Sonu SÖMÜRÜ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "sömürü" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu sömürü ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında sömürü olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde sömürü olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SÖMÜRÜ

Sömürme işi.

  -   -   -  

Anlamında SÖMÜRÜ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde SÖMÜRÜ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

SÜMÜRGE

Sömürülen, emilen nesne ya da kimse.

SÖMÜRGEN

Sömürücü.

SÖMÜRÜLME

Sömürülmek işi.

EMPERYALİZM

Bir milletin sömürü temeline dayanarak başka bir milleti siyasi ve ekonomik egemenliği altına alıp yayılması veya yayılmayı istemesi, yayılmacılık, yayılımcılık, emperyalistlik.

SAĞMAL

Süt veren, sağılan, sağımlı. Sömürülen, kendisinden çıkar sağlanılan (kimse, ülke vb.). Bol süt veren inek.

İSTİSMARCI

Birinin iyi niyetini kötüye kullanan (kimse). Sömürücü.

AJİTASYON

Körükleme. Duygu sömürüsü yapma. Kişinin ruhsal gerginliğini dışa vurması sonucu oluşan etrafına karşı saldırganlık durumu. İnsanın zihninde ve duygu dünyasında sarsıntı yaratma. Çırpıntı.

SÖMÜRGE

Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni.

SÖMÜRÜCÜ

Sömürüyü gerçekleştiren (kimse), sömürgen, istismarcı.

YÜZÜLMEK

Yüzme işi yapılmak. Derisi çıkarılmak. Sömürülmek.

AJİTE

"Körüklemek; duygu sömürüsü yapmak" anlamlarındaki ajite etmek birleşik fiilinde ve "çırpıntıya uğramak" anlamındaki ajite olmak teriminde geçen bir söz.

SÖMÜRÜCÜLÜK

Sömürücü olma durumu.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük