SÖYLEN ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "söylen" olan, toplam 17 adet kelime bulunmaktadır. söylen ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu söylen ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde söylen olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

SÖYLENBİLİMCİ, SÖYLENCEBİLİM, SÖYLENEBİLMEK, SÖYLENYAZIMCI

12 harfli kelimeler

SÖYLENEBİLME

11 harfli kelimeler

SÖYLENİLMEK, SÖYLENBİLİM, SÖYLENYAZIM

10 harfli kelimeler

SÖYLENİLME

9 harfli kelimeler

SÖYLENMEK

8 harfli kelimeler

SÖYLENCE, SÖYLENİŞ, SÖYLENME, SÖYLENTİ, SÖYLENGE

7 harfli kelimeler

SÖYLENİ

6 harfli kelimeler

SÖYLEN

Bazı kelimelerin anlamları

SÖYLEN

Evrende daha önce varolduğu sanılan canlı ve cansız, tüm çevresini ilgilendiren olayların kaynak, neden ve özelliklerini, çoğunlukla Tanrısal görünümler içinde açıklayan anlatı türü. bk. söylenbilim, doğa söyleni, yaşam söyleni, toplumsal söylen, karşılaştırmalı söylenbilim. karşılığı söylence, öykünce, öykü, öykülem. Tarih öncesi Tanrı, tanrıça, yarı Tanrı ve kahramanlara değgin serüvenler.

SÖYLENİLME

Söylenilmek işi.

SÖYLENEBİLME

Söylenebilmek işi.

SÖYLENİŞ

Söylenme işi. Söyleyiş, telaffuz.

SÖYLENCE

Efsane.

SÖYLENGE

Bir kişi tarafından oynanan küçük güldürü. Dinleyiciler önünde, bir kişinin sanat değerli güldürücü konuşması.

SÖYLENYAZIM

Konusu söylenleri saptamak olan bilim dalı. bk. söylenyazımcı. karşılığı söylenbilim.

SÖYLENEBİLMEK

Söylenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

SÖYLENİLMEK

Söylenmek. Herhangi biri söylenmek.

SÖYLENBİLİM

Söylenleri, geçmişin birçok değişikliklerle çağımıza ulaşan halkbilim belgeleri olarak gören, kendine özgü yöntemler yardımıyla söylenlerdeki gerçek olay ve kişileri saptamaya çalışan araştırıcıların kurdukları bilim dalı. bk. söylen, söylenbilim okulu, tarihsel söylenbilim, karşılaştırmalı söylenbilim. Söylenleri inceleyen bilim. Bir budunun söylenlerinin tümü. bk. söylen.

SÖYLENME

Söylenmek işi.

SÖYLENYAZIMCI

Araştırma alanı söylenyazım olan bilim adamı. bk. söylen, karşılığı söylenbilimci.

SÖYLENCEBİLİM

Bir budunun söylencelerinin tümü. Söylenceleri inceleyen bilim.

SÖYLENTİ

Ağızdan ağıza dolaşan, kesinlik kazanmayan haber, rivayet.

SÖYLENMEK

Söyleme işi yapılmak. Kendi kendine konuşmak, kendi kendine bir şeyler söylemek. Sızlanmak, yakınmak. Çıkışmak, azarlamak, eleştirmek.

SÖYLENBİLİMCİ

İnceleme alanı söylen olan bilim adamı. bk. söylen.

  -   -   -  

Anlamında SÖYLEN bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde SÖYLEN geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BÖCÜ

Kurt. Çocukları korkutmak için söylenen ve hayalet, hortlak vb. hayalî varlık. Böcek.

AFERİN

Övme, takdir, beğenme vb. duyguları belirtmek için söylenen söz, bravo. Öğrencilere verilen beğenme ve takdir kâğıdı.

BESMELE

"Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adı ile" anlamına gelen ve bir işe başlarken söylenilen bismillahirrahmanirrahim sözü, bismillah.

CIS

Çocukları ateşe ve tehlikeli şeylere karşı uyarırken söylenen bir söz.

AH

İlenme, beddua. (a:h) Ağrı, acı duyulduğunda söylenen bir söz. (a:h) Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi vb. duygular anlatan bir söz.

BOZLAK

Orta ve Güney Anadolu'nun birçok bölgesinde bir türkü ezgisi. Bu ezgiyle söylenen, konusu acıklı türkü.

BACI

Kız kardeş. Tarikat şeyhlerinin karısı. Bir evde uzun zaman çalışmış yaşlı kadınlara verilen unvan. Büyük kız kardeş, abla. Kadınlara söylenen bir seslenme sözü.

BACAKSIZ

Bacağı olmayan. Bacakları kısa olan, kısa boylu, bodur. Yaramaz. Yaşından büyük işlere kalkışan çocuklara söylenen bir söz.

BLÖF

İskambil oyunlarında elindeki kâğıtları olduğundan başka gösterme davranışı. Kazanda yoğunlaşan suyu dışarı atma. Karşısında kişiyi yanıltarak veya yıldırarak bir işten caydırmak için söylenen asılsız söz veya takınılan aldatıcı tavır, kurusıkı.

AHFEŞ

"Söylenen sözü anlamadan kafa sallayarak onaylamak" anlamında Ahfeş'in keçisi gibi başını sallamak deyiminde geçen bir söz.

ALO

Telefon konuşmasına başlarken kullanılan bir seslenme sözü. (alooo) Kendisine bakmasını veya kendisiyle ilgilenmesini istediği kişiye karşı söylenen seslenme sözü.

ALİMALLAH

Söylenen bir sözün doğruluğuna inandırmak için "en iyisini Allah bilir" anlamında kullanılan bir söz.

BAYAT

Taze olmayan. Güncelliğini, önemini, özelliğini yitirmiş, çok söylenmiş. Çorum iline bağlı ilçelerden biri. Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri. Afyonkarahisar iline bağlı ilçelerden biri.

AĞABEY

Büyük erkek kardeş, ağa, aka, ede, efe. Saygı ve sevgi göstermek üzere yaşça büyük olan erkeklere söylenen bir seslenme sözü.

BİLMUKABELE

Karşılık olarak. Birinin söylediği söze karşılık söylenen "ben de, size de, sizlere de" anlamında kullanılan bir söz.

BABALIK

Baba olma durumu. Üvey baba. Yaşlı veya küçümsenen adamlara söylenen bir seslenme sözü. Kaynata.

AKILLI

Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan, akil. Uyanık geçinen. Karşısındakini küçümseme amacıyla söylenen bir söz.

AYAK

Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü. Birtakım şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek ya da bunlardan her biri. Göl ayağı. Halk edebiyatında koşuklarda kısa yedekli dizeler. Yarım arşın veya 30,5 santimetre uzunluğundaki ölçü birimi, kadem, fit, fut. Altılı ganyanda yer alan her bir koşu. Bacak. Karakucak ve yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş dereceden biri. Vücudun belden aşağı bölümü. Mayalardan önce, makama uygun olarak çalınan veya söylenen beste. Kömür ocaklarında kömürün çıkarıldığı galeri. Bir doğrunun başka bir doğruyu veya bir düzlemi kestiği nokta. Futun küpü alınarak hesaplanan değer. Yürüyüşün ağırlık veya çabukluk derecesi. Basamak. Halk edebiyatında uyak.

ATASÖZÜ

Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte söz, deme, mesel, sav, darbımesel.

AGUCUK

Süt çocuğunu sevmek için söylenen bir söz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük