RAMBOUİLLETKOYUNU Nedir?

RAMBOUİLLETKOYUNU kelimesi ilk harfi R ve son harfi U olan bir kelimedir. Başında r sonunda u olan kelimenin birinci baş harfi r , ikinci harfi a , üçüncü harfi m , dördüncü harfi b , beşinci harfi o , altıncı harfi u , yedinci harfi i , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi e , onbirinci harfi t , onikinci harfi k , onüçüncü harfi o , ondördüncü harfi y , onbeşinci harfi u , onaltıncı harfi n , onyedinci harfi u şeklindedir. Başı r sonu u olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

RAMBOUİLLETKOYUNU anlamı

Fransa'da elde edilmiş, ancak bugün en çok Amerika da yetiştirilen, yapağı verim ve kalitesiyle birlikte erken gelişme ve etçilik özellikleri de iyi olan, etçi-yapağıcı tip olarak kabul edilen vücut beyaz, yüz ve bacaklar yapağıyla örtülü, koçları boynuzlu olan koyun ırkı.

RAMBOUİLLETKOYUNU hakkında bilgiler

RAMBOUİLLETKOYUNU ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük