S ile başlayan 17 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "s" olan, 17 harfli toplam 27 adet kelime bulunmaktadır. s harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu s harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SÜPERFOLİKÜLASYON

Dışarıdan gonagotropik hormon uygulamasıyla çok sayıda folikülün gelişmesinin uyarılması.

SİNDİRİLEBİLİRLİK

Gübre miktarının tüketilen yem miktarına bölünmesiyle bulunan, bir yemin veya besin maddesinin tüketildikten sonra vücutta tutulan kısmı, hazmolabilirlik, hazmolma oranı, sindirim derecesi.

SFİNGOMİYELİNOZİS

İnsan, kedi, köpek ve farelerde, sfingomiyelinaz yetersizliğine bağlı olarak biçimlenen lenfosit ve monositlerin vakuollü görünümüyle, klinik olarak da sinirsel belirtilerle belirgin, otozomal çekinik karakterde lizozomal bir depo hastalığı, Nieman-Pick hastalığı, lipit histiyositozis.

SAYDAMLAŞTIRILMAK

Saydam duruma getirilmek, şeffaflaştırılmak.

SARCOMASTİGOPHORA

Merkezi kromatinden yoksun bir bölgenin etrafında halka biçiminde çekirdek kromatinin bulunduğu tipik bir endozom çekirdeğe sahip, kamçı, psödopod veya her iki organelle hareket eden Mastigophora (kamçılılar), Sarcodina (amipler) ve Opalinata (opalinidler) alt şubelerine sahip protozoa şubesi.

SARKOSPORİDİYOZİS

Sarkokistozis.

SABİTLEŞTİREBİLME

Sabitleştirebilmek işi.

SEMBOLLEŞTİRİLMEK

Simgeleştirilmek.

SARACALARÇİFTLİĞİ

Ankara şehrinde, Akyurt ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

SABIRSIZLANDIRMAK

Sabırsızlanma işini yaptırmak.

STANDARTLAŞTIRMAK

Standart duruma getirmek.

SİLAHSIZLANDIRMAK

Silahsızlanmasına sebep olmak, silahsızlanmasını sağlamak, silahlarını bıraktırmak.

SEVİMSİZLEŞTİRMEK

Sevimsiz duruma getirmek, antipatikleştirmek.

SAKARÇİFTLİĞİKÖYÜ

Kayseri ili, Hacılar ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

SANCAKLIÇEŞMEBAŞI

Manisa ili, Karaoğlanlı nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

SİKLOKRİYOŞİRURJİ

Glakomun tedavisinde korpus siliarenin dondurularak sıvı üretiminin azaltıldığı yöntem. Glakom olgularında -80 ?C soğuk aplikasyonla korneal limbustan 5-6 mm uzaklıktan gerçekleştirilen kriyoproba temaslariyle korpus siliarede yerel bir yıkımlama oluşturulur, siklokriyotermi.

SADELEŞTİREBİLMEK

Sadeleştirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

SANCAKLIUZUNÇINAR

Manisa şehri, Karaoğlanlı bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

SAVCILIMERYEMKAŞI

Kırşehir ili, Savcılı bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

SIDIKLIKÜÇÜKBOĞAZ

Kırşehir ili, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük