S ile başlayan 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "s" olan, 16 harfli toplam 56 adet kelime bulunmaktadır. s harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu s harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SOLUKBURGUMSULAR

İnce, büklümleri sık ve iki ucu sivri kıvrımkılsılar soyu.

STANDARTLAŞTIRMA

Standartlaştırmak işi. Nitelikte belirli düzeyi, kaliteyi, pazarlamada kolaylığı ve değer birliğini sağlamak amacıyla her tür üründen benzer nitelikte bulunanı ayırma.

SEMBOLLEŞTİRİLME

Simgeleştirilme.

SAKARIKARACAÖREN

Eskişehir şehri, Alpu ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

SÜPERMARKETÇİLİK

Süpermarketçinin işi veya mesleği.

SALPİNGOOFORİTİS

Yumurta kanalının ve yumurtalığın bir aradaki yangısı.

SİKLEROKRONOLOJİ

Bir organizmanın geçmiş tarihiyle ilgili olarak otolit, pul ve iskelet gibi kalkersi yapılarını inceleyen bilim.

SESLENDİREBİLMEK

Seslendirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

SİLAHSIZLANDIRMA

Silahsızlandırmak işi.

SENDİKALAŞTIRMAK

Sendika hâlinde teşkilatlandırmak.

SPERMATOSİSTİTİS

Seminal vezikülitis.

SAYDAMLAŞTIRILMA

Saydamlaştırılmak durumu, şeffaflaştırılma.

SHARPEYİPLİKLERİ

Kemik dokuda periosteumun dış katından ayrılan kollajen iplikler.

SİMGELEŞTİRİLMEK

Simgeleştirme işine konu olmak, sembolleştirilmek.

SÜMÜKLEĞENBÖCEĞİ

Salyangoz.

SEVİMLİLEŞTİRMEK

Sevimli duruma getirmek, sevimli olmasını sağlamak.

SAĞLAMLAŞTIRILMA

Sağlamlaştırılmak işi.

SİFONAPTERİDOZİS

Pire ısırıklarının neden olduğu hastalık.

SIRADANLAŞTIRMAK

Bayağılaştırmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük