Sonu RAK ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "rak" olan, toplam 437 adet kelime bulunmaktadır. Sonu rak ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında rak olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde rak olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

NARINCALIPITRAK

13 harfli kelimeler

KIRMIZIMTIRAK, TURUNCUMTIRAK, SİNİRLİYAPRAK

12 harfli kelimeler

BEYAZIMTIRAK, SİYAHIMTIRAK, YEŞİLİMTIRAK, ANKADAZABRAK, KAĞŞAKTOPRAK, KIZILIMTIRAK, MÜSLÜMANIRAK, OLMAYINSIRAK

11 harfli kelimeler

BORDOMTIRAK, KIZILYAPRAK, PEMBEMTIRAK, ALTINTOPRAK, ALTINYAPRAK, AMAÇLAYARAK, BADALBAYRAK, BADAMBAYRAK, BADANBAYRAK, BADILBAYRAK, BADIRBAYRAK, EHDİYARIRAK, GÖKÇETOPRAK, GÜMÜŞYAPRAK, KÜÇÜKOTURAK, MELEKTOPRAK, SAYRUCAĞRAK, TAHTAOTURAK, TEKMEKAYRAK, YARIMOTURAK, YEŞİLBAYRAK, YUKARIDURAK

10 harfli kelimeler

EKŞİMTIRAK, MAVİMTIRAK, MORUMTIRAK, SARIMTIRAK, YABANTIRAK, AKÇAKISRAK, AKÇATOPRAK, ALAFASARAK, AŞAĞIBARAK, AŞAĞIDURAK, AYRUKSIRAK, BADIBAYRAK, BAŞBADARAK, BİDIMCIRAK, BOĞAZSIRAK, CAKÇIBIRAK, CIVILDIRAK, ESKİTOPRAK, IŞILYAPRAK, KAKKABARAK, KARAÇOKRAK, KARATOPRAK, KARAYAPRAK, KIRKILIRAK, KIRKYAPRAK, KIZILLIRAK, LEYLEKORAK, PISPITIRAK, SAKANDIRAK, SARAYDURAK, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

ACIMTIRAK, GRİMTIRAK, KISKIVRAK, KIRKMERAK, ACIMSIRAK, AKBITIRAK, ALATOPRAK, ANLARURAK, ARITOPRAK, ARPALIRAK, BOZTOPRAK, CUMLUZRAK, ÇİLTOPRAK, ÇOKYAPRAK, DIRDIVRAK, DISDIVRAK, DISTIVRAK, DÜZTOPRAK, ESENDURAK, GISGIVRAK, GÖKBAYRAK, GÜRYAPRAK, HAYİNIRAK, KALINIRAK, KIRKISRAK, KİSTOPRAK, KÖSEDURAK, KUMAÇORAK, ORTADURAK, ORTATIRAK, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

BALDIRAK, BASTIRAK, BİYAPRAK, ÇINGIRAK, DALYARAK, İSTİĞRAK, KAYDIRAK, TUMTURAK, YALDIRAK, YILDIRAK, ABUTIRAK, ACIMTRAK, AÇIĞIRAK, AĞIRIRAK, AKCILRAK, AKKAYRAK, AKYAPRAK, ALABARAK, ALÇAĞRAK, ANARURAK, ARABIRAK, ARIDURAK, AŞAĞARAK, BAĞDİRAK, BAŞDURAK, BELBARAK, BUZGIRAK, BUZKIRAK, CINCIRAK, CINGIRAK, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

ALÇARAK, BAKARAK, İNFİRAK, İŞTİRAK, KISARAK, TUTARAK, AIRIRAK, AKBURAK, AKDURAK, ALBURAK, ANDIRAK, ASTARAK, ATTIRAK, AVHIRAK, AVKIRAK, BASARAK, BASIRAK, BITARAK, BITIRAK, BOLURAK, BOZARAK, BUTURAK, CIVIRAK, ÇOMARAK, DAZIRAK, DİKİRAK, DUTARAK, FIDIRAK, GABARAK, GADARAK, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

ACIRAK, ANORAK, BAYRAK, BERRAK, BOZRAK, ÇAPRAK, DIŞRAK, KATRAK, KAVRAK, KAYRAK, KISRAK, KIVRAK, MATRAK, MIZRAK, MİHRAK, OTURAK, PITRAK, ŞAKRAK, TOPRAK, UFARAK, YAPRAK, YIPRAK, AFARAK, AHIRAK, AHORAK, AMARAK, AZIRAK, BADRAK, BAĞRAK, BAKRAK, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

BARAK, BORAK, BURAK, ÇIRAK, ÇORAK, DURAK, EVRAK, FİRAK, İDRAK, KURAK, MERAK, SARAK, SERAK, ŞIRAK, TARAK, TIRAK, TORAK, UĞRAK, VARAK, YARAK, ABRAK, APRAK, AVRAK, AZRAK, CARAK, ÇARAK, DIRAK, DORAK, EBRAK, FERAK, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

ARAK, FRAK, IRAK, ORAK, İRAK, TRAK

3 harfli kelimeler

RAK

Bazı kelimelerin anlamları

RAK

- ca, - ça eki olarak kullanılır : Orası uzağrak.

KIZILIMTIRAK

Kızılımsı.

NARINCALIPITRAK

Manisa şehrinde, Kula ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

BORDOMTIRAK

Bordomsu.

MÜSLÜMANIRAK

Müslümanca.

KAĞŞAKTOPRAK

Kazılması ve işlenmesi kolay olan kaba ve çürük toprak.

ANKADAZABRAK

Aptal.

PEMBEMTIRAK

Pembemsi.

BEYAZIMTIRAK

Beyazımsı.

SİYAHIMTIRAK

Siyahımsı.

KIRMIZIMTIRAK

Kırmızımsı.

SİNİRLİYAPRAK

Kalınca yaprakları çıban ve yarayı işletip iyileştirmekte kullanılan, labadaya benzer bir çeşit ot.

OLMAYINSIRAK

Olmadığından.

KIZILYAPRAK

Gülgillerden, 20-120 santimetre yüksekliğinde, yol kenarlarında biten, sarı çiçek açan, çok yıllık, otsu bir bitki, koyun otu, fıtık otu, kuzu pıtrağı (Agrimonia eupatorium).

TURUNCUMTIRAK

Turuncumsu.

YEŞİLİMTIRAK

Yeşilimsi.

  -   -   -  

Anlamında RAK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde RAK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABANMAK

Eğilerek bir şeyin, bir kimsenin üzerine kapanmak. Bir yere veya bir kimseye yaslanmak, dayanmak. Bir şeyin veya bir kimsenin üzerine çöküp çullanmak. Birine yük olarak onun sırtından geçinmeye çalışmak. Boksta karşılaşma sırasında rakibine yaslanmak. Futbolda topa olanca gücüyle vurmak.

ACELECİ

Tez iş gören, çabuk davranan, canı tez, farfara, fırtına gibi, içi tez, ivecen, iveğen, kıvrak, sabırsız, tez canlı, telaşlı, acul.

ACCELERANDO

Gittikçe hızlanarak.

ACIKTIRMAK

Açlık duymasına sebep olmak. Aç bırakmak.

ABDESTLİ

Abdest almış (kimse). Abdest alarak, abdest almış olarak. İyi adam. Abdesti bozulmamış olan (kimse).

ACI

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap. Keskin, şiddetli. Çarpıcı, göz alıcı (renk). Tadı bu nitelikte olan. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

ABARTILI

Olduğundan fazla gösterilen, abartmalı, mübalağalı. Abartarak, abartılı olarak, mübalağalı bir biçimde.

ACELE

Hızlı yapılan, çabuk, tez, ivedi. Tez davranma gerekliliği. Vakit geçirmeden, tez olarak.

ACIMASIZCA

Acımasız olarak, acımasız bir biçimde, acımasızcasına, zalimce, zalimcesine, zalimane.

ABARTISIZ

Olduğu gibi gösterilen, abartmasız, mübalağasız. Abartmadan, abartısız olarak, mübalağasız bir biçimde.

ABANOZLAŞMAK

Ağaç gibi maddeler suda uzun süre kalarak kararmak. Güneşte uzun süre kalarak kararmak, matlaşmak, sertleşmek.

ABANDONE

Boks sporunda dövüşemeyecek duruma gelen boksörün karşılaşmayı yarıda bırakması. Herhangi bir olay karşısında çaresiz duruma düşme.

ACIRAK

Az acı, acımtırak.

ACABA

Şüphe, kuşku. (a'caba:) Merak, kararsızlık veya kuşku anlatan bir söz, acep.

ABONE

Süreli yayınları, parasını önceden ödeyerek alma işi. Bir şeyi sürekli olarak kullanmak için hizmeti verenle sözleşme yapan kimse, sürdürümcü. Bir yere gitmeyi alışkanlık hâline getiren (kimse).

ABDÜLLEZİZ

Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetişen, çok yıllık, yumrulu ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus). Bu bitkinin yemiş olarak yenilen, tatlı ve yağlı ürünü.

ABAKÜS

Sayı boncuğu. Sütun başlığının üstüne yatay olarak konan ve kenarlarından biraz dışarı taşan taş blok.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

ACUR

Kabakgillerden, kabuğu çizgili ve tüylü, yeşil veya sarımtırak, üzeri yeşil lekeli, irice bir meyve (Cucumis flexuosus).

ACIMSI

Acıyı andıran, acıya benzeyen, acı gibi, acımtırak. Dokunaklı.