Sonu R ile biten 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "r" olan 6 harfli toplam 1871 adet kelime bulundu. Sonu r harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında r harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde r harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SELMÜR

Dokuma aygıtında bezlerin sarıldığı sopa.

KOÇGAR

Koç.

BULVAR

Şehir içinde ağaçlı, geniş cadde.

ŞÜLDÜR

İyi tutmayan (yoğurt, hamur için).

PİNTER

Bir çeşit balık ağı. Kilenin (20-25 kg.) dörtte biri, bir şinik. Şiniğin yarısı.

HAMPUR

Aptal, salak.

TİŞTİR

1.Kısır keçi. 2.Dişi keçi. Bir yaşında henüz yavrulamamış keçi.

ÇOMÇUR

Oluk.

TEFSER

Arapça kökenli tefsir: tefsir.

TESKER

Hindinin kabararak yürümesi. Fırıldak.

ÖZLÜER

Gerçek yiğit.

HİŞKİR

Sucuk.

TAYYAR

Uçucu.

CÜMHUR

(Tekke edebiyatı terimi) bk. İlâhi.

CÜRCÜR

İshal, sürgün. Erkek.

GITTİR

Ufak, küçük anlamında kullandır.

ZONTOR

Bir çeşit çalgı. Abartı, pohpoh.

CİVCİR

Ağustos böceği.

PRİMER

Birinci. Sentetik olarak sentezlenmiş kısa, tek iplikli nükleotit dizisi. Birinci derecedeki, birincil, ilk, esas. Yapay olarak sentezlenmiş kısa, tek iplikli nükleotit dizisi. Birinci, birincil, esas. DNA replikasyonu esnasında, DNA sentezinin başlayabilmesi için kalıp DNA'nın başındaki nükleotit dizisine antiparalel ve komplementer olarak sentezlenen RNA oligonükleotidi. Tek zincirli DNA'ya bağlanan kısa DNA veya RNA parçası.

VENTER

Karın, karna benzer çıkıntı, mide.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük