S ile başlayan 17 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "s" olan, 17 harfli toplam 27 adet kelime bulunmaktadır. s harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu s harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SEVİMSİZLEŞTİRMEK

Sevimsiz duruma getirmek, antipatikleştirmek.

SARACALARÇİFTLİĞİ

Ankara şehrinde, Akyurt ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

SÜPERFOLİKÜLASYON

Dışarıdan gonagotropik hormon uygulamasıyla çok sayıda folikülün gelişmesinin uyarılması.

SİLAHSIZLANDIRMAK

Silahsızlanmasına sebep olmak, silahsızlanmasını sağlamak, silahlarını bıraktırmak.

SIDIKLIKÜÇÜKBOĞAZ

Kırşehir ili, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

SAYDAMLAŞTIRILMAK

Saydam duruma getirilmek, şeffaflaştırılmak.

SAĞLAMLAŞTIRILMAK

Sağlam duruma getirilmek.

SAVCILIMERYEMKAŞI

Kırşehir ili, Savcılı bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

SABİTLEŞTİREBİLME

Sabitleştirebilmek işi.

SADELEŞTİREBİLMEK

Sadeleştirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

SARCOMASTİGOPHORA

Merkezi kromatinden yoksun bir bölgenin etrafında halka biçiminde çekirdek kromatinin bulunduğu tipik bir endozom çekirdeğe sahip, kamçı, psödopod veya her iki organelle hareket eden Mastigophora (kamçılılar), Sarcodina (amipler) ve Opalinata (opalinidler) alt şubelerine sahip protozoa şubesi.

SAKARÇİFTLİĞİKÖYÜ

Kayseri ili, Hacılar ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

STANDARTLAŞTIRMAK

Standart duruma getirmek.

SIÇRARKUYRUKLULAR

Dördüncü abdomen segmentinde çatallı bir sıçrayıcı organ taşıyan, kanatsız böceklerin bir takımı.

SARKOSPORİDİYOZİS

Sarkokistozis.

SEMBOLLEŞTİRİLMEK

Simgeleştirilmek.

SANCAKLIÇEŞMEBAŞI

Manisa ili, Karaoğlanlı nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

SAPANLIURGANCILAR

Bolu şehri, Gerede ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

SONUÇLANDIRABİLME

Sonuçlandırabilmek işi, neticelendirebilme.

SFİNGOMİYELİNOZİS

İnsan, kedi, köpek ve farelerde, sfingomiyelinaz yetersizliğine bağlı olarak biçimlenen lenfosit ve monositlerin vakuollü görünümüyle, klinik olarak da sinirsel belirtilerle belirgin, otozomal çekinik karakterde lizozomal bir depo hastalığı, Nieman-Pick hastalığı, lipit histiyositozis.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük