S ile başlayan 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "s" olan, 16 harfli toplam 56 adet kelime bulunmaktadır. s harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu s harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SİFONAPTERİDOZİS

Pire ısırıklarının neden olduğu hastalık.

SİMGELEŞTİRİLMEK

Simgeleştirme işine konu olmak, sembolleştirilmek.

SERBESTLEŞTİRMEK

Serbestleşme işini yaptırmak.

SERTLEŞEBİLİRLİK

Çeliklerin, hangi derinliğe dek sertleşebildiklerini belirleyen özellik.

STRONGİLOYİDOZİS

İnsan ve evcil hayvanlarda Strongyloides cinsi nematodların larva ve erişkinlerinin neden olduğu pnömoni ve hafiften şiddetliye kadar değişen bir ishal gibi klinik semptomlarla belirgin enfeksiyon. Hastalık genellikle bağışıklık sistemi baskılanmış ve kortikosteroit kullanan bireylerde görülmektedir. Endojen yaşam siklusu görülen hastalarda sürekli enfeksiyonlara rastlanmaktadır.

SHARPEYİPLİKLERİ

Kemik dokuda periosteumun dış katından ayrılan kollajen iplikler.

SİVRİBURUNBALIĞI

Bir çeşit kefal balığı.

SAĞLAMLAŞTIRILMA

Sağlamlaştırılmak işi.

SERPİŞTİREBİLMEK

Serpiştirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

SERVİKOVAJİNİTİS

Serviks uteri ve vajinanın birlikte yangısı.

SAYDAMLAŞTIRILMA

Saydamlaştırılmak durumu, şeffaflaştırılma.

SÜREĞENLEŞTİRMEK

Süreğen duruma getirmek, müzminleştirmek.

SÜPERFEKONDASYON

Aynı kızgınlık döneminde oositlerin farklı erkeklerin spermatozoitleriyle döllenmesi.

SOLUKBURGUMSULAR

İnce, büklümleri sık ve iki ucu sivri kıvrımkılsılar soyu.

SUPRAPOPÜLASYONU

Bir ekosistemde tüm konaklarda bulunan tek bir parazit türüne ait bireylerin tamamı.

SİKLEROKRONOLOJİ

Bir organizmanın geçmiş tarihiyle ilgili olarak otolit, pul ve iskelet gibi kalkersi yapılarını inceleyen bilim.

SEVİMSİZLEŞTİRME

Sevimsizleştirmek durumu, antipatikleştirme.

SANCAKLIKAYADİBİ

Manisa şehri, Karaoğlanlı nahiyesine bağlı bir bölge.

STARLİNGHİPOTEZİ

Starling yasası.