S ile başlayan 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "s" olan, 11 harfli toplam 901 adet kelime bulunmaktadır. s harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu s harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SOĞANERKEĞİ

Soğanın ortasından çıkan ve tohumu taşıyan sap.

SARKOPLAZMA

Kas hücresinin sitoplazması. Kas hücresinde myofibriller arasını dolduran sıvı, kas hücresi stoplazması. Kas hücresi sitoplâzması. Kas dokusunun telleri arasında bulunan ve sitoplâzmaya karşılık olan madde.

SIPSIĞNACIK

Adam yapmak 'adamakıllı: adam haline getirmek.

SİNİRSİZLİK

Sinirsiz olma durumu.

SULAYABİLME

Sulayabilmek işi.

SÜNDÜRÜLMEK

Sündürme işi yapılmak.

SARITOPALLI

Konya ili, Ereğli ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

SEVEKLEŞMEK

Topluluk birer birer dağılmak.

SEVİYESİZCE

Düzeysizce.

SÜPERFOSFAT

Başlıca mono kalsiyum fosfattan Ca (H2PO4)2 oluşan, suda çözünen yapay fosforlu gübre. Apatit ve fosforit gibi fosfat mineralleri üzerine derişik sülfürik asit ilavesi ile elde edilen kalsiyum fosfat ve kalsiyum sülfat karışımı suda çözünen yapay gübre.

SİDERODERMA

Demir metabolizması bozukluğu sonucunda derinin bronz rengi alması.

SAÇILIVERME

Saçılıvermek işi.

SECERNENTEA

Çok sayıda kuyruk papilleri ve yan kanalları bulunan bir boşaltı sistemine sahip nematod alt sınıfı.

SAYRIMSAMAK

Gerçekte hasta olmadığı hâlde kendini hasta göstermek, temaruz etmek.

SAHNELENMEK

Oyun sahneye konulmak. Bir durum, bir olay gerçekleştirilmek. Bir durum, bir olay ortaya çıkmak, görünür olmak.

SPOROZOOZİS

Sporozoea sınıfında bulunan protozoonlarla enfekte olma durumu.

STEROİZOMER

Bir molekülü oluşturan atom veya grupların uzayda değişik konumlarda bulunmalarıyla oluşan cis-trans izomerleri ve optik izomerler gibi izomerler.

SİNEKLENMEK

Sineği çoğalmak. Sineklerini kovmak.

SİTOPLAZMON

Ökaryotik hücrede mitokondrilerdeki ve plâstitlerdeki genetik bilginin tamamı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük