SÖZDE ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "sözde" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. sözde ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu sözde ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde sözde olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SÖZDE

Gerçekte öyle olmayıp öyle geçinen veya bilinen. Sözüm ona, sanki, güya.

  -   -   -  

Anlamında SÖZDE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde SÖZDE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

MAHNA

İleri sürülen sözde neden. Sözde neden. Bahane.

MAHANE

Sözde neden. Bahane.

ESAS

Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel. Ana, temel olarak alınan, başlıca, asal, esasi. Bir iş veya sözde doğru biçim.

NÜKTE

İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri. Yazıda, resimde, sözde ve davranışta ince, derin anlam, espri.

ASALET

Soyluluk. Yazıda veya sözde bayağı söz ve deyim bulunmaması durumu. Asillik. Bir görevi yüklenmiş olma, o görevin sahibi olma, vekillik karşıtı.

IĞRIK

Tan vakti. Akşam, üzeri olan alaca karanlık. Karanlık, gece. Yalan, düzen. Gerçek olmayan, sözde neden.

GİRİŞ

Girme işi. Bir bilime hazırlık amacıyla yazılan eser. Bir eserin konusunu tanıtarak kolay kavranmasını sağlayan, ön sözden sonra yer alan bölüm, methal. Bir müzik parçasında baştaki bölüm, methal. Bir anlatımda gelişme bölümüne hazırlık yapmayı sağlayan bölüm. Bir yapıda içeri geçilen yer, methal, antre.

GÜYA

Sözde, sanki.

HAŞVİYAT

Sözde ve yazıda gereksiz olan bölümler.

ANLAM

Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, meal, fehva, deme, mazmun, medlul, valör. Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

EKSİLTİ

Anlatımda kolaylık sağlamak üzere bir kelimedeki eklerin veya bir cümledeki kelimelerin azaltılarak kullanılması olayı, elips. Anlaşılması için zaruri olmıyan bir veya birkaç kelimenin bir sözden kaldırılması (EKŞİLTİLİ, Elliptique). (Söz sanatı terimi) Cümlenin anlaşılması için zaruri olmıyan bir veya birkaç kelimenin kaldırılması. - Hava soğuk mu? - Çok gibi ki Evet, hava çok soğuktur yerine geçer (EKSİLTİLİ, Elliptique). Kullanılmayışları, anlatımda eksikliğe yol açmayan sözcüklerin düşürülmesi. Ör. -Bu romanı beğendiniz mi? -Çok! (Evet, bu romanı çok beğendim, yerine).

SİYAKUSİBAK

Sözdeki uygunluk ve tutarlılık, sibakusiyak.

CINNIKLIK

Mızıkçılık. Verdiği sözde durmanıazlık.

KAÇIMSAMAK

Bir işi yapmamak için sözde nedenler ileri sürmek.

DURAKSATIŞ

Sözde, yazıda, beklenmedik bir sonuçla karşılaştırma sanatı. Ör. / Erbab-ı teşaür çoğalıp şair azaldı / Yok öyle değil, şairin ancak adı kaldı (Muallim Naci).

ENDEZE

Araç, aygıt, avadanlık. Kalıp, model, patron. Engel, sözde neden. Araç.

GIFILDAMAK

Telaşlanmak. Ev içinde sözde bir iş yapıyormuş gibi gezinmek.

KAVRAMCILIK

Kavramın, onu bildiren sözden farklı bir varlık olduğunu ve gerçeğin zihinde bulunmadığını ileri süren öğreti, konseptüalizm.

SANKİ

Farz edelim ki, güya. Sözüm ona, sözde. Soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgiyi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılan bir söz.

MAHANA

İleri sürülen sözde neden. Sözde neden. Bahane. Mana, anlam. Sebep.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük