S ile başlayan 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "s" olan, 15 harfli toplam 136 adet kelime bulunmaktadır. s harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu s harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SOKUŞTURABİLMEK

Sokuşturma imkânı veya olasılığı bulunmak.

SOSYALLEŞTİRMEK

Toplumsallaştırmak. Toplum kurallarına göre davranacak biçimde eğitmek.

SEROPNÖMOTORAKS

Göğüs zarı boşluğunda hava ve serum toplanması.

SÜRÜKLEYEBİLMEK

Sürükleme imkânı veya olasılığı bulunmak. Sürüklemeye gücü yetmek.

SENSİBİLİZASYON

Hassaslaştırma, duyarlılığını artırma.

SEYREKLEŞTİRMEK

Seyrek duruma getirmek, aralamak, seyreltmek.

STEPHANOFİLARİA

Filarioidea üst ailesinde bulunan bir nematod cinsi. S. stilesi Amerika Birleşik Devletleri'nde sığırlarda stefanofilariozise neden olmaktadır.

SONLANDIRABİLME

Sonlandırabilmek işi.

SİTOMEGALOVİRÜS

Tükrük bezlerinde ve yeni doğanlarda merkezi sinir sisteminin harabiyetine neden olan bir herpes virüsü. Herpesviridae ailesinin Betaherpesvirinae alt ailesinde bulunan bir virüs.

SİNİRSEKYAPRAĞI

Kalınca yaprakları çıban ve yarayı işletip iyileştirmekte kullanılan, labadaya benzer bir çeşit ot.

STROBİLOSERKOİT

Yalnızca Schistotaenia'larda görülen ve bir bölümü strobilasyona uğrayan sistiserkoid.

STEATOKRİPTOZİS

Yağ bezlerinin işlev bozukluğu.

SİLKELENEBİLMEK

Silkelenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

SARISÜLEYMANLAR

Balıkesir şehrinde, Savaştepe ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

SİNİRKANATLILAR

İki çift ve zarsı kanatları incecik sinir telleriyle örülmüş, yumuşak vücutlu böcekler topluluğu. (Karıncaaslanı, bu dizinin pek bilinen türlerindendir.). (Neuroptera), iyi bilinen türüdür.

SAMİMİYETSİZLİK

Samimi olmama durumu, içtensizlik.

SİTOPLAZMOLİZİS

Sitoplazma erimesi.

SEREBELLOSPİNAL

Beyincik ve omurilikle ilgili olan.

SERSEMLEŞTİRMEK

Sersemleşme işini yaptırmak.

SEMPTOMATOLİTİK

Klinik belirtilerin kaybolmasına neden olan veya klinik bulguları yok eden.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük