S ile başlayan 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "s" olan, 4 harfli toplam 377 adet kelime bulunmaktadır. s harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu s harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SUAT

Mutlu.

SUCU

Su satan veya evlere su taşıyan kimse, saka.

SİŞE

Tavana çakılan ince, dar çıta.

SIRB

Sırp.

SMAÇ

Voleybol ve teniste topu yukarıdan aşağıya doğru sertçe yere vurma, küt (III). Basketbolda yakın mesafeden topu sertçe sepete geçirme.

SAGI

Saki.

SAİR

Başka, öteki, diğer.

SNOP

Züppe.

SEYİ

1.Keten. 2.Kendir kilim.

SİLE

Ağzına değin dolu, tam. Bataklıkta çıkan dikenli bir çeşit ot. Derilerin işlenmesi için yatırılan harç kuyusu. Başparmakla işaret parmağı arasındaki uzunluk. Ağzına dek dolu. Bir ölçek dolusu tahıl, up, tuz ve benzerleri (üzeri cetvelle silinerek düzeltilmiş olacaktır). Dabakların deri ıslatmak amacıyla kullandıkları beton havuz. (Uşak). İçine manda derisi atılan dabaklama çukuru. (Yalvaç Isparta). Silme, ağzına kadar dolu, lebabep.

SAMİ

Hz. Nuh'un oğlu Sam'dan türediklerine inanılan beyaz ırkın, Arapça, Asurca, İbranice ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kolu. Bu kola özgü olan.

SIRT

Omurgalı ya da omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm. Kesici araçların kesmeyen kenarı. Bir şeyin üstü, üst bölümü. Dağların veya tepelerin üst bölümü. İnsanın üstü. Dikilmiş veya ciltlenmiş kitaplarda dikişin bulunduğu bölüm. İnsanlarda boyundan bele kadar uzanan üst bölüm, göğüs karşıtı.

SÜER

Yiğit, güçlü kimse.

SECİ

Nesirde yapılmış olan uyak.

SONU

Boyunduruğun iki yanına konulan çubuklar.

SOVA

Kapı ve pencerenin yerleştiği kasa, çerçeve.

SOFI

Sofu.

SEME

Sersem, ahmak, alık.

SASI

Küf ve çürük gibi kokan. Tatsız. Kokuşmuş.

SOYE

Kurt köpeği.