SÜLEYMANKÜMET Nedir?

SÜLEYMANKÜMET kelimesi ilk harfi S ve son harfi T olan bir kelimedir. Başında s sonunda t olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi ü , üçüncü harfi l , dördüncü harfi e , beşinci harfi y , altıncı harfi m , yedinci harfi a , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi k , onuncu harfi ü , onbirinci harfi m , onikinci harfi e , onüçüncü harfi t şeklindedir. Başı s sonu t olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SÜLEYMANKÜMET anlamı

Ağrı şehri, Hamur ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

SÜLEYMANKÜMET hakkında bilgiler

SÜLEYMANKÜMET ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük