Rİ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ri" olan, toplam 141 adet kelime bulunmaktadır. ri ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ri ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ri olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

RİBONÜKLEOPROTEİN

14 harfli kelimeler

RİNOFARİNGİTİS, RİNOFARİNGİYAL, RİNOLARENGİTİS, RİNOSPORİDOZİS

13 harfli kelimeler

RİBONÜKLEOSİT, RİBONÜKLEOTİT, RİNOSTEGNOZİS, RİNOTRAKEİTİS, RİYAKARCASINA

12 harfli kelimeler

RİAYETSİZLİK, RİFAMİSİNLER, RİKETSİYAZİS, RİKETSİYOZİS, RİNENSEFALON, RİNOANTRİTİS, RİNOVİRÜSLER

11 harfli kelimeler

RİTİMSİZLİK, RİBONÜKLEAZ, RİNOKLEİZİS, RİNOMİKOZİS, RİNÖSTROZİS

10 harfli kelimeler

RİMELLEMEK, RİYAZİYECİ, RİBOZİMLER, RİCALANMAK, RİCKETTSİA, RİFAMPİSİN, RİKETSİYAL, RİMANTADİN, RİNKONELLA, RİSALETTİN, RİSPERİDON, RİSTOSETİN, RİYAKARANE, RİYAKARLIK, RİZOBENTOZ, RİZODERMİS, RİZOPODYUM

9 harfli kelimeler

RİAYETSİZ, RİCACILIK, RİMELLEME, RİYAZİYAT, RİAYETKAR, RİBAVİRİN, RİFAMİSİN, RİKETSİYA, RİSMANBAZ, RİYAKARCA, RİZELİLİK, RİZİKOSUZ, RİZOBİYUM

8 harfli kelimeler

RİKKATLİ, RİMELSİZ, RİTİMSİZ, RİYAZİYE, RİFAMPİN, RİFATİYE, RİKAPDAR, RİKKATLE, RİNGVOMP, RİNKOSÖL, RİNODİNİ, RİNORAJİ, RİNOTOMİ, RİZEKENT, RİZİKOLU

7 harfli kelimeler

RİMELLİ, RİNDANE, RİNTLİK, RİTİMLİ, RİVAYET, RİYASET, RİYASIZ, RİYAZET, RİYOLİT, RİBİTOL, RİBOZİM, RİBOZOM, RİBULOZ, RİFAMİD, RİGOLEN, RİNALJİ, RİNİTİS, RİSALET, RİTİDOM, RİVERİN, RİVEYET, RİYAKAR, RİYESET

6 harfli kelimeler

RİAYET, RİCACI, RİKKAT, RİSALE, RİSKLİ, RİTMİK, RİTÜEL, RİYALA, RİYAZİ, RİZİKO, RİGGET, RİKETS, RİKHİM, RİNDAN, RİNORE, RİNTÇE, RİSELE, RİSKET, RİYALE, RİZELİ, RİZOİT

5 harfli kelimeler

RİCAL, RİCAT, RİMEL, RİNGA, RİTİM, RİYAL, RİFAT, RİFET, RİGOR, RİJİT, RİKAP, RİKLİ, RİSİN, RİYET, RİZOM

4 harfli kelimeler

RİCA, RİNA, RİNG, RİNT, RİSK, RİYA, RİZE, RİFF, RİKA, RİMA, RİZA

3 harfli kelimeler

RİM, RİA, RİF, RİN

Bazı kelimelerin anlamları

RİNENSEFALON

Koku beyni, kokuyla ilgili beyin kısmı.

RİBONÜKLEOSİT

D-riboz bulunan nükleosit. Örnek: Adenozin. Pürin veya pirimidin bazlarının riboz şekerine bağlanmasıyla oluşan nükleosit.

RİYAKARCASINA

Riyakârca.

RİFAMİSİNLER

Streptomyces mediterranei tararından üretilen ve bakterilerde transkripsiyonu engelleyen bir grup antibiyotik.

RİNOSPORİDOZİS

İnsan, at, sığır, köpek, ördek ve kedilerde; burunda genellikle tek taraflı, pembe renkli, 2-3 santimetre çapında ve saplı polipler veya karnabahar görünümlü düğümcüklerle belirgin, Rhinosporidium seeberi'ye bağlı mantar hastalığı.

RİNOFARİNGİTİS

Burun mukozasıyla birlikte yutağın yangısı.

RİKETSİYAZİS

Riketsiyozis.

RİBONÜKLEOTİT

Yapısında D-riboz bulunan bir nükleotit. Örnek: Adenozin 5 fosfat. Bir D-riboz şekeri, bir fosfat grubu ve dört azot bazından (adenin, guanin, sitozin, urasil) birisini içeren bir nükleotit.

RİNOTRAKEİTİS

Burun ve soluk borusunun birlikte yangısı.

RİNOFARİNGİYAL

Burun ve yutakla ilgili olan.

RİNOLARENGİTİS

Burun ve gırtlak mukozalarının yangısı.

RİKETSİYOZİS

Riketsiya suşlarınca oluşturulan herhangi bir enfeksiyon, riketsiyazis.

RİBONÜKLEOPROTEİN

RNA ve proteinden oluşan herhangi bir bileşik.

RİAYETSİZLİK

Saygısızlık. Uymazlık.

RİNOSTEGNOZİS

Burun tıkanması.