RE ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "re" olan, toplam 550 adet kelime bulunmaktadır. re ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu re ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde re olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

RENKLENDİREBİLMEK, RESMİLEŞTİREBİLME

16 harfli kelimeler

RENKLENDİREBİLME, RETİKULOSİTOPENİ

15 harfli kelimeler

REKONSTRÜKSİYON, REAKTİFLİKÖLÇER, REKONTAMİNASYON, RETORTAMONADİDA, RETROENFEKSİYON, RETROFARENGİTİS, RETROFARENGİYAL, RETROPERİTONEAL

14 harfli kelimeler

REHABİLİTASYON, REORGANİZASYON, RESİMLENDİRMEK, REDİSTRİBÜSYON, REKTOABDOMİNAL, RENKLENİVERMEK, REPOLARİZASYON, RESİMLEMECİLİK, RESMİLEŞTİRMEK

13 harfli kelimeler

REENKARNASYON, RENKLENDİRİCİ, RENKLENDİRMEK, REPRODÜKSİYON, RESİMLENDİRME, REVİZYONCULUK, REDDEDEBİLMEK, REDİSLOKASYON, REFRAKTOMETRE, REFRİGERASYON, REGURGİTASYON, REİNNERVASYON, REKOMBİNASYON, RENKLENİVERME, REPARTİMİENTO, RESMEDEBİLMEK, RESMEGİDERLİK, RESMİLEŞTİRME, RETİKÜLOSİTOZ, RETİNOBLASTOM, RETROVİRÜSLER

12 harfli kelimeler

REBİYÜLEVVEL, REFAKATÇİLİK, REHBERSİZLİK, REİSÜLKÜTTAP, REKABETÇİLİK, REKORTMENLİK, RENKLENDİRME, REASSORTMENT, REDDEDEBİLME, REDDETTİRMEK, REENFEKSİYON, REJENERASYON, REKTOKOLİTİS, REKTOVAJİNAL, RENATÜRASYON, RENKÖNLEYİEİ, RENKSİZLENME, RENOPULMONER, RESEPTAKULUM, RESMEDEBİLME, RESPİROMETRE, RESUSİTASYON, RETORTAMONAS, RETROSPEKTİF, RETROVİRİDAE

11 harfli kelimeler

REBİYÜLAHİR, REDAKTÖRLÜK, REDDEDİLMEK, REDDEYLEMEK, REDDOLUNMAK, REFORMCULUK, REİSİCUMHUR, REKLAMCILIK, RENDELENMEK, RENKGİDEREN, RESİMLEŞMEK, RESTİTÜSYON, RESTORASYON, REVALÜASYON, REVANİCİLİK, REVANLAŞMAK, REVİZYONİST, REVİZYONİZM, REZERVASYON, REZİLLEŞMEK, REALİZASYON, REANİMASYON, REDDETTİRME, REHİDRASYON, REKOMBİNANT, REKTOSTENOZ, REKURVASYON, REOVİRÜSLER, REPERFÜZYON, REPLİKASYON, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

REÇELCİLİK, REDAKSİYON, REDDEDİLME, REDDEYLEME, REDDOLUNMA, REDİNGOTLU, REDÜKSİYON, REFERANDUM, REJİSÖRLÜK, REKREASYON, REMİLCİLİK, RENCİDELİK, RENÇPERLİK, RENDELEMEK, RENDELENME, RENKLENMEK, RENKSİZLİK, RENKTAŞLIK, REPERTUVAR, RESEPSİYON, RESİMCİLİK, RESİMLEMEK, RESİMLEŞME, RESMİGEÇİT, RESMİKABUL, RESTLEŞMEK, REVANLAŞMA, REVİZYONCU, REZEKSİYON, REDDİMİRAS, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

REAKSİYON, REASÜRANS, RECMETMEK, REÇETESİZ, REDDETMEK, REEKSPORT, REFAKATÇİ, REFLEKTÖR, REFORMİST, REGRESYON, REGÜLATÖR, REHBERLİK, REHBERSİZ, REKABETÇİ, REKORTMEN, REKTÖRLÜK, REKZETMEK, REMBETİKO, RENDELEME, RENKLEMEK, RENKLENME, RENKLİLİK, RENKÖLÇER, RENKSEMEZ, REPOCULUK, RESİMLEME, RESMETMEK, RESSAMLIK, RESTLEŞME, REZELEMEK, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

RECMETME, REÇELLİK, REÇETELİ, REÇİNELİ, REDAKTÖR, REDDEDİŞ, REDDETME, REDEVANS, REDİNGOT, REDRESÖR, REESKONT, REFAHİYE, REFERANS, REFETMEK, REFORMCU, REHBERLİ, REKLAMCI, REKZETME, RENDESİZ, RENKLEME, RESEPTÖR, RESESYON, RESİMLİK, RESMETME, RESMİYET, RESTORAN, RESÜLMAL, REŞADİYE, REVAKİYE, REVANİCİ, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

REAKTİF, REAKTÖR, REALİST, REALİTE, REALİZM, REÇELCİ, REDDİYE, REFAHLI, REFAKAT, REFETME, REFLEKS, REFTİYE, REHAVET, REİSLİK, REJİSÖR, REKABET, REKOLTE, REMİLCİ, RENCİDE, RENÇPER, RENDELİ, RENKSER, RENKSİZ, RENKTAŞ, RESESİF, RESİMCİ, RESİMLİ, RESİMSİ, RESİTAL, RESTORE, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

REBABİ, REÇETE, REÇİNE, REDOKS, REFİKA, REFORM, REGLAN, REHBER, REHİNE, REKLAM, REKTÖR, REKTUM, RENKÇİ, RENKLİ, RENYUM, REOMÜR, REOSTA, REPLİK, REPOCU, RESMEN, RESSAM, RETİNA, REVANİ, REVİZE, REVNAK, REYHAN, REZEDE, REZENE, REZERV, REAMER, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

REAYA, REBAP, RECEP, RECİM, REÇEL, REDİF, REFAH, REFİK, REFÜJ, REHİN, REJİM, REKİZ, REKOR, REMEL, REMİL, REMİZ, RENDE, RESEN, RESİF, RESİM, RESUL, REŞİT, REŞME, REVAÇ, REVAK, REVAN, REVİR, REVİŞ, REYON, REZİL, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

REEL, REHA, REİS, REJİ, REMİ, RENK, REPO, REST, REVA, REVÜ, REYE, REZE, REBİ, RECA, REDİ, REEZ, REFİ, RENG, RETE, REVİ, REYA

3 harfli kelimeler

RET, REY, REB, REÇ, RED, REM, REN, RER, RES

2 harfli kelimeler

RE

Bazı kelimelerin anlamları

RE

Türk alfabesinin yirmi birinci harfinin adı, okunuşu. Gam (II) dizisinde do ile mi arasındaki ses. Renyum elementinin simgesi.

REAKTİFLİKÖLÇER

Bir nükleer reaktörün reaktifliğini, bir ya da birkaç bulucu yardımıyla belirlemeye yarayan elektronik ölçüm düzeni.

REHABİLİTASYON

İyileştirme.

RETİKULOSİTOPENİ

Dolaşım kanında retikülositlerin sayıca azalması.

RETORTAMONADİDA

Mastigophora alt şubesinde, Zoomastigophorea sınıfında bulunan birisi ventral sitosomal bölgeyle ilişkili olarak arkaya yönelen 2-4 kamçıya sahip, golgi cismi ve mitokondrileri bulunmayan, hücre iskeletleri trikomonadidlere benzeyen, birçok omurgalı ve omurgasızın bağırsaklarında bulunan ve sitostomlarıyla beslenen, patojeniteleri her zaman düşük olan, Chilomastix ve Retortamonas cinslerini içeren, parazitik bağırsak kamçılılarının bulunduğu protozoa takımı.

RETROFARENGİYAL

Yutak ardı.

RESİMLENDİRMEK

Resimlemek.

REKONTAMİNASYON

Mikroorganizmalarından arındırılmış gıda veya çevresel bir örneğin yeniden kontamine olması.

REORGANİZASYON

Yeniden düzenlenme.

RENKLENDİREBİLMEK

Renklendirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

RETROFARENGİTİS

Yutak ardı yangısı.

RETROENFEKSİYON

Deri üzerinde yumurtadan çıkan ve enfektif larva durumu almadan tekrar deriyi delerek enfeksiyona neden olan, genç nematodların neden olduğu bir reenfeksiyon biçimi.

RETROPERİTONEAL

Karın zarı arkası, karın zarının arkasında bulunan.

RENKLENDİREBİLME

Renklendirebilmek işi.

REKONSTRÜKSİYON

Yeniden kurma.

RESMİLEŞTİREBİLME

Resmileştirebilmek işi.

  -   -   -  

Anlamında RE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde RE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ACAYİP

Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı. Şaşma anlatan bir söz.

ABORDA

Bir deniz teknesinin başka bir tekneye, bir iskeleye veya bir rıhtıma yanını vererek yanaşması.

ABONE

Süreli yayınları, parasını önceden ödeyerek alma işi. Bir şeyi sürekli olarak kullanmak için hizmeti verenle sözleşme yapan kimse, sürdürümcü. Bir yere gitmeyi alışkanlık hâline getiren (kimse).

ABES

Gereksiz, yersiz, boş. Akla ve gerçeğe aykırı. Gereksiz bir biçimde.

ACELECİ

Tez iş gören, çabuk davranan, canı tez, farfara, fırtına gibi, içi tez, ivecen, iveğen, kıvrak, sabırsız, tez canlı, telaşlı, acul.

ABAJUR

Işığı bir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere vurmasını önlemek için kullanılan, kâğıt, kumaş, maden veya renkli camdan yapılmış lamba siperi. Genellikle üzeri siperli masa lambası veya ayaklı lamba.

ABANOZ

Abanozgillerden, sıcak ülkelerde yetişen, kerestesinden yararlanılan birçok ağacın ortak adı. Bu tahtadan yapılmış. Bu ağacın ağır, sert ve siyah renkli tahtası. Koyu, parlak siyah. Bu renkte olan.

ABADİ

Açık saman renginde, ipekten yapılan, yarı mat, kalınca bir yazı kâğıdı türü.

ACELE

Hızlı yapılan, çabuk, tez, ivedi. Tez davranma gerekliliği. Vakit geçirmeden, tez olarak.

ABANOZLAŞMAK

Ağaç gibi maddeler suda uzun süre kalarak kararmak. Güneşte uzun süre kalarak kararmak, matlaşmak, sertleşmek.

ABANMAK

Eğilerek bir şeyin, bir kimsenin üzerine kapanmak. Bir yere veya bir kimseye yaslanmak, dayanmak. Bir şeyin veya bir kimsenin üzerine çöküp çullanmak. Birine yük olarak onun sırtından geçinmeye çalışmak. Boksta karşılaşma sırasında rakibine yaslanmak. Futbolda topa olanca gücüyle vurmak.

ABANDONE

Boks sporunda dövüşemeyecek duruma gelen boksörün karşılaşmayı yarıda bırakması. Herhangi bir olay karşısında çaresiz duruma düşme.

ABLİ

Yatay serenlerin ucuna bağlı bulunan ve bunları sağa, sola veya ortaya çevirmek için yararlanılan halat veya palanga.

ABANDIRMAK

Bir kimsenin bir yere veya bir kimseye yaslanmasını sağlamak. Bir hayvanı yere çöktürmek.

ABANİ

Genellikle sarık, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapımında kullanılan, zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaş. Bu kumaştan yapılmış.

ABU

Şaşma ve korku bildiren bir söz.

ABARTMAK

Bir nesneyi veya durumu olduğundan daha önemli, daha büyük veya daha çok göstermek, mübalağa etmek. Bir iş, bir davranış vb.nde gereğinden fazlasına kaçmak, aşırıya kaçmak.

ABRAŞ

Alaca benekli. Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı). Cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık. Ters, kaba, görgüsüz (kimse). Deseni ve atkısı bozuk halı. Atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık. Çarpık, eğri, düzgün olmayan. Çilli, çopur yüzlü, gözleri açık renk olan (kimse).

ABAZAN

Uzun süre cinsel ilişkide bulunmayan (erkek). Karnı aç olan (kimse).

ABONMAN

Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılmış olan anlaşma, sürdürüm. Abone olma durumunu gösteren belge. Kent içinde ulaşımı sağlayan otobüslerde para yerine geçen bilet veya kart.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük