S ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "s" olan, 14 harfli toplam 203 adet kelime bulunmaktadır. s harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu s harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SÜTLEĞENGİLLER

İki çeneklilerden, sütleğen, kauçuk, manyok vb. önemli bitkileri içine alan bir familya.

SİNENSEFALOSEL

Etrafındaki doku kısımlarına yapışık olan ensefalosel.

SAVCILIKURUTLU

Kırşehir ilinde, Savcılı bucağına bağlı bir bölge.

SİNİRLENDİRMEK

Sinirlenmesine sebep olmak.

SAHNELEYEBİLME

Sahneleyebilmek işi.

SEBEPLENDİRMEK

Sebeplenme işini yaptırmak.

SONDALAMACILIK

Sondalamacının işi, sondajcılık.

SICAKLAŞTIRMAK

Sıcak duruma getirmek.

SABİTLEŞTİRMEK

Sabit duruma getirmek.

SEMENTOBLASTOM

Dişin sementindeki sementoblastlardan köken alan iyicil tümör, iyicil sementoblastom.

SEMPTOMATOLOJİ

Araz bilgisi, belirtiler bilimi, semiyotik.

SİYALOSTENOZİS

Salya kanalı stenozu.

SANGUİNİVORLUK

Vandellia gibi cüce kedi balıklarında görülen kanla beslenme.

STAPHYLOCOCCUS

Deri ve mukozalarda normal flora elemanı olarak bulunan, cerahat, apse ve çeşitli piyojenik enfeksiyonlara neden olabilen, genellikle üzüm salkımı biçiminde düzensiz dizilmiş, Gram pozitif, yuvarlak biçimli, fakültatif anaerop bir bakteri cinsi, stafilokok. Stafilokok.

SEROPERİTONEUM

Karın zarı boşluğunda sıvı toplanması.

SÜPERİKONOSKOP

Süperikonoskop ışıtaçlı alıcı. İkonoskop ışıtacın geliştirilmiş biçimi.

SUSKUNLAŞTIRMA

Suskunlaştırmak işi.

SEMERTEKLENMEK

Anlamazlıktan gelmek.

SİLAHSIZLANMAK

Silahlanmaktan vazgeçmek.