Sonu R ile biten 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "r" olan 4 harfli toplam 244 adet kelime bulundu. Sonu r harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında r harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde r harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AHOR

Hayvanların barındığı yer, ahır, tavla.

ISIR

Sahip: Buranın ısırı kim?.

USER

Akıllı kişi.

UÇUR

Vakit, an. Fırsat. Mevsim.

AVUR

Yeni doğurmuş bir hayvandan ilk günlerde sağılan, koyu yapışkan süt, ağız. Ağır.

MUAR

Pınar, çeşme.

IPAR

Yavşan denilen güzel kokulu ot.

EKİR

Yağ eritildikten ve süzüldükten sonra, geride kalan tortu. Çakıldak ve pislik birikintisi, kir.

ACİR

Buruşuk kabuklu, üzeri ince çizgili, boz renkli bir çeşit uzun hıyar. Dolması yapılan, üzeri tüylü bir çeşit küçük hıyar.

STOR

Ağaç, kumaş vb.nden yapılmış bir kanal içinde hareket ederek açılıp kapanan perde.

İÇAR

İçeri, iç kısım - içar etmek: doldurmak, içeri koymak.

BIRR

Karşısındakine nisbet yaparak denilen 'hayır' -Ahmet: Biz de geziye gideceğiz. Ayşe -Bırr.. Siz gidemiyeceksiniz ki.

ANOR

Onur, kibir, haysiyet.

SADR

Kazaskerlere verilen san.

AHAR

Hattatların kâğıt cilalamak için kullandıkları nişasta ve yumurta akından yapılmış olan özel bir karışım.

EFİR

Nefes, soluk. Kütahya şehri, Simav ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

ONUR

İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis. Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, şeref, itibar.

OVAR

Sıcak hava, samyeli.

OVİR

Ahır.

EPER

Işığa karşı bakıldığında kâğıt tabakasının yapısal görünümü.