S ile başlayan 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "s" olan, 16 harfli toplam 56 adet kelime bulunmaktadır. s harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu s harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

STARLİNGEĞRİLERİ

Toplardamar dönüşüyle kalbe gelen kanla kalp fonksiyonları arasındaki ilişkiyi gösteren grafik eğrileri.

SÜREĞENLEŞTİRMEK

Süreğen duruma getirmek, müzminleştirmek.

SIÇRARFAREGİLLER

Asya, Avrupa ve Amerika'da yaşayan, arka üyeleri uzun, iyi koşan ve tırmanan, yanak torbaları bulunan, toprak üzerinde ya da küçük çalılar arasında yuvalar yapan bir memeli familyası.

SUPRAPOPÜLASYONU

Bir ekosistemde tüm konaklarda bulunan tek bir parazit türüne ait bireylerin tamamı.

SIRADANLAŞTIRMAK

Bayağılaştırmak.

SEVİMLİLEŞTİRMEK

Sevimli duruma getirmek, sevimli olmasını sağlamak.

SANAYİLEŞEBİLMEK

Sanayileşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

SAMİMİLEŞİVERMEK

Çabucak samimileşmek.

SABİTLEŞTİRİLMEK

Sabit duruma getirilmek.

SOLUKBURGUMSULAR

İnce, büklümleri sık ve iki ucu sivri kıvrımkılsılar soyu.

SİTAYUKSZOONOZİS

Cytauxzoon cinsi protozoonların neden olduğu Afrika tırnaklıları ve evcil kedilerde oluşturduğu ateş, anemi ve sarılıkla belirgin kenelerle taşınan ölümcül enfeksiyon.

SİRİNGOMİYELİTİS

Omuriliğin içi sıvı dolu boşluklar içeren yangısı.

SENDİKALAŞTIRMAK

Sendika hâlinde teşkilatlandırmak.

SİKLEROKRONOLOJİ

Bir organizmanın geçmiş tarihiyle ilgili olarak otolit, pul ve iskelet gibi kalkersi yapılarını inceleyen bilim.

SÜREKLİLEŞTİRMEK

Sürekli duruma getirmek.

SCHİSTOSOMATİDAE

İnsan ve hayvanlarda parazitlenen, Heterobilharzia, Schistosomatium, Schistosoma, Ornithobilharzia, Bilharziella, Trichobilharzia, Pseudobilharzia ve Austrobilharzia cinslerini içeren, Trematoda sınıfından kan kelebeği ailesi.

SİLAHLANDIRILMAK

Silahlandırma işine konu olmak.

SIKLAŞTIRABİLMEK

Sıklaştırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

SAYDAMLAŞTIRILMA

Saydamlaştırılmak durumu, şeffaflaştırılma.

SERBESTLEŞTİRMEK

Serbestleşme işini yaptırmak.