REDİSTRİBÜSYON Nedir?

REDİSTRİBÜSYON kelimesi ilk harfi R ve son harfi N olan bir kelimedir. Başında r sonunda n olan kelimenin birinci baş harfi r , ikinci harfi e , üçüncü harfi d , dördüncü harfi i , beşinci harfi s , altıncı harfi t , yedinci harfi r , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi b , onuncu harfi ü , onbirinci harfi s , onikinci harfi y , onüçüncü harfi o , ondördüncü harfi n şeklindedir. Başı r sonu n olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

REDİSTRİBÜSYON anlamı

Yeniden dağılım.

REDİSTRİBÜSYON hakkında bilgiler

REDİSTRİBÜSYON ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük