SÜM ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "süm" olan, toplam 117 adet kelime bulunmaktadır. süm ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu süm ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde süm olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

SÜMÜKLEĞENBÖCEĞİ

15 harfli kelimeler

SÜMÜKLEENHÖCEĞİ

13 harfli kelimeler

SÜMMETTEDARİK, SÜMÜKLÜBALIĞI, SÜMÜKLÜBÖYCÜK, SÜMÜKLÜGENGAZ

12 harfli kelimeler

SÜMSÜKGİLLER, SÜMSÜKLEŞMEK, SÜMDÜKLENMEK, SÜMSÜKLENMEK, SÜMTÜKLENMEK, SÜMÜKLÜBÖCEK, SÜMÜKLÜBÖYCÜ

11 harfli kelimeler

SÜMBÜLTEBER, SÜMEROLOJİK, SÜMSÜKLEŞME, SÜMEKLENMEK, SÜMENLENMEK, SÜMEŞTİRMEK, SÜMSEKLEMEK, SÜMSÜKLEMEK, SÜMSÜNLEMEK, SÜMÜKLÜBÖCÜ, SÜMÜKLÜGOGU, SÜMÜRCENMEK

10 harfli kelimeler

SÜMKÜRTMEK, SÜMBÜLTEPE, SÜMEROLOJİ, SÜMEYMEDEN, SÜMMAHİDAŞ, SÜMSELEMEK, SÜMSÜRÜKLÜ, SÜMÜKLEĞEN, SÜMÜLCEMEK

9 harfli kelimeler

SÜMKÜRMEK, SÜMSÜKLÜK, SÜMBÜLVEŞ, SÜMCÜKLÜK, SÜMDÜKLÜK, SÜMELEMEK, SÜMEROLOG, SÜMİYEDEN, SÜMKÜRTME, SÜMLÜMTOY, SÜMSÜNMEK, SÜMSÜRMEK, SÜMÜNDÜRÜ

8 harfli kelimeler

SÜMKÜRME, SÜMÜKSEL, SÜMALEKE, SÜMBÜLLÜ, SÜMENLER, SÜMERKAN, SÜMEŞMEK, SÜMETEYE, SÜMEYERE, SÜMSÜRÜK, SÜMÜKLEN, SÜMÜNDÜR, SÜMÜRMEK, SÜMÜYEYE

7 harfli kelimeler

SÜMBÜLE, SÜMBÜLİ, SÜMERCE, SÜMÜKLÜ, SÜMÜKSÜ, SÜMBEKİ, SÜMBİYE, SÜMELEK, SÜMELEN, SÜMENNİ, SÜMEŞİK, SÜMEYMİ, SÜMEYRE, SÜMPEKİ, SÜMSÜME, SÜMSÜYH, SÜMURÜH, SÜMÜLÜK, SÜMÜRGE, SÜMÜRÜK

6 harfli kelimeler

SÜMBÜL, SÜMTER, SÜMAYE, SÜMBEÇ, SÜMCÜK, SÜMDÜK, SÜMEĞİ, SÜMEME, SÜMEYE, SÜMEYH, SÜMEYİ, SÜMGÜÇ, SÜMİYE, SÜMMEK, SÜMPEŞ, SÜMSEK, SÜMSÜK, SÜMSÜM, SÜMTÜK, SÜMÜYE, SÜMÜYH

5 harfli kelimeler

SÜMEK, SÜMEN, SÜMER, SÜMÜK, SÜMBE, SÜMBÜ, SÜMEH, SÜMSÜ, SÜMÜÇ, SÜMÜH, SÜMÜN, SÜMÜŞ, SÜMÜT

4 harfli kelimeler

SÜME

3 harfli kelimeler

SÜM

Bazı kelimelerin anlamları

SÜM

Kemik.

SÜMÜKLEĞENBÖCEĞİ

Salyangoz.

SÜMDÜKLENMEK

Arsızlık, pisboğazlık etmek, bir yere istenmediği halde sokulmak. Gördüğü yiyecekten istemek, açgözlülük etmek.

SÜMÜKLÜBÖYCÜK

Salyangoz.

SÜMSÜKLENMEK

Arsızlık, pisboğazlık etmek, bir yere istenmediği halde sokulmak. Uyuşukluk etmek.

SÜMTÜKLENMEK

Arsızlık, pisboğazlık etmek, bir yere istenmediği halde sokulmak. Yaltaklanmak. Gördüğü yiyecekten istemek, açgözlülük etmek.

SÜMÜKLÜBÖYCÜ

Kabuksuz salyangoz, sümüklüböcek.

SÜMEROLOJİK

Sümeroloji ile ilgili.

SÜMBÜLTEBER

Zambakgillerden, güzel kokulu, beyaz renkli bir çiçek (Polianthes).

SÜMÜKLÜBÖCEK

Karındanbacaklı yumuşakça türlerinin genel adı. Otçul özellikleri dolayısıyle bitki, solucan arakonakçısı olarak da insan ve hayvan sağlığı için önem taşırlar. (Kabuklu çeşitlerine salyangoz da denir. a. bk. çıplaksümüklüler.).

SÜMSÜKLEŞMEK

Uyuşuk duruma gelmek, miskinleşmek, pısırıklaşmak.

SÜMÜKLEENHÖCEĞİ

Kabuksuz salyangoz, sümüklüböcek.

SÜMMETTEDARİK

Son anda düşünülen.

SÜMSÜKGİLLER

Leyleksiler takımının, kanatları, kuyrukları çok uzun deniz kuşları sınıfı.

SÜMÜKLÜGENGAZ

Kabuksuz salyangoz, sümüklüböcek.

SÜMÜKLÜBALIĞI

Kayabalığı.

  -   -   -  

Anlamında SÜM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde SÜM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

MUKOZA

Sümük doku.

BALGAM

Solunum organlarının salgıladığı, ağızdan dışarı atılan sümüksü madde.

PELİKANSILAR

Bazı sınıflandırmalara göre, pelikangiller, karabatakgiller ve sümsükgiller familyalarını içine alan bir takım.

CİSİMLENME

Cisimlenmek işi, tecessüm.

CİSİMLENMEK

Cismi olmayan bir şey cisim durumuna gelmek, tecessüm etmek.

DİRİ

Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı. Gereği kadar pişmemiş. Solmamış, pörsümemiş. Güçlü, zinde.

PORSUK

Sansargillerden, su kıyılarında kazdıkları deliklerde yaşayan, ot ve etle beslenen, pis kokulu, memeli bir hayvan (Meles). Pörsümüş.

MEMECİK

Deri ve sümük doku üzerinde görülen küçük ve sivri çıkıntı.

CİSİMLEŞMEK

Cisim durumuna gelmek, tecessüm etmek.

PÖRSÜME

Pörsümek işi, porsuma.

KARAFATMA

Kın kanatlılardan, böcek, kurt ve sümüklü böceklerle beslenen, tarıma yararlı, parlak siyah renkli bir böcek, ağılı böcek (Carabus).

PORSUMA

Pörsüme.

GÜLÜCÜK

Gülümseme, tebessüm.

MENDEBUR

Sümsük, sünepe, pis, iğrenç.

LEYLEKSİLER

Kuşlar sınıfından leylekler, sümsükgiller, balıkçıllar ve flamanları içine alan omurgalı hayvanlar takımı.

BOŞALTIM

Boşaltma işi. Sistemlerin çalışabilmesi için sürekli olarak gereken boşaltma işlemleri. Sindirimden sonra bağırsaklarda kalan posanın, idrar torbasındaki idrarın ve ter, tükürük, sümük vb. salgıların vücuttan dışarı atılması, ifrağ.

DİRİLMEK

Güçlenip canlanmak. Bitki solmuş, pörsümüş durumdayken yeniden canlılık kazanmak, diri duruma gelmek. Öldüğü sanılan şey canlanmak. Yeniden etkin olmak, geçerli duruma gelmek. Hasta yeniden sağlığını kazanmak, iyileşmek.

DİRİLEŞMEK

Bitkin, pörsümüş veya solmuşken yeniden diri duruma gelmek.

PORSUMAK

Pörsümek.

GÜLÜMSEME

Gülümsemek işi, tebessüm.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük