S ile başlayan 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "s" olan, 15 harfli toplam 136 adet kelime bulunmaktadır. s harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu s harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SERATOBRANŞİYAL

Keski solungaçlılarda (Elasmobranchii) solungaç yaylarında bulunan iskelet elemanı.

SİNİRLENEBİLMEK

Sinirlenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

SAKİNLEŞEBİLMEK

Sakinleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

SÜLEYMANHACILAR

Çankırı ili, Belören bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

STEATOKRİPTOZİS

Yağ bezlerinin işlev bozukluğu.

SÖYÜNDÜRÜNÜLMEK

Söndürülmek.

SİNİRKANATLILAR

İki çift ve zarsı kanatları incecik sinir telleriyle örülmüş, yumuşak vücutlu böcekler topluluğu. (Karıncaaslanı, bu dizinin pek bilinen türlerindendir.). (Neuroptera), iyi bilinen türüdür.

SANAYİLEŞTİRMEK

Sanayileşmesini sağlamak.

SOKUŞTURABİLMEK

Sokuşturma imkânı veya olasılığı bulunmak.

SÜREKLİLEŞTİRME

Süreklileştirmek işi.

SIDIKLIDARBOĞAZ

Kırşehir ilinde, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

SAÇMALAYABİLMEK

Saçmalama olasılığı bulunmak.

SEROTİPLENDİRME

Mikroorganizmaların türleri (serotip veya serovar) arasındaki yapıların antijenik farklılıkları ortaya koyarak onları ayırt eden serolojik bir teknik.

SAMİMİLEŞİVERME

Samimileşivermek durumu.

SELAMLAŞABİLMEK

Selamlaşma imkânı veya olasılığı bulunmak.

SAMİMİYETSİZLİK

Samimi olmama durumu, içtensizlik.

SEROKONVERSİYON

Enfeksiyon geçirildiğinin veya başarılı bir aşılamanın göstergesi olarak kanda özgül antikorların görülmesi.

SERİNLETEBİLMEK

Serinletme imkânı veya olasılığı bulunmak.

SABİTLEŞTİRİLME

Sabitleştirilmek işi.

SEZİNLEYEBİLMEK

Sezinleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük