Sonu SÜM ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "süm" olan, toplam 13 adet kelime bulunmaktadır. Sonu süm ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında süm olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde süm olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

8 harfli kelimeler

TEBESSÜM, TECESSÜM

6 harfli kelimeler

GUSSÜM, GÜLSÜM, SÜMSÜM, ÜRÜSÜM

5 harfli kelimeler

GÜSÜM, HÜSÜM, KÖSÜM, KÜSÜM, ÜRSÜM

4 harfli kelimeler

ÜSÜM

3 harfli kelimeler

SÜM

Bazı kelimelerin anlamları

SÜM

Kemik.

ÜSÜM

Şubat.

ÜRSÜM

Töre, gelenek.

GUSSÜM

Gülsüm.

KÜSÜM

Kuşku, işkil.

ÜRÜSÜM

Töre, gelenek: Buranın ürüsümü böyle. Gelenek, görenek, töre. Âdet, gelenek.

TEBESSÜM

Gülümseme.

TECESSÜM

Boyut kazanma, cisimlenme. Görünmeye başlama, belirme. Göz önüne gelme, canlanma.

KÖSÜM

Siyah kayaların üstünde biten, yün boyamaya yarayan bir çeşit sarı yosun.

GÜLSÜM

Yuvarlak, dolgun yüzlü.

HÜSÜM

Kin.

GÜSÜM

Sürünün önünde giden koç, teke. Şirin, güzel, edalı.

SÜMSÜM

Aptal, mıymıntı, sünepe. Açgözlü, gördüğünü isteyen, utanmaz. Sinsi.

  -   -   -  

Anlamında SÜM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde SÜM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KARAFATMA

Kın kanatlılardan, böcek, kurt ve sümüklü böceklerle beslenen, tarıma yararlı, parlak siyah renkli bir böcek, ağılı böcek (Carabus).

CİSİMLENME

Cisimlenmek işi, tecessüm.

DİRİ

Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı. Gereği kadar pişmemiş. Solmamış, pörsümemiş. Güçlü, zinde.

PÖRSÜME

Pörsümek işi, porsuma.

MUKOZA

Sümük doku.

LEYLEKSİLER

Kuşlar sınıfından leylekler, sümsükgiller, balıkçıllar ve flamanları içine alan omurgalı hayvanlar takımı.

PORSUK

Sansargillerden, su kıyılarında kazdıkları deliklerde yaşayan, ot ve etle beslenen, pis kokulu, memeli bir hayvan (Meles). Pörsümüş.

BALGAM

Solunum organlarının salgıladığı, ağızdan dışarı atılan sümüksü madde.

CİSİMLEŞMEK

Cisim durumuna gelmek, tecessüm etmek.

GÜLÜMSEME

Gülümsemek işi, tebessüm.

MENDEBUR

Sümsük, sünepe, pis, iğrenç.

DİRİLMEK

Güçlenip canlanmak. Bitki solmuş, pörsümüş durumdayken yeniden canlılık kazanmak, diri duruma gelmek. Öldüğü sanılan şey canlanmak. Yeniden etkin olmak, geçerli duruma gelmek. Hasta yeniden sağlığını kazanmak, iyileşmek.

PORSUMA

Pörsüme.

CİSİMLENMEK

Cismi olmayan bir şey cisim durumuna gelmek, tecessüm etmek.

PELİKANSILAR

Bazı sınıflandırmalara göre, pelikangiller, karabatakgiller ve sümsükgiller familyalarını içine alan bir takım.

GÜLÜCÜK

Gülümseme, tebessüm.

MEMECİK

Deri ve sümük doku üzerinde görülen küçük ve sivri çıkıntı.

DİRİLEŞMEK

Bitkin, pörsümüş veya solmuşken yeniden diri duruma gelmek.

BOŞALTIM

Boşaltma işi. Sistemlerin çalışabilmesi için sürekli olarak gereken boşaltma işlemleri. Sindirimden sonra bağırsaklarda kalan posanın, idrar torbasındaki idrarın ve ter, tükürük, sümük vb. salgıların vücuttan dışarı atılması, ifrağ.

PORSUMAK

Pörsümek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük