Sonu RAM ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ram" olan, toplam 100 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ram ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ram olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ram olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

ÇADIRLIHACIBAYRAM

15 harfli kelimeler

FONOKARDİYOGRAM

14 harfli kelimeler

LENFANGİYOGRAM, EKOKARDİYOGRAM

12 harfli kelimeler

ANTİBİYOGRAM

11 harfli kelimeler

VOLTAMOGRAM, TATLIBAYRAM, SPEKTROGRAM, ÖZOFAGOGRAM, KROMATOGRAM, KARDİYOGRAM, İZZETÜİKRAM

10 harfli kelimeler

İZAZUİKRAM, HACIBAYRAM, BRONKOGRAM, DELİBAYRAM, DİSÜLFİRAM, KARADOĞRAM, MİYELOGRAM, PİYELOGRAM, POLAROGRAM, ÜRETROGRAM

9 harfli kelimeler

İDİYOGRAM, RADYOGRAM, İYONOGRAM, SANTİGRAM, HİSTOGRAM, TNONODRAM, HEKTOGRAM, FLEBOGRAM, PSİKODRAM, DOKSAPRAM

8 harfli kelimeler

MİLİGRAM, İDEOGRAM, HOLOGRAM, MENDİRAM, MİMODRAM, DİYAGRAM, DİYAFRAM, DEKAGRAM, MELODRAM, KİLOGRAM, DESİGRAM

7 harfli kelimeler

KEBİRAM, PROGRAM, KABARAM, VOLFRAM, ANAGRAM, İHTİRAM, EPİGRAM, TANGRAM, MOLGRAM, ŞAŞARAM

6 harfli kelimeler

TOĞRAM, KAPRAM, KANRAM, KABRAM, MUARAM, DOĞRAM, BAYRAM, İBİRAM, GABRAM, KAVRAM, GAVRAM, GOVRAM

5 harfli kelimeler

OBRAM, EVRAM, İBRAM, OSRAM, TURAM, İHRAM, DURAM, SIRAM, DIRAM, İKRAM, BARAM, TERAM, TIRAM, KURAM, ESRAM, EHRAM, GIRAM, VERAM, KİRAM, KIRAM, HARAM, HERAM, HIRAM, HORAM, IHRAM, İSRAM, MERAM

4 harfli kelimeler

ORAM, URAM, ARAM, ERAM, DRAM, GRAM, İRAM

3 harfli kelimeler

RAM

Bazı kelimelerin anlamları

RAM

Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan.

EKOKARDİYOGRAM

Ekokardiyografi işleminden elde edilen grafik. Kalp ve damarlarının ultrasonografik görüntüsü.

İZZETÜİKRAM

Ağırlama.

HACIBAYRAM

Çorum kenti, Bayat ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Erzincan ili, Tercan belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Erzurum şehri, Göksu nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

ÖZOFAGOGRAM

Yemek borusundan alınan radyografik görüntü.

VOLTAMOGRAM

Bir çalışma elektrotuna uygulanan potansiyelin fonksiyonu olarak akım eğrisi.

FONOKARDİYOGRAM

Hem sistolik ve diastolik kalp sesleri hem de iç ve dış kalp üfürümlerin mikrofon sayesinde alınması, filtre cihazıyla belirli ses frekanslarının seçilmesi, ayrıca bir kuvvetlendirici ve bir yazıcı yardımıyla kalp sesi eğrisinin kaydedilmesi.

LENFANGİYOGRAM

Kontrast bir madde zerk edildikten sonra lenf sisteminin radyolojik olarak incelenmesi.

TATLIBAYRAM

Toprak altında kalan bölümü hekimlikte kullanılan, iki çenekli, kapalıtohumlulardan bir çeşit küçük ağaç.

İZAZUİKRAM

Saygı gösterme ve ağırlama.

KARDİYOGRAM

Elektrokardiyogram.

KROMATOGRAM

Kromatografi işlemi sonunda renkli veya renksiz maddelerin ayrıldığı bölgelerin oluştuğu şekil.

ÇADIRLIHACIBAYRAM

Kırşehir şehrinde, Kaman belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

ANTİBİYOGRAM

Antibiyotik duyarlılık testi.

SPEKTROGRAM

Spektrograf tarafından spektrumların fotografik kaydı.

BRONKOGRAM

Bronkografila elde edilen film.

  -   -   -  

Anlamında RAM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde RAM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AÇIKLANAN

Açıklamalar sonunda ortaya çıkması beklenen kavram, açıklayan.

ADCILIK

Kavramların gerçek varlıklar olduğunu kabul eden, kavram gerçekliğine karşıt olarak tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri süren görüş, isimcilik, nominalizm.

AFACAN

Zeki ve yaramaz (çocuk).

AĞIRLAMA

Ağırlamak işi, ikram, izaz. Gelin veya güveyi karşılanırken çalınan kıvrak bir hava.

AKBALIK

Sazangillerden, eti kılçıklı, yumurtası ile tarama yapılmış olan bir balık (Leuciscus). Akya balığı.

ALKARNA

İstiridye, midye, tarak vb. kabuklu hayvanları avlamak için deniz dibini taramakta kullanılan, ağız kısmı demirden bir ağ.

ABRAMA

Abramak işi.

ALP

Yiğit, kahraman.

AKIL

Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us. Öğüt, salık verilen yol. Düşünce, kanı. Bellek.

ALGILAMAK

Bir olayı veya bir nesnenin varlığını duyu organlarıyla kavramak, idrak etmek.

AFETZEDE

Afete uğramış, afet görmüş kimse.

AFŞİN

Kahramanmaraş iline bağlı ilçelerden biri.

ALAY

Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk. Bayram, cenaze vb. törenlerde sıralı olarak giden insan topluluğu, kortej. Bir kimsenin, bir şeyin, bir durumun, gülünç, kusurlu, eksik vb. yönlerini küçümseyerek eğlence konusu yapma. Hayvan topluluğu. Genellikle üç tabur ve bunlara bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu.

AJİTE

"Körüklemek; duygu sömürüsü yapmak" anlamlarındaki ajite etmek birleşik fiilinde ve "çırpıntıya uğramak" anlamındaki ajite olmak teriminde geçen bir söz.

AĞIRLAMAK

Konuğa saygı göstererek onun her türlü rahatını, gereksinimini sağlamak, ikram etmek, izaz etmek.

AHUDUDU

Gülgillerden, böğürtleni andıran, çalı görünümünde, dikenli bir bitki (Rubus idaeus). Bu bitkinin duta benzeyen, kırmızı renkli, sulu ve kokulu yemişi, ağaç çileği, frambuaz.

AFACANLIK

Afacan olma durumu, yaramazlık.

AFACANLAŞMAK

Yaramazlaşmak, yaramaz, ele avuca sığmaz duruma gelmek.

ALMAK

Bir şeyi elle ya da başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak. Zararlı, tehlikeli bir şeye uğramak. Bir şeyi veya kimseyi bulunduğu yerden ayırmak. Motor çalışması için gerekli olan elektrik veya yakıttan yararlanır duruma gelmek. Satın almak. Erkek, kadınla evlenmek. Göreve, işe başlatmak. Örtmek, koymak. Yolmak, koparmak. Bürümek, sarmak, kaplamak. İçine sığmak. İçecek veya sigara içmek. Görevden, işten çekmek. Kazanç sağlamak. Gidermek, yok etmek. Kazanmak, elde etmek. Çalmak. Kısaltmak, eksiltmek. Vücuttaki hasta bir organı ameliyatla çıkarmak. İçeri sızmak, içine çekmek. Yol gitmek, mesafe katetmek. Kabul etmek. İçeri girmesini sağlamak. Birlikte götürmek. Soldurmak. Kendine ulaştırılmak, iletilmek. Temizlemek. Sürükleyip götürmek. Yer değiştirmek. Yutmak, kullanmak. Tat veya koku duymak. Başlamak. Ele geçirmek, fethetmek.

ALDANMAK

Görünüşe bakarak yanlış bir yargıya varmak, yanılmak. Hayal kırıklığına uğramak. Havanın birden ısınmasıyla zamansız açan çiçek, soğuk sebebiyle donmak. Bir hileye, bir yalana kanmak. Avunmak, oyalanmak.