SIRAEVLER Nedir?

SIRAEVLER kelimesi ilk harfi S ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında s sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi ı , üçüncü harfi r , dördüncü harfi a , beşinci harfi e , altıncı harfi v , yedinci harfi l , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi r şeklindedir. Başı s sonu r olan 9 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SIRAEVLER anlamı

Küçük bir alanda yoğun yerleşmeye olanak veren, birbirine benzeyen ya da aynı tasarlara uyularak yapılmış, yapıtasarcılık özellikleri hemen hemen aynı olan, aynı yan duvarı paylaşan, birbiri ardına dizilmiş konutlardan oluşan dizi.

SIRAEVLER hakkında bilgiler

SIRAEVLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük