Sonu SÖZDE ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "sözde" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu sözde ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında sözde olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde sözde olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SÖZDE

Gerçekte öyle olmayıp öyle geçinen veya bilinen. Sözüm ona, sanki, güya.

  -   -   -  

Anlamında SÖZDE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde SÖZDE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

HAŞVİYAT

Sözde ve yazıda gereksiz olan bölümler.

MAHANA

İleri sürülen sözde neden. Sözde neden. Bahane. Mana, anlam. Sebep.

NÜKTE

İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri. Yazıda, resimde, sözde ve davranışta ince, derin anlam, espri.

ASALET

Soyluluk. Yazıda veya sözde bayağı söz ve deyim bulunmaması durumu. Asillik. Bir görevi yüklenmiş olma, o görevin sahibi olma, vekillik karşıtı.

ESAS

Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel. Ana, temel olarak alınan, başlıca, asal, esasi. Bir iş veya sözde doğru biçim.

GIFILDAMAK

Telaşlanmak. Ev içinde sözde bir iş yapıyormuş gibi gezinmek.

MAHNA

İleri sürülen sözde neden. Sözde neden. Bahane.

GÜYA

Sözde, sanki.

SİYAKUSİBAK

Sözdeki uygunluk ve tutarlılık, sibakusiyak.

KAÇIMSAMAK

Bir işi yapmamak için sözde nedenler ileri sürmek.

DURAKSATIŞ

Sözde, yazıda, beklenmedik bir sonuçla karşılaştırma sanatı. Ör. / Erbab-ı teşaür çoğalıp şair azaldı / Yok öyle değil, şairin ancak adı kaldı (Muallim Naci).

MAHANE

Sözde neden. Bahane.

ENDEZE

Araç, aygıt, avadanlık. Kalıp, model, patron. Engel, sözde neden. Araç.

CINNIKLIK

Mızıkçılık. Verdiği sözde durmanıazlık.

EKSİLTİ

Anlatımda kolaylık sağlamak üzere bir kelimedeki eklerin veya bir cümledeki kelimelerin azaltılarak kullanılması olayı, elips. Anlaşılması için zaruri olmıyan bir veya birkaç kelimenin bir sözden kaldırılması (EKŞİLTİLİ, Elliptique). (Söz sanatı terimi) Cümlenin anlaşılması için zaruri olmıyan bir veya birkaç kelimenin kaldırılması. - Hava soğuk mu? - Çok gibi ki Evet, hava çok soğuktur yerine geçer (EKSİLTİLİ, Elliptique). Kullanılmayışları, anlatımda eksikliğe yol açmayan sözcüklerin düşürülmesi. Ör. -Bu romanı beğendiniz mi? -Çok! (Evet, bu romanı çok beğendim, yerine).

GİRİŞ

Girme işi. Bir bilime hazırlık amacıyla yazılan eser. Bir eserin konusunu tanıtarak kolay kavranmasını sağlayan, ön sözden sonra yer alan bölüm, methal. Bir müzik parçasında baştaki bölüm, methal. Bir anlatımda gelişme bölümüne hazırlık yapmayı sağlayan bölüm. Bir yapıda içeri geçilen yer, methal, antre.

KAVRAMCILIK

Kavramın, onu bildiren sözden farklı bir varlık olduğunu ve gerçeğin zihinde bulunmadığını ileri süren öğreti, konseptüalizm.

ANLAM

Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, meal, fehva, deme, mazmun, medlul, valör. Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

SANKİ

Farz edelim ki, güya. Sözüm ona, sözde. Soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgiyi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılan bir söz.

IĞRIK

Tan vakti. Akşam, üzeri olan alaca karanlık. Karanlık, gece. Yalan, düzen. Gerçek olmayan, sözde neden.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük