Sonu R ile biten 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "r" olan 6 harfli toplam 1871 adet kelime bulundu. Sonu r harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında r harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde r harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DİŞGİR

Kilim dokunmasında ipliklerin oturmasını sağlayan maden ve ağaçtan iki çatallı vurgu. (Emirdağ Afyonkarahisar).

KÜNTÜR

Dağlarda, güneş görmediği için karların erimediği yer.

EKENER

Toprakla uğraşan kimse.

TAĞMİR

Tamir, onarma.

KALBUR

Tahıl ve başka iri taneli maddeleri elemek için kullanılan büyük delikli veya seyrek telli elek.

MANGUR

Hayvanların boynuna takılan ve ip bağlamaya yarayan ağaç halka.

ŞAVKAR

Ahlâksız.

TAMBUR

Klasik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay veya mızrapla çalınan, uzun saplı, telli çalgı. Silindir biçiminde kap.

MENFUR

Nefret edilen, iğrenç, tiksindirici.

MIHTAR

Muhtar.

DOHDUR

Doktor.

GELVER

Su sızdıran testi.

ÇIMBAR

Dokuma tezgâhındaki kumaşı germeye yarayan iki tarafı dişli araç. Dokuma tezgâhlarında bezi gerdirmek için kullanılan iki tarafı dişli bir aygıt. Dokunan halı, kilim ya da palazı gergin tutmaya yarayan biri delikli, diğeri deliksiz demir araç. (Çatak Emet Kütahya; Mudurnu Bolu).

KUMBÜR

Patates.

ÇIRMAR

Evlek, tarlanın tohum atılmadan önce saban iziyle bölünen kısımlarından her biri. Tarlayı sulamak için açılan su yolu. Ekilecek tarlanın bölümlenmiş kısımlarından her biri, evlek.

KIRDAR

Ölçülü davranış, sakınganlık.

MANKIR

Değersiz.

GORTAR

Kol kanat.

PANTER

Pars.

MEZKUR

Adı geçen, anılan, sözü edilen, zikredilen, zikrolunan.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük