S ile başlayan 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "s" olan, 12 harfli toplam 525 adet kelime bulunmaktadır. s harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu s harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SİYAHIMTIRAK

Siyahımsı.

SALMANFAKILI

Yozgat ili, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

SAĞALTICILIK

Sağaltıcı olma durumu.

SOMURTABİLME

Somurtabilmek işi.

SALINIMÖLÇER

Eksiuç ışıtacına dayanan ve değişen elektriksel nicelikleri gözle görülür biçimde vererek izlenmesini sağlayan aygıt.

SESLENDİRİCİ

ve TV Seslendirme işini yapan kimse, sözlendirici, dublajcı.

SONÇEYREKLİK

Bir dizi ya da dağılımda gözlemlerin son dörtte birinin üstünde kaldığı çeyreklik değer. bk. ilkçeyreklik.

SAKLANABİLME

Saklanabilmek durumu.

SITARASIZLIK

Çirkinlik.

SAKLAYABİLME

Saklayabilmek işi.

STREPTOMYCES

Tıbbi önemi olan antibiyotiklerin yarısından fazlasının üretiminde kullanılan, toprakta bulunan, nadiren bitki ve hayvanlarda parazit olan, mantar benzeri, aerop bir bakteri cinsi.

SUBJEKTİVİST

Öznelci.

SOLLAYABİLME

Sollayabilmek işi.

SIYIRDIMOLUK

Değirmen çarkına suyun gitmesini sağlayan tahta ya da saçtan oluk.

SIĞDIRABİLME

Sığdırabilmek işi.

SPERMATOZOİT

Er bezi borucuklarının ürettiği, atmığın içinde bulunan erkek döl hücresi, tohum.

SPOROTRİCHUM

Tüm türleri soluk veya parlak beyaz, sarı, grimsi koloni oluşturan küf cinsi.

SAĞLIKSIZLIK

Sağlıksız olma durumu, sıhhatsizlik.

SAKKAROFİLİK

Yüksek şeker konsantrasyonlarına alışarak üreyebilen mikroorganizmalara verilen ad.

SAKALAÇARPAN

Hamur ile mercimek karıştırılarak yapılan yemek. İnce, uzun kesilip haşlanan hamur üstüne sarımsaklı yoğurt dökülerek yapılan bir çeşit mantı.