RAP ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "rap" olan, toplam 27 adet kelime bulunmaktadır. rap ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu rap ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde rap olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

RAPTİYELENMEK, RAPTİYELETMEK

12 harfli kelimeler

RAPTİYELEMEK, RAPTİYELENME, RAPTİYELETME

11 harfli kelimeler

RAPORTÖRLÜK, RAPTİYELEME

10 harfli kelimeler

RAPORLAMAK, RAPORLULUK

9 harfli kelimeler

RAPORLAMA, RAPTETMEK, RAPİDOZOM

8 harfli kelimeler

RAPORTÖR, RAPPADAK, RAPTETME, RAPORSUZ

7 harfli kelimeler

RAPORCU, RAPORLU, RAPSODİ, RAPTİYE, RAPOSKE

6 harfli kelimeler

RAPTEN, RAPALA, RAPATA, RAPSOT

5 harfli kelimeler

RAPOR

3 harfli kelimeler

RAP

Bazı kelimelerin anlamları

RAP

Ayakların yürürken çıkardığı ses.

RAPORLAMAK

Rapora bağlamak, rapor hâline getirmek.

RAPORLULUK

Raporlu olma durumu.

RAPTETMEK

Bir şeyi bir yere iliştirmek, tutturmak.

RAPTETME

Raptetmek işi.

RAPTİYELETME

Raptiyeletmek işi.

RAPORTÖR

Bir komisyonun verdiği kararların gerekçesini kaleme alıp genel kurul karşısında savunmakla görevlendirilen üye.

RAPİDOZOM

Bazı bakteri türlerinde bakterinin çözünmesi sırasında hücre zarlarından oluşan, hücre içindeki çubuk ya da tüp şeklindeki nükleoprotein.

RAPORTÖRLÜK

Raportör olma durumu.

RAPPADAK

Ansızın.

RAPTİYELEME

Raptiyelemek işi.

RAPTİYELENME

Raptiyelenmek işi.

RAPORLAMA

Raporlamak durumu.

RAPTİYELEMEK

Raptiye ile tutturmak.

RAPTİYELENMEK

Raptiye ile tutturulmak.

RAPTİYELETMEK

Raptiyeleme işini yaptırmak.

  -   -   -  

Anlamında RAP bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde RAP geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ARABİSTİK

Arap dili ve kültürü araştırmaları.

ARAPÇA

Sami dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil, Arabi. Bu dille yazılmış olan.

ANSIZIN

Hatıra gelmeyen bir sırada, ani, anide, aniden, ansız, apansız, apansızın, birden, birdenbire, dangadak, defaten, durup dururken, fücceten, gürpedek, larp, larpadak, patadak, pattadak, rappadak, şakkadak, şapadanak, şappadak, şırakkadak, bedaheten, fücceten, nagehan, vehleten.

ARAPLAŞTIRMAK

Arap kimliğini kazandırmak.

ARAPLIK

Arap olma durumu.

ARABİST

Arap dili ve edebiyatıyla uğraşan kimse.

AGEL

Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağladıkları, yünden örülmüş kalın çember bağ.

ARAPÇALAŞTIRMA

Arapçalaştırmak işi, Arabizasyon.

ASİDE

Un, et ve bamya ile yapılmış olan bir Arap yemeği.

ALKOL

Bira, şarap vb. sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, ispirto, etanol, etil alkol. Her türlü alkollü içki.

ARAPÇALAŞTIRMAK

Arapçaya çevirmek. Arap dili özelliği kazandırmak.

ARABİZASYON

Araplaştırma.

ARAPLAŞMAK

Arap olmak, Araplığı benimsemek.

ARAPLAŞTIRMA

Araplaştırmak durumu.

ARABESK

Arap müziğini andıran, genellikle karamsarlığı konu edinen bir müzik türü. Girişik bezeme.

ARAPLAŞMA

Araplaşmak durumu.

AKTARIM

Aktarma işi, nakil. Psikoterapide hastanın terapiste ruhsal yapısı üzerinde etkili olmuş deneyim ve ilişkilerini aktarması.

ACI

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap. Keskin, şiddetli. Çarpıcı, göz alıcı (renk). Tadı bu nitelikte olan. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

AMENTÜ

Bir oluş, düşünce veya ideolojinin temelini oluşturan değer yargıları. Arapça "inandım" anlamına gelen ve İslamiyetin temel inançları olan "Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanma"yı dile getiren söz.

ARABİ

Arapça. Araplarla ilgili, Araplara özgü olan.