SÖMÜRÜ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "sömürü" olan, toplam 6 adet kelime bulunmaktadır. sömürü ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu sömürü ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde sömürü olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SÖMÜRÜ

Sömürme işi.

SÖMÜRÜLME

Sömürülmek işi.

SÖMÜRÜŞ

Sömürme işi.

SÖMÜRÜCÜ

Sömürüyü gerçekleştiren (kimse), sömürgen, istismarcı.

SÖMÜRÜLMEK

Sömürme işine konu olmak.

SÖMÜRÜCÜLÜK

Sömürücü olma durumu.

  -   -   -  

Anlamında SÖMÜRÜ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde SÖMÜRÜ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AJİTASYON

Körükleme. Duygu sömürüsü yapma. Kişinin ruhsal gerginliğini dışa vurması sonucu oluşan etrafına karşı saldırganlık durumu. İnsanın zihninde ve duygu dünyasında sarsıntı yaratma. Çırpıntı.

SÖMÜRGE

Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni.

SÜMÜRGE

Sömürülen, emilen nesne ya da kimse.

SAĞMAL

Süt veren, sağılan, sağımlı. Sömürülen, kendisinden çıkar sağlanılan (kimse, ülke vb.). Bol süt veren inek.

SÖMÜRGEN

Sömürücü.

EMPERYALİZM

Bir milletin sömürü temeline dayanarak başka bir milleti siyasi ve ekonomik egemenliği altına alıp yayılması veya yayılmayı istemesi, yayılmacılık, yayılımcılık, emperyalistlik.

İSTİSMARCI

Birinin iyi niyetini kötüye kullanan (kimse). Sömürücü.

YÜZÜLMEK

Yüzme işi yapılmak. Derisi çıkarılmak. Sömürülmek.

AJİTE

"Körüklemek; duygu sömürüsü yapmak" anlamlarındaki ajite etmek birleşik fiilinde ve "çırpıntıya uğramak" anlamındaki ajite olmak teriminde geçen bir söz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük