Sonu SÜM ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "süm" olan, toplam 13 adet kelime bulunmaktadır. Sonu süm ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında süm olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde süm olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

8 harfli kelimeler

TEBESSÜM, TECESSÜM

6 harfli kelimeler

GUSSÜM, GÜLSÜM, SÜMSÜM, ÜRÜSÜM

5 harfli kelimeler

GÜSÜM, HÜSÜM, KÖSÜM, KÜSÜM, ÜRSÜM

4 harfli kelimeler

ÜSÜM

3 harfli kelimeler

SÜM

Bazı kelimelerin anlamları

SÜM

Kemik.

GÜLSÜM

Yuvarlak, dolgun yüzlü.

KÜSÜM

Kuşku, işkil.

HÜSÜM

Kin.

ÜRÜSÜM

Töre, gelenek: Buranın ürüsümü böyle. Gelenek, görenek, töre. Âdet, gelenek.

SÜMSÜM

Aptal, mıymıntı, sünepe. Açgözlü, gördüğünü isteyen, utanmaz. Sinsi.

ÜRSÜM

Töre, gelenek.

GUSSÜM

Gülsüm.

ÜSÜM

Şubat.

GÜSÜM

Sürünün önünde giden koç, teke. Şirin, güzel, edalı.

KÖSÜM

Siyah kayaların üstünde biten, yün boyamaya yarayan bir çeşit sarı yosun.

TEBESSÜM

Gülümseme.

TECESSÜM

Boyut kazanma, cisimlenme. Görünmeye başlama, belirme. Göz önüne gelme, canlanma.

  -   -   -  

Anlamında SÜM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde SÜM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

GÜLÜMSEME

Gülümsemek işi, tebessüm.

MEMECİK

Deri ve sümük doku üzerinde görülen küçük ve sivri çıkıntı.

BOŞALTIM

Boşaltma işi. Sistemlerin çalışabilmesi için sürekli olarak gereken boşaltma işlemleri. Sindirimden sonra bağırsaklarda kalan posanın, idrar torbasındaki idrarın ve ter, tükürük, sümük vb. salgıların vücuttan dışarı atılması, ifrağ.

KARAFATMA

Kın kanatlılardan, böcek, kurt ve sümüklü böceklerle beslenen, tarıma yararlı, parlak siyah renkli bir böcek, ağılı böcek (Carabus).

PELİKANSILAR

Bazı sınıflandırmalara göre, pelikangiller, karabatakgiller ve sümsükgiller familyalarını içine alan bir takım.

PORSUMAK

Pörsümek.

BALGAM

Solunum organlarının salgıladığı, ağızdan dışarı atılan sümüksü madde.

LEYLEKSİLER

Kuşlar sınıfından leylekler, sümsükgiller, balıkçıllar ve flamanları içine alan omurgalı hayvanlar takımı.

GÜLÜCÜK

Gülümseme, tebessüm.

MENDEBUR

Sümsük, sünepe, pis, iğrenç.

CİSİMLEŞMEK

Cisim durumuna gelmek, tecessüm etmek.

DİRİLMEK

Güçlenip canlanmak. Bitki solmuş, pörsümüş durumdayken yeniden canlılık kazanmak, diri duruma gelmek. Öldüğü sanılan şey canlanmak. Yeniden etkin olmak, geçerli duruma gelmek. Hasta yeniden sağlığını kazanmak, iyileşmek.

CİSİMLENME

Cisimlenmek işi, tecessüm.

PORSUMA

Pörsüme.

PORSUK

Sansargillerden, su kıyılarında kazdıkları deliklerde yaşayan, ot ve etle beslenen, pis kokulu, memeli bir hayvan (Meles). Pörsümüş.

PÖRSÜME

Pörsümek işi, porsuma.

DİRİLEŞMEK

Bitkin, pörsümüş veya solmuşken yeniden diri duruma gelmek.

MUKOZA

Sümük doku.

DİRİ

Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı. Gereği kadar pişmemiş. Solmamış, pörsümemiş. Güçlü, zinde.

CİSİMLENMEK

Cismi olmayan bir şey cisim durumuna gelmek, tecessüm etmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük