ROM ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "rom" olan, toplam 27 adet kelime bulunmaktadır. rom ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu rom ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde rom olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

ROMANLAŞTIRMAK

13 harfli kelimeler

ROMANLAŞTIRMA, ROMBENSEFALON

12 harfli kelimeler

ROMATİZMASIZ

11 harfli kelimeler

ROMANTİKLİK, ROMANLAŞMAK, ROMATİZMALI

10 harfli kelimeler

ROMANCILIK, ROMANOLOJİ, ROMANLAŞMA, ROMBOİDEUS

9 harfli kelimeler

ROMANIMSI, ROMANTİZM, ROMANYALI, ROMATİZMA, ROMANOLOG, ROMANSERO

8 harfli kelimeler

ROMANESK, ROMANİST, ROMANTİK

7 harfli kelimeler

ROMANCI, ROMANSI

6 harfli kelimeler

ROMALI, ROMANS

5 harfli kelimeler

ROMAN, ROMEN

3 harfli kelimeler

ROM

Bazı kelimelerin anlamları

ROM

Şeker kamışından şeker yapılırken elde edilen öz suyun, melasla mayalandırılarak kurutulmasıyla oluşturulan alkollü sert içki.

ROMANCILIK

Roman yazma sanatı.

ROMANIMSI

Romansı.

ROMANTİZM

XVIII. yüzyıl sonunda başlayan, duygu, coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımı. Duygusal eğilim. Romantik ortam ya da durum.

ROMATİZMALI

Romatizması olan.

ROMANLAŞMA

Romanlaşmak durumu.

ROMATİZMASIZ

Romatizması olmayan.

ROMANTİKLİK

Romantik olma durumu.

ROMANLAŞTIRMA

Romanlaştırmak işi.

ROMATİZMA

Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı.

ROMANLAŞTIRMAK

Bir konuyu roman biçiminde yazmak.

ROMANLAŞMAK

Roman durumuna gelmek.

ROMBENSEFALON

Embriyo gelişiminin ilk evrelerinde görülen, gelişmenin ilerlemesiyle art beyni ve son beyni meydana getirecek olan arka beyin bölgesi. Soğanilik, pons ve beyincikten oluşan kısım.

ROMANOLOJİ

Romen dilleri bilimi.

ROMBOİDEUS

Eşkenar dörtgen biçiminde olan.

ROMANYALI

Rumen.

  -   -   -  

Anlamında ROM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ROM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BROMHİDRİK

Bromun hidrojenle birleşmesinden oluşan.

BROMÜR

Bromhidrik asidin tuzu veya eteri.

BALKANLAR

Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya'yı içine alan bölge.

BROMÜRLÜ

Yapısında bromür bulunan.

ANİME

Japon çizgi romanı mangaların televizyon, sinema vb. için filmleştirilmiş biçimi.

BAŞTABAN

Yunan ve Roma mimarlıklarında, sütunların üstüne oturan ve iki sütun arasındaki uzaklığın üstünü örten büyük, uzun taş kirişlerin oluşturduğu bölüm.

ANTİK

İlk Çağdaki uygarlıklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan, antika.

AROMALI

Hoş kokulu, aromatik.

AMFİTEATR

Dinleyicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon, amfi. Yunan ve Roma'da açık hava tiyatrosu. Basamak basamak yükselen yer biçimi.

ANTEN

Boşlukta yayılan elektromanyetik dalgaları toplayarak bu dalgaların transmisyon hatları içerisinde yayılmasını sağlayan cihaz. Olta şamandırasının alt ve üst kısmında bulunan ince uçlar. Duyarga.

BAZİLİKA

İçi, ortadaki yüksek, yanlardakiler daha alçak olmak üzere iki sıra sütunla üç salona ayrılmış, dikdörtgen biçiminde büyük kilise. Kral sarayı. Dikdörtgen biçiminde, uç kısmında yarım çembere benzeyen bir çıkıntısı olan Roma mahkemesi.

ANEROİT

Cıva yerine maden bir kutu kullanmak temeline dayanan kadranlı barometre.

ARTRİT

Eklem romatizması.

BALAT

Orta Çağ'da, üç bentten oluşan bir Batı şiiri türü. Serbest biçimli, romantik, müzik araçlarıyla çalınan veya şarkı olarak okunan eser. Batı'da, belirli danslara eşlik eden bir şarkı türü.

ANLATI

Ayrıntılarıyla anlatma. Roman, hikâye, masal vb. edebî türlerde bir olay dizisini anlatma biçimi, hikâyeleme, hikâye etme, tahkiye.

AKROMATİN

Hücre çekirdeği içindeki ince iplikçiklerden yapılmış, kromatin ile boyanmamış kromozomları oluşturan bölüm.

BETATRON

Elektronları hızlandıran elektromanyetik bir araç.

AROMATİK

Aromalı.

ALAN

Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha. Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılmış olan geniş yer. Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha. Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran. Yüz ölçümü. Bir çalışma çevresi. Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü. İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası.

BASINÇÖLÇER

Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek için kullanılan alet, barometre.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük