S ile başlayan 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "s" olan, 3 harfli toplam 102 adet kelime bulunmaktadır. s harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu s harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SUB

Altında.

SOD

Süperoksit dismutaz.

SUS

Domuz.

SEM

Zehir. İşitme.

SAJ

Eski türkçe saç: saç; üzerinde yufka yapılan göbekli demir levha.

SEB

Kırık çanak çömleği yapıştırmaya yarayan yumurta akı, kireç, süt, pamuk karışımı.

SEN

Teklik ikinci kişiyi gösteren söz.

SER

Baş, kafa. Başkan, reis. Limonluk.

SÖL

Etin kanlı suyu.

SEL

Sürekli yağan yağmurdan veya eriyen kardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın su, su taşkını. Etki ve iz bırakan güçlü durum veya davranış. Yoğunluk. Hareket hâlindeki büyük kalabalık, yığın.

SLE

Sistemik lupus eritromatozis.

SİH

Sık. Hindistan'ın Pencap bölgesinde yaşayan bir topluluk.

SÜR

Belirti, im, iz : Ortalığa bayram sürü düştü.

SAM

Sam yeli. Rus yapısı, karadan havaya güdümlü silah.

SİF

İthalatta bir malın bedeli, sigortası ve navlun giderleriyle birlikte olmak üzere maliyeti.

SON

Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı. Döl eşi. En arkada bulunan. Bir şeyin en arkadan gelen bölümü, bitimi, nihayet, akıbet. Artık ondan ötesi veya başkası olmayan. Uç, sınır. Olanca. Ölüm.

SEE

Şap.

SOÇ

Ladin. Sırılsıklam. Ladin ağacı.

SİĞ

Üçetek, bir çeşit giysi : Siği ne zaman aldınız. Köy içinde yol dönemeci.

SIR

Bazı nesnelere parlaklık verme, dış etkilerden koruma, sızmalarını önleme vb. amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik. Bir amaca ulaşmak için kullanılan, başvurulan özel ve gizli yöntem. Bir işin, bir şeyin dikkat, yetenek, deneyim ve sezgi yardımıyla kavranabilen en zor, en ince yanı. Varlığı veya bazı yönleri açığa vurulmak istenmeyen, gizli kalan, gizli tutulan şey. Aklın erişemediği, açıklanamayan veya çözülemeyen şey, giz, gizem. Aynaların arkasına ve kaplama metal eşyanın yüzüne sürülen ince tabaka.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük