Sonu RNA ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "rna" olan, toplam 51 adet kelime bulunmaktadır. Sonu rna ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında rna olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde rna olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

VELEDİZURNA

10 harfli kelimeler

DİLLİTURNA, KOLOMBORNA

9 harfli kelimeler

KARABURNA

8 harfli kelimeler

ZİLZURNA, GÖKDURNA, SİSTERNA, ZIRZURNA

7 harfli kelimeler

ALKARNA, BADERNA, BASARNA, LATERNA, MAKARNA, SAPARNA, TAVERNA, ALGARNA, BADARNA, BAHARNA, CIVARNA, CİVARNA, KAVERNA, PATIRNA, POTURNA

6 harfli kelimeler

AFARNA, AVURNA

5 harfli kelimeler

KORNA, KURNA, TORNA, TURNA, ZURNA, CURNA, DURNA, FIRNA, GIRNA, GURNA, KERNA, KIRNA, KİRNA, PIRNA, SCRNA, SNRNA, SSRNA, TARNA, VARNA, ZARNA, ZIRNA

4 harfli kelimeler

ERNA, MRNA, RRNA, TRNA

3 harfli kelimeler

RNA

Bazı kelimelerin anlamları

RNA

Ribonükleik asit.

SİSTERNA

Endoplâzmik retikulumun ya da Golgi kompleksinin sıvı kapsayan kapalı keseleri. Süt sarnıcı. Su saklayan kap. Lenf damarı.

LATERNA

Kolu çevrilerek çalınan, sandık biçiminde bir org türü.

GÖKDURNA

Durgun, berrak su: Şu dağdan gökdurna gibi su geliyor.

VELEDİZURNA

Evlilikdışı doğan çocuk.

ALKARNA

İstiridye, midye, tarak vb. kabuklu hayvanları avlamak için deniz dibini taramakta kullanılan, ağız kısmı demirden bir ağ.

DİLLİTURNA

Uzun gagalı büyükçe su kuşu.

BADERNA

Halatın aşınabilecek yerine sarılan bez, halat sargısı.

SAPARNA

Eskiden kökü hekimlikte kullanılmış olan, zambakgillerden, yeşilimsi çiçekli, dikenli ve tırmanıcı, çok yıllık bir bitki (Smilax).

KOLOMBORNA

Demir gülle atan bir top türü.

MAKARNA

İrmik veya una yumurta karıştırılarak hazırlanmış türlü biçimlerdeki kuru hamur. Bu hamurdan yapılmış olan yemek. İtalyan lireti.

TAVERNA

Çalgılı meyhane.

ZIRZURNA

Zilzurna.

ZİLZURNA

Kendini bilmeyecek ölçüde olan. Aşırı sarhoş bir biçimde.

BASARNA

Bir cismin bir yanını kaldıraçla yükseltme işi. Dalyanın kapak yeri.

KARABURNA

Nevşehir şehrinde, Hacıbektaş belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

  -   -   -  

Anlamında RNA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde RNA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ARNAVUTLAŞMAK

Arnavut dilini ve kültürünü benimsemek.

AT

Atgillerden, binme, yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan, beygir, düldül. Satrançta, her yönde siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir hane atlayarak L biçiminde hareket eden taş. Astatin elementinin simgesi.

ALMAŞIK

İki veya daha çok şeyin sıralanmasında karşılıklı değil, aralıklı olarak sağda ve solda yerleşmiş olan. Almaşlı olarak işleyen, mütenavip, alternatif.

AVLAMAK

Bir avı diri veya ölü olarak ele geçirmek. Tuzağa düşürmek, kurnazlıkla kandırmak.

ARNAVUTLAŞTIRMAK

Arnavut kimliğini kazandırmak.

BALIKÇIN

Perde ayaklılardan, uzunca gagalı, uzun ve çatal kuyruklu, deniz kıyılarında yaşayan bir kuş cinsi, deniz kırlangıcı (Sterna hirundo).

ARAKİYE

Dervişlerin giydikleri, tiftikten yapılmış ince külah. Bir tür küçük zurna.

ALİ

Yüce, yüksek. "Kurnazca ve haince düzen" anlamında Ali Cengiz oyunu, "çok zorba" anlamında Ali kıran baş kesen, "bir kimse birinden aldığını ötekine, ötekinden aldığını bir başkasına vererek işini yürütmek" anlamında Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'ye giydirmek deyimlerinde geçen bir söz.

ARNAVUT

Arnavutluk ve çevresinde yaşayan bir halk.

BAKANAK

Geviş getiren hayvanların ayaklarının arkasındaki körelmiş tırnak, kemik çıkıntısı.

ANAÇ

Şefkatli, anne gibi davranan. Yemiş verecek durumdaki ağaç. Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan hayvan. Kurnaz. Başına buyruk. İri, kart. Deneyimli, bilgili.

ARNAVUTLAŞMA

Arnavutlaşmak durumu.

ARSIZLIK

Arsız olanın durumu veya arsıza yakışacak davranış, yılışıklık, sırnaşıklık.

ARNAVUTÇA

Hint-Avrupa dilleri ailesine giren, Arnavutların kullandığı dil. Bu dille yazılmış olan.

ASINTI

Bir işi hemen yapmayıp bekleterek geri bırakma, tehir, tavik. Sırnaşan, tebelleş olan kimse. Birini tedirgin edecek kadar üzerine düşme.

AÇIKGÖZ

Uyanık davranarak çıkar sağlayan, imkânlardan kurnazca yararlanmasını bilen, cingöz, uyanık, kurnaz (kimse).

BABACILIK

Devletin türlü sınıflar üzerinde babalık ederek bu sınıflar arasında denge kurmaya çalışması işlemi, paternalizm.

ALLEM

"Bir işi istediği duruma getirmek için her türlü kurnazca çareye başvurmak" anlamıyla allem etmek, kallem etmek sözünde geçer.

ARNAVUTLAŞTIRMA

Arnavutlaştırmak işi.

AKPAS

Lahana, turp, şalgam, karnabahar vb. bitkilerin kök dışındaki bütün bölgelerine yerleşebilen, özellikle semizotugillerde karşılaşılan yosunumsu mantar (Albugo candida).

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük