RAFYA ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "rafya" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. rafya ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu rafya ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde rafya olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

RAFYA

Afrika ve Amerika'da yetişen, iri gövdeli, uzun yapraklı palmiye (Raphie). Bu palmiyenin dokuma işlerinde kullanılan lifleri. Bu liflerden yapılan.

  -   -   -  

Anlamında RAFYA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde RAFYA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

COĞRAFİ

Coğrafya ile ilgili.

KAVMİYAT

Etnografya.

ETNOGRAF

Etnografya uzmanı, budun betimci.

CASSİNİ

1625-1712. Jean Dominique Kassini, Fransız astronomu, coğrafyacısı ve geometricisidir.

BİYOCOĞRAFYA

Bitkilerin ve hayvanların yeryüzü dağılımı ile uğraşan bilim dalı. Bitki coğrafyası, hayvan coğrafyası.

BUZULBİLİM

Fiziksel coğrafyanın, başlıca dışgüçlerden biri olan buzulları ve yeryüzü üzerinde yaptıkları işlevleri konu alan bölümü.

HARİTA

Coğrafya, tarih, dil, nüfus vb. konularla ilgili yeryüzünün veya bir parçasının, belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen taslağı.

LİTOGRAFYACI

Litografya işi ile uğraşan, litografya yapan kimse.

TOPOĞRAFİK

Topoğrafyayla ilgili.

KAYNAKÇA

Belli bir konu, yer ve dönemle ilgili yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser, bibliyografya, bibliyografi.

BİYOJEOGRAFİ

Bitki ve hayvanların yeryüzü üzerindeki dağılımını ve bunun sebeplerini inceleyen bilim, biyoloji coğrafyası.

ATLAS

Yüzü parlak, sık dokunmuş bir ipekli kumaş türü, saten. Bir konuyu açıklamak için hazırlanmış resim veya levhalardan oluşmuş kitap. Dünyanın, bir ülkenin, bir bölgenin fiziksel ve siyasal coğrafyası ile ekonomi, tarih vb. konularda toplu bilgi vermek için bir araya getirilmiş coğrafya haritaları derlemesi.

BİBLİYOGRAF

Bibliyografya uzmanı, kaynakları bilen uzman.

HARİTACILIK

Haritacının yaptığı iş. Harita ve bu haritalarda kullanılan işaretlerin özelliklerini araştıran, haritanın tasarım, basım ve kullanım yöntemlerini geliştirmeye yönelik araştırmalar yapan bilim dalı, kartografi, kartografya.

OTOGRAFİ

Yağlı mürekkeple özel kâğıda çizilen şekillerin litografya tekniği ile taş üzerine yazılması.

TİPOGRAFİ

Kabartma biçimlerle ilgili baskı yöntemi, tipografya. Basım.

TOPOĞRAF

Topoğrafya uzmanı.

JEOPOLİTİK

Coğrafya, ekonomi, nüfus vb.nin bir devletin politikası üzerindeki etkisi. Bir devlette bir bölgede uygulanan politikayla o yerin coğrafyası arasındaki ilişki. Bir devletin saldırgan nitelikteki genişlemesini, ekonomik ve siyasi coğrafya açısından haklı kılmaya yönelik siyasi öğreti.

COĞRAFYACI

Coğrafya araştırmaları yapan kimse. Coğrafya öğretmeni.

FİTOCOĞRAFYA

Bitki coğrafyası.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük