S ile başlayan 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "s" olan, 15 harfli toplam 136 adet kelime bulunmaktadır. s harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu s harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

STEREOİZOMERLER

Aynı atom yapısında fakat yapısal konfigürasyonu farklı olan bileşikler.

SIĞIŞTIRABİLMEK

Sığıştırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

SİLSİLEİMERATİP

Rütbe sıralaması.

SEMBOLLEŞTİRMEK

Simgeleştirmek.

SİNİRLENEBİLMEK

Sinirlenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

SİLKELEYEBİLMEK

Silkeleme imkânı veya olasılığı bulunmak. Silkelemeye gücü yetmek.

SADELEŞTİRİLMEK

Sadeleştirme işi yapılmak.

SÖZLENDİRİCİLİK

Sözlendiricinin işi, dublajcılık.

SÖNDÜRÜLEBİLMEK

Söndürülme imkânı veya olasılığı bulunmak.

SİTOPLAZMOLİZİS

Sitoplazma erimesi.

SOKUŞTURABİLMEK

Sokuşturma imkânı veya olasılığı bulunmak.

SOSYALLEŞTİRMEK

Toplumsallaştırmak. Toplum kurallarına göre davranacak biçimde eğitmek.

SCHMİDTSENDROMU

Poliglandüler sendrom.

SAMİMİLEŞİVERME

Samimileşivermek durumu.

SIDIKLIDARBOĞAZ

Kırşehir ilinde, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

SOSYALLEŞEBİLME

Toplumsallaşabilme.

SİLKELENEBİLMEK

Silkelenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

STANDARDİZASYON

Standartlaşma.

SESSİZLEŞTİRMEK

Sessizleşme işini yaptırmak.

SEROPNÖMOTORAKS

Göğüs zarı boşluğunda hava ve serum toplanması.