S ile başlayan 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "s" olan, 12 harfli toplam 525 adet kelime bulunmaktadır. s harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu s harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SAHİLEŞTİRME

Sahileştirmek işi.

SAYILANDIRMA

Verilen nesneler topluluğunun her elemanına bir doğal sayının karşılık getirilmesi.

SEFLEŞTİRMEK

Aralamak, aralıklı duruma getirmek.

SUBSTİTÜSYON

Yerine koyma, ikame.

SOSYALİSTLİK

Toplumculuk.

SOSYALLEŞMEK

Toplumsallaşmak.

SÖĞÜTYAPRAĞI

Semerin arkasında görülen söğüt yaprağına benzeyen dikişler. (Senirkent Isparta). Yazma kenarına söğüt yaprağı biçiminde işlenen oya. (Yalvaç Isparta). Söğüt yaprağı biçiminde bir çul motifi. (Saçıkara İslahiye Gaziantep).

SEKESTRASYON

Sekestrum oluşması, canlılığını kaybetmiş kemik parçasının sağlam dokudan ayrılması. Bulaşıcı hastalık taşıyan hayvanı çevreden ayırma, tecrit etme.

SERBESTLEMEK

Sıkıcı bir durumdan veya kalabalıktan kurtulmak.

SECİYESİZLİK

Seciyesiz olma durumu.

SARKITABİLME

Sarkıtabilmek işi.

SIRITIVERMEK

Ansızın veya çabucak sırıtmak.

SALAHİYETTAR

Yetkili.

SORDURABİLME

Sordurabilmek işi.

SÜLFAMERAZİN

Tek metilli pirimidin türevi olan ve özellikleri bakımından sülfadimidine benzeyen ilaç.

SEYRELLEMEYH

Bakmak, seyretmek.

SAYDAMSIZLIK

Saydam olmama durumu, ışığı geçirmeme özelliği.

SİNGİRLENMEK

Sinirlenmek.

SAVCILIKIŞLA

Kırşehir kenti, Savcılı bucağına bağlı bir bölge.

SFEROPROTEİN

Globüler protein.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük