RASYONELLEŞTİRMEK Nedir?

RASYONELLEŞTİRMEK kelimesi ilk harfi R ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında r sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi r , ikinci harfi a , üçüncü harfi s , dördüncü harfi y , beşinci harfi o , altıncı harfi n , yedinci harfi e , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi e , onbirinci harfi ş , onikinci harfi t , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi r , onbeşinci harfi m , onaltıncı harfi e , onyedinci harfi k şeklindedir. Başı r sonu k olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

RASYONELLEŞTİRMEK anlamı

Rasyonel duruma getirmek.

RASYONELLEŞTİRMEK hakkında bilgiler

RASYONELLEŞTİRMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük