Sonu SÖKÜ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "sökü" olan, toplam 18 adet kelime bulunmaktadır. Sonu sökü ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında sökü olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde sökü olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

HACIREİSSÖKÜ

11 harfli kelimeler

KABALARSÖKÜ, KESTANESÖKÜ

10 harfli kelimeler

AVLAĞISÖKÜ, YUKARISÖKÜ

9 harfli kelimeler

KAZMASÖKÜ, KİRAZSÖKÜ

8 harfli kelimeler

DERESÖKÜ, ORTASÖKÜ, SULUSÖKÜ

7 harfli kelimeler

ALASÖKÜ, BAŞSÖKÜ, GÜRSÖKÜ, İNESÖKÜ, KOZSÖKÜ, KUZSÖKÜ, SÖHSÖKÜ

4 harfli kelimeler

SÖKÜ

Bazı kelimelerin anlamları

SÖKÜ

Alçak ayaklı, arkalıksız iskemle. 1.Ormandan ya da meradan açılan tarla. 2.Orman. Hastane. Ceket. Kastamonu ili, Çatalzeytin ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Kastamonu şehri, İnebolu belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

HACIREİSSÖKÜ

Kastamonu şehrinde, Çatalzeytin ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

KİRAZSÖKÜ

Kastamonu şehri, Bozkurt belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

DERESÖKÜ

Kastamonu kenti, İnebolu ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

İNESÖKÜ

Sinop kenti, Erfelek ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

ALASÖKÜ

Kastamonu ili, Taşköprü ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Sinop ili, Kabalı bucağına bağlı bir bölge.

BAŞSÖKÜ

Sinop ilinde, Gerze belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

KAZMASÖKÜ

Sinop kenti, Erfelek ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

KESTANESÖKÜ

Kastamonu şehrinde, Bozkurt belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

YUKARISÖKÜ

Kastamonu ilinde, Çatalzeytin belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

KABALARSÖKÜ

Kastamonu ili, İnebolu belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

KOZSÖKÜ

Kastamonu şehrinde, Çatalzeytin ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Sinop şehrinde, Yenikonak nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

ORTASÖKÜ

Kastamonu şehrinde, Bozkurt ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

GÜRSÖKÜ

Sinop ili, Gerze ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Sinop ili, Yenikonak nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

SULUSÖKÜ

Kastamonu ili, Akkaya nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Sinop şehrinde, Yenikonak nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

AVLAĞISÖKÜ

Sinop şehri, Erfelek ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

  -   -   -  

Anlamında SÖKÜ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde SÖKÜ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KORLAMAK

Korumak, saklamak. Kapıyı arkasından kilitlemek. Tuttuğu işi gelişigüzel yapmak. Bir şeyin üstünü örterek saklamak. Kötülemek; kapatmak; söküğü dikip kapatmak; kapı, pencere ve benzerleri hiç açılmıyacakmış gibi kapatmak.

ACERTAV

Yeni sökülmüş tarlanın ilk ekim tavı.

PORTATİF

Kolay taşınabilen, katlanarak taşınabilir duruma getirilebilen, seyyar. Sökülüp başka yerde kurulma imkânı bulunan.

SÖKÜKÇÜ

Sökük dikip yama yapan kimse.

ÇEZÜNTÜ

Eski çorap söküntüsü.

CURNATA

Bıldırcın sökünü.

ZORLAMAK

Birine bir şey yaptırmak amacıyla güç kullanmak, boyun eğdirmeye çalışmak, zor kullanmak, mecbur etmek. Üstelemek, ısrar etmek. Açılması, kırılması, sökülmesi gereken şeyler için güç kullanmak.

DİKİCİ

Tarımla uğraşan kimse, çiftçi. Dikişçi. Sökük ayakkabıları onaran kimse. Yeni yapılmış olan ayakkabıların dikiş işini yapan kimse.

SAĞILMAK

Sağma işine konu olmak. Kumaş, kilim vb. bir yerinden iplik çıkıp sökülmek. Akmak, kaymak, aşağıya doğru hızla inmek.

TORNAVİDA

Vidaları söküp takmakta kullanılan, ucu düz veya yıldız biçiminde alet.

GEÇME

Geçmek işi, mürur. Çakılmış, yapıştırılmış veya lehimlenmiş olmayıp gereğinde sökülebilecek biçimde parçaları birbirine takılıp kenetlenmiş olan. Birbirinin içine geçirilerek tutturulan iki şeyden birinde bulunan çıkıntılı parça.

ÇEVİRMEK

Bir şeyin yönünü değiştirmek. İşlemek, yapmak. Geri göndermek. Çeviri yapmak. Yolundan alıkoymak, yoldan döndürmek. Kâğıt oyunu oynamak. Yönetmek, idare etmek. Bir giyeceği söküp iç yüzünü dışa getirmek. Öteki yüzünü görünür duruma getirmek. Döndürerek hareket ettirmek. Bir durumdan başka duruma geçmek. Bir durumdan başka duruma getirmek, dönüştürmek. Durdurmak. Çevrilemek, tevil etmek. Bir yerin çevresini bir şeyle sarmak, kuşatmak.

SÖKÜLME

Sökülmek işi.

BERKİŞTİRMEK

Sağlamlaştırmak, pekiştirmek, sıkıştırmak, sertleştirmek, katılaştırmak. Bastırmak (kelimelere). Söküğü dikmek, yamamak. Sağlamlaştırmak.

SÖKÜNTÜ

Sökülen şeyin parçası. Ağaçlık yerden açılan tarla.

GÖNÜK

Az yanmış, ateş karşısında renk değiştirmiş kumaş. Ormanların yakılmasıyle açılan yer, tarla. Ağaçların sökülmesiyle açılan tarla. Engebeli yer, dağ yamaçları. Çok duygulu kişi. İyice olmuş.

SÖKÜN

"Birçok kişi veya şey birbiri ardından gelmek, görünmek" anlamlarına gelen sökün etmek birleşik fiilinde geçer.

ÇEKTİRME

Çektirmek işi. Arabaların göbek bilyelerini çıkarmak için kullanılan araç. Yaklaşık 30-50 grostonluk yelkenli veya yük taşıyan motorlu büyük kayık. Arabaların değişik bölümlerinde hareketi ve dönüşü sağlamaya yarayan rulmanların yuvalarından çıkarılması işinde kullanılan alet. Çektiri. Sökülebilir elbise, yemek ve salon dolaplarının tablalarını birbirine tutturmak için metal veya plastikten yapılmış bağlantı parçası.

ACARTAV

Tarlanın şubat-mart ayları içindeki sürülme tavı, zamanı. Tam tav. Yeni sökülmüş tarlanın ilk ekim tavı. İnsanların en güçlü oldukları delikanlılık ve olgunluk çağı.

SÖKÜK

Sökülmüş. Dikişi sökülmüş.