Sonu R ile biten 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "r" olan 15 harfli toplam 94 adet kelime bulundu. Sonu r harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında r harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde r harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ATKUYRUĞUGİLLER

Eğrelti otugillerden, örneği atkuyruğu olan bir bitki familyası.

İMMÜNOMODÜLATÖR

İmmunolojik durumları ve immünopatolojik reaksiyonları istenilen etkinlik düzeyine getiren ilaç.

METİLMELAMİNLER

Alkilleyici ilaç gruplarından birisi.

BULANIKLIKÖLÇER

Katı asıltı dizgelerinde, bağıl ışık geçirimini ölçerek asıltı derişimini ya da yüzey alanını belirleyen aygıt.

KARDİYOVİRÜSLER

Domuz ve kemiricilerin ensefalomiyelitis virüslerinin de bulunduğu, Picornaviridae ailesinde yer alan bir virüs cinsi.

AŞAĞIDOĞANCILAR

Zonguldak şehri, Alaplı belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

BENZODİOKSANLAR

Sentetik yapılı olan ve içerisinde piperoksan, dibozane ve benzerleri ilaçları bulunduran alfa almaç engelleyici bir ilaç grubunun adı.

FİTOTRİKOBEZOAR

Hayvansal ve bitkisel liflerden oluşan yumak.

EBEGÜMECİGİLLER

Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örnek bitkisi ebegümeci olan bir bitki familyası.

STEREOİZOMERLER

Aynı atom yapısında fakat yapısal konfigürasyonu farklı olan bileşikler.

ENDOPTERİGOTLAR

(Yun, endon: içerde, içinde; pterygion: küçük kanat) Böcekler sınıfında gelişimleri tüm başkalaşım şeklinde olanların yer aldığı alt grup. Holometabola. Böcekler sınıfından, gelişimleri tüm başkalaşım biçiminde olan bireylerin yer aldığı alt grup, holometabola. Böcekler sınıfında gelişmeleri tam başkalaşım biçiminde olanların yer aldığı alt grup, Holometabola. Böceklerde internal kanadın tomurcuklanarak gelişmesiyle belirgin durum.

HEPATNAVİRÜSLER

İnsan hepatit B virüsü ve hayvanlardaki hepatit B virüs benzeri virüsleri bünyesinde bulunduran, kısmi çift iplikli DNA genom yapısına sahip, zarflı ve yaklaşık 42 nm büyüklüğe sahip virüslerin oluşturduğu aile, Hepadnaviridae.

KARABATAKGİLLER

Leyleksiler takımının, örnek hayvanı karabatak olan bir familyası.

YARIMKORDALILAR

(Hemichordata), Bazı sınıflandırmalara göre kordalılar (Chordata) filumunun bir alt- filumu ya da bir sınıfı olarak düşünülen bu hayvanlar kurt biçiminde olup hortum içine rastlıyan yutak duvarının ön tarafından bir sırt ipliği çıkıntısına sahiptirler. Balanoglossus (Balanoglossus) cinsi iyi bilinir.

MOLLAHÜSEYİNLER

Kayseri ili, Sarız ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

KÜRDİLİHİCAZKAR

Klasik Türk müziğinde, rast perdesinde bir makam.

EKLEMBACAKLILAR

Sert bir kitinle örtülü vücutları iki yanlı bakışık, ayakları eklemli olup, böcekler, örümcekler, kabuklular ve çok ayaklılar gibi asalakbilim yönünden pek önemli sınıfları içine alan omurgasızlar kökü. (Arthropoda), Sölomlu hayvanların birincil-ağızlılar (Protostomia) filumunun en geniş bir dalı. Vücutları baş, göğüs ve karın olmak üzere üç bölgeye ayrılmıştır. Her bölge çeşitli sayıda bölütlerden yapılmıştır. Bölütlere bağlı oları ekstremiteler daima eklemli parçalardan yapılmışlardır. Kan birincil ve ikincil karın boşluklarının birleşmesinden meydana gelen genel vücut boşluğu ya da kan boşluğu içinde dolaşır. Deri zaman zaman atılan kitin bir örtü ile kaplıdır. Petek gözler gelişmiştir. Ayrı eşeylidirler. Kara, su ve havada yaşarlar. 700000 kadar türü vardır. İlkel-eklembacaklılar (Malacopoda) ve gerçek-eklembacaklılar (Euarthropoda) olmak üzere iki alt-dala ayrılırlar.

KÜÇÜKKIZILHİSAR

Gaziantep kenti, Şahinbey ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

KÖKBOYASIGİLLER

Bitişik taç yapraklı iki çeneklilerden, yaprakları karşılıklı, meyveleri zeytinsi olan ve kahve ağacı, kök boyası, kınakına, yoğurt otu, altın kökü ve benzerleri cinsleri ve bunlara bağlı dört bin kadar türü içine alan bir familya.