S ile başlayan 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "s" olan, 3 harfli toplam 102 adet kelime bulunmaktadır. s harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu s harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SON

Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı. Döl eşi. En arkada bulunan. Bir şeyin en arkadan gelen bölümü, bitimi, nihayet, akıbet. Artık ondan ötesi veya başkası olmayan. Uç, sınır. Olanca. Ölüm.

SÖK

Bezemlerin sökülmesi için verilen komut.

SIY

Armağan.

SİR

Sır. Sığır. Su. Gülünç, eğlenceli. Halkalı solucanların solunum ve çiftleşme aygıtı. Denizlâlelerini zemine bağlayan sap şeklinde uzantı. Bazı yassı solucanlarda ve yumuşakçalarda penis görevi olan organ. Böceklerin bacak, anten gibi organlarında bulunan saç şeklindeki yapılar. Barnakların tüylü beslenme yapıları. Eskiden Avrupa'da kimi derebeylerine verilen san. İmparator ve krallara seslenirken kullanılan saygı sanı.

SİP

Kırık çanak çömleği yapıştırmaya yarayan yumurta akı, kireç, süt, pamuk karışımı. Domuz yavrusu. Çanak, çömlek yapıştırmaya yarayan bir çeşit macun.

SAC

Yassı demir çelik ürünü. Bu üründen yapılan. Bu nesneden yapılmış, üzerinde yufka yapılmış olan dışbükey pişirme aracı.

SÜS

Süslemeye, süslenmeye yarayan şey, bezek, süs püs. Anlamı zenginleştiren edebiyat sanatı. Güzellik veren, güzelleştiren şey. Süsleme veya süslenme işi.

SİĞ

Üçetek, bir çeşit giysi : Siği ne zaman aldınız. Köy içinde yol dönemeci.

SIL

Gübre.

SIK

Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı. Çok bulunan, çok rastlanan. Kısa zaman aralıklarıyla, az aralıklarla. Aralıksız olarak, aralarında az aralık bırakarak.

SOM

İçi dolu olan ve dışı kaplama olmayan, masif. Somon balığı. Katışıksız. Rıhtımın su üstünde olan bölümü. Kırgızistan para birimi.

SİH

Sık. Hindistan'ın Pencap bölgesinde yaşayan bir topluluk.

SEÇ

Harmanda savrulmuş tahıl yığını. Buğday, arpa yığını.

SAF

Dizi, sıra. Katıksız, arı, katışıksız, halis, has. Kurnazlığa aklı ermeyen, kolaylıkla aldatılabilen, bön, safdil. Grup. İyi niyetli, art niyetsiz.

SAT

1.Yalın, yalnız, tek. 2.Tüm, bütün. Bile, üstelik, hatta : O kadar canı sıkıldı sat ağladı. Et tahtası. Saat. Yalnız, yalın, tek. Set.

SEG

Şap.

SUY

Su.

SEB

Kırık çanak çömleği yapıştırmaya yarayan yumurta akı, kireç, süt, pamuk karışımı.

SOY

Bir atadan gelen kimselerin topluluğu, sülale. Cins, tür, çeşit. İyi ve üstün nitelikleri bulunan. Manzum söz.

SOS

Bazı yemeklerin üzerine dökülen, domates, baharat vb. şeylerle yapılmış olan karışım.