S ile başlayan 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "s" olan, 13 harfli toplam 339 adet kelime bulunmaktadır. s harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu s harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

STRANGULASYON

Bir organın etrafına sarılmış bir şey tarafından sıkılarak boğulması.

SERTLEŞEBİLME

Sertleşebilmek işi.

SPOROTRİKOZİS

Sporothrikx schenckii tarafından oluşturulan, deri ve deri altı bağ dokunun yaygın ve pyogranülomlu yangısıyla belirgin kronik seyirli mantar hastalığı.

SPERMİYOGENEZ

Erkek eşey hücrelerinin oluşması sırasında spermatitten bölünmeksizin farklılaşarak spermanın meydana gelmesi olayı. Sperma oluşumu. Spermatidlerin Sertoli hücre sitoplazmasında olgunlaşarak spermiyum durumuna gelinceye kadar geçirdikleri süreç. Granüllü endoplazma retikulumunda sentezlenen hidrolitik enzimler akrozom öncesi Golgide olgunlaştırılan keseciklerle birleşerek akrozom vezikülü biçimlenir ve sonraları bu veziküller akrozom oluşumunu tamamlarlar. Distal sentriyol aksonemi biçimlendirir.

SUSUZOSMANİYE

Afyon kenti, İhsaniye ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

SERİNKANLILIK

Soğukkanlılık.

SİGORTASIZLIK

Sigortasız olma durumu.

SAÇLIMÜSELLİM

Edirne kenti, Uzunköprü ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

SEROHEPATİTİS

Karaciğer serozasının yangısı.

SOSYOEKONOMİK

Aynı anda hem toplumsal alanı hem ekonomik alanı veya aralarındaki ilişkileri ilgilendiren.

SÖYLEŞÜTURMAK

Bir müddet konuşmak.

SEROENTERİTİS

Bağırsakların seröz tabakasının yangısı.

SİYANOAKRİLAT

Dokuları yapıştırmada kullanılan sentetik materyal.

SEYREDEBİLMEK

Seyretme imkânı veya olasılığı bulunmak.

STAFİLOKOKKOZ

Alabalıklarda, Staphylococcus aureus'un neden olduğu, vücut yüzeyinde gri-beyaz lezyonlar, dalakta büyüme ve bağırsakta yangısal reaksiyonlarla karakterize, sporadik bir enfeksiyon.

SEKRETERYALIK

Sekreterin yaptığı iş.

SERULOPLAZMİN

Altı adet bakır atomu içeren, koyu mavi renkte, ferroksidaz aktivitesine sahip olup ferro iyonlarını (Fe+2) ferrik iyonlarına (Fe+3) oksitleyerek demirin transferine bağlanmasını sağlayan, ayrıca kanda bakırın taşınmasını ve dokularda belirli düzeylerde bulunmasını sağlayan plazma alfa-2-globulini, ferroksidaz.

SİYANOGENETİK

Siyanojenik.

SİNYALİZASYON

Demir yolu, kara yolu ve limanlarda trafiği düzenleyen ışıklı sistem.

SFİNGOMİYELİN

Sinirlerin miyelin kılıfında bol bulunan, sfingozine bağlı iki yağ asidi, bir fosfat grubu ve buna bağlı kolin içeren bir zar fosfolipidi. Seramite bağlı fosfokolin veya fosfoetanolamin içeren, gliserin içermeyen lipit olarak da bilinen, miyelin kılıfta bol bulunan sfingolipit.