 3.Dere tepe, engebe. Yalnız, tek : Ben dün kasabaya saylak gittim. Düz taş. Hatay şehri, Kırıkhan belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

SAYKUT

Uğurlu, kutlu, saygıdeğer kimse.

SEKSEN

Yetmiş dokuzdan sonra gelen sayının adı. Bu sayıyı gösteren 80 ve LXXX rakamlarının adı. Sekiz kere on, yetmiş dokuzdan bir artık.

SALGAM

Buğday yıkamak için çullarla dere ağzına yapılan yunak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük