SIZI ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "sızı" olan, toplam 34 adet kelime bulunmaktadır. sızı ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu sızı ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde sızı olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

SIZILDANMAK, SIZICILAŞMA, SIZILDATMAK

10 harfli kelimeler

SIZILDANMA, SIZILTISIZ, SIZINTILAR, SIZIVERMEK

9 harfli kelimeler

SIZINTILI, SIZILAMAK, SIZILIMAK, SIZIVERME

8 harfli kelimeler

SIZIRMAK, SIZIILTİ, SIZILMAK

7 harfli kelimeler

SIZILTI, SIZINTI, SIZIRMA, SIZIGAN, SIZIĞAN, SIZIHLI, SIZILMA, SIZILTİ, SIZINDU, SIZINIM, SIZINTİ, SIZISIZ

6 harfli kelimeler

SIZICI, SIZILI

5 harfli kelimeler

SIZIŞ, SIZIH, SIZIK, SIZIM, SIZIR

4 harfli kelimeler

SIZI

Bazı kelimelerin anlamları

SIZI

Hafif ve ince ağrı. Ruhsal acı, ızdırap.

SIZILMAK

Sızma işi yapılmak. Yağ, bal ve benzerleri şeyler eritilerek süzülmek, yabancı maddelerden arınmak. Eski türkçe süzülmek: süzülmek.

SIZINTILI

Sızıntı yapan (hastalık).

SIZILIMAK

Sızlamak.

SIZIRMAK

Sızdırmak, süzmek.

SIZILAMAK

Sızlamak. Sızlamak, acımak.

SIZILDANMA

Mızırdanma.

SIZILTISIZ

Sızlanmadan, yakınmadan.

SIZILDATMAK

Canını acıtarak (köpeği) inilti şeklinde bağırtmak, çeniletmek.

SIZINTILAR

İktisadi karar birimlerinin belli bir dönemde yurtiçinde üretilen mal ve hizmetlere yapacakları harcamaların ve buna bağlı olarak da reel gayrisafi yurtiçi hasılanın azalmasına yol açan vergi, dışalım ve tasarruftan oluşan kalemler.

SIZIILTİ

Sızlanma.

SIZILTI

Sızlanma, yakınma, şekva, şikâyet. Hoşnutsuzluk.

SIZIVERMEK

Çabucak sızmak.

SIZICILAŞMA

Patlayıcı ünsüzlerin çeşitli nedenlerle sızıcı ünsüzlere dönüşmesi olayı: yoksul> yohsul, takı > dahı > dahi, çıkar- > çıhar-, bu kadar> bu ğadar (Z. Korkmaz, Nevşehir ve yöresi Ağızları, s. 87), arka > arha, sağdıç > sağdış (A. Ercilasun, Kars ili Ağızları, s. 113), gece > geje (A. Ercilasun. göst. y.) vb.

SIZIVERME

Sızıvermek işi.

SIZILDANMAK

Mızırdanmak.

  -   -   -  

Anlamında SIZI bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde SIZI geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ARAÇSIZ

Doğrudan doğruya yapılmış olan veya olan, vasıtasız, bilavasıta. Araç olmaksızın, vasıtasız bir biçimde, bilavasıta, doğrudan doğruya.

BASTIRMAK

Basma işini yaptırmak. Gidermek. Zararlı bir olayı önlemek. Hemen söylemek. Baskı yapmak, üzerine iyice düşmek. Durdurmak. Üstünlüğünü göstermek. Bir kumaşın kenarını kıvırıp dikmek. Birdenbire gerçekleşmek ve pek çok etki göstermek. Kümes hayvanlarını kuluçkaya yatırmak. Ansızın birinin yanına gitmek.

APANSIZIN

Ansızın.

AZONAL

Yeryüzünün herhangi bir noktasında enleme bağlı olmaksızın meydana gelen olay.

AĞRISIZ

Ağrısı olmayan. Dertsiz, tasasız. Ağrı olmaksızın.

ACITMAK

Acılık vermek. Ağrı, sızı duyulmasına sebep olmak.

ARABASIZ

Arabası olmayan. Araba olmaksızın.

BASKIN

Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme. Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, başat, hâkim, dominant. Sertlik, zorluk bakımından üstün. Su basması, sel. Ansızın çıkagelme. Kısa süreli, beklenmedik saldırı.

APANSIZ

Ansızın.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

AYRIKSIZ

İstisnasız, bilaistisna. Hiçbir ayrığı olmadan, hiçbirini ayrık tutmaksızın.

AÇIKÇA

Gizli bir yönü kalmaksızın, kolay anlaşılır bir biçimde, alenen, aşikâre.

ANİDEN

Ansızın.

ACISIZ

Tadı acı olmayan. Üzüntüsü, sıkıntısı olmayan, kedersiz. Ağrı, sızı duyulmayan.

ANSIZIN

Hatıra gelmeyen bir sırada, ani, anide, aniden, ansız, apansız, apansızın, birden, birdenbire, dangadak, defaten, durup dururken, fücceten, gürpedek, larp, larpadak, patadak, pattadak, rappadak, şakkadak, şapadanak, şappadak, şırakkadak, bedaheten, fücceten, nagehan, vehleten.

ABDESTSİZ

Abdest almamış olan (kimse). Abdesti bozulmuş olan (kimse). Abdest almadan, abdest almaksızın. Kötü adam.

APAÇIKLIK

Apaçık olma durumu. Bir şeyin, hiçbir kuşkuya yer bırakmaksızın açık bir biçimde görünmesi.

AÇIKTAN

Bir yerin uzağından. Ayrıca, ek olarak. Sıra ve aşama gözetilmeden, dışarıdan atayarak. Önceden belirlenmiş bir bütçeye bağlı kalmaksızın.

ANİDE

Ansızın.

ANSIZ

Anlayışsız, akılsız. (a'nsız) Ansızın.