S ile başlayan 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "s" olan, 13 harfli toplam 339 adet kelime bulunmaktadır. s harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu s harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SÜSLÜBÖCEKLER

Kurtçukları, ya kabuk altına girerek, ya da doğrudan doğruya odun katını delerek, ağaçlarımıza büyük zarar veren ve ergin çağda gözalıcı, parlak renklerle süslü bulunan kınkanatlılar familyası.

SABREDEBİLMEK

Sabretme imkânı veya olasılığı bulunmak.

SÖYLENCEBİLİM

Bir budunun söylencelerinin tümü. Söylenceleri inceleyen bilim.

SİSTİSERKOZİS

Sistiserkus adlı sestod larvalarının neden olduğu enfeksiyon. Bu larva çeşitli hayvanlarda çizgili kaslarda bulunmaktadır ve enfekte hayvanlarda herhangi bir klinik belirtiye neden olmaz. Bu larvalarla kontamine domuz etlerinin çiğ veya az pişmiş olarak yenilmesi sonucunda insanlar enfeksiyona yakalanmaktadır. Ayrıca Taenia saginata adlı sestodun ara konak sığırların çizgili kaslarında bulunan Cysticercus bovis adlı larvasını çiğ veya az pişmiş sığır etiyle alan insanların ince bağırsaklarında 12-25 m. uzunluğunda erişkin parazit oluşmaktadır.

SÖYLENBİLİMCİ

İnceleme alanı söylen olan bilim adamı. bk. söylen.

SALLAYIVERMEK

Ansızın sallamak.

STRİPTİZCİLİK

Striptizci olma durumu.

SIVILAŞTIRMAK

Bir gazı sıvı durumuna dönüştürmek.

SAVRULABİLMEK

Savrulma imkânı veya olasılığı bulunmak.

SAPLICADİNDON

Armut.

SAHİLEŞTİRMEK

Gerçek bir durum almasını sağlamak, gerçekleştirmek.

SÜRDÜRÜMLENME

Sürdürümlenmek işi.

SÜRNATÜRALİZM

Doğaüstücülük.

SUSUZMÜSELLİM

Tekirdağ ilindene bağlı bir yerleşim bölgesi.

SANATSEVERLİK

Sanatsever olma durumu.

SAKALOYNATMAZ

1.Yumuşak ve sulu yiyecek : Dişine göredir, sakal oynatmaz, yi şu armutlardan. 2.Top çekirdekli, güzel kokulu bir çeşit kavun.

SERTLEŞEBİLME

Sertleşebilmek işi.

SİNİRSİLENMEK

Yemek bozulmak.

SINIFLANDIRMA

Sınıflandırmak işi.

SPONİGİOZİTİS

Penis korpus spongiyozumunun yangısı.