Sonu R ile biten 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "r" olan 14 harfli toplam 187 adet kelime bulundu. Sonu r harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında r harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde r harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

IŞIKLILIKÖLÇER

Işıklılıkları ölçmeye yarayan aygıt.

AKÇAAĞAÇGİLLER

İki çeneklilerden, örneği akçaağaç olan bir bitki familyası.

PROGESTAJENLER

Progesteron benzeri etki gösteren maddeler.

KAZAYAĞIGİLLER

Yaprakları almaşlı ya da karşılıklı dizilişli, çiçekleri ışınsal simetrili, taç yaprakları olmayan, ovaryumları genellikle üst nadiren alt durumlu, meyveleri etli yapı ile çevrilmiş fındıksı ya da kapsül tipte, genellikle tuzlu topraklarda yetişen, ülkemizde doğal olarak 27 cins ve 71 türle temsil edilen, bir, iki ya da çok yıllık, otsu ya da çalımsı bitkiler.

YUKARIKOÇAKLAR

Manisa ilinde, Sarıgöl belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

GELİPDURUPATIR

Gelip durmak.

KARAKÖYŞEYHLER

Bartın ilinde, Arıt bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

KÜÇÜKPÖRNEKLER

Aksaray şehri, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

HALKALIKURTLAR

(Annelida),en büyük sınıfıdır.

KARAAĞAÇGİLLER

İki çeneklilerden, yaprakları dişli, çiçekleri demet durumunda ve meyveleri kapçık meyve olan, karaağaç, çitlembik ve benzerleri cinsleri içine alan bitki familyası. Yaprakları almaşlı dizilişli, çiçekleri er dişi ya da tek eşeyli, çiçek örtü yaprakları 4-8 parçalı, ovaryum üst durumlu, kanatlı fındık ya da eriksi meyveleri olan, ülkemizde 3 cins ve 8 türle temsil edilen, çok yıllık, çalı ya da ağaç formundaki bitkiler.

YENİKASARCILAR

Rize şehrinde, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

TAŞKIRANGİLLER

Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örnek bitkisi taşkıran otu olan bir familya.

YENİOSMANLILAR

Sultan Abdülaziz zamanında, Osmanlı devletini meşrutiyetçi bir yönetime kavuşturmak savı ile bir araya gelmiş olan topluluk.

KASNAKÇIMERMER

Samsun ili, Boğazkaya bucağına bağlı bir yer.

YUKARIULUPINAR

Malatya ili, Balaban nahiyesine bağlı bir yer.

SÜTLEĞENGİLLER

İki çeneklilerden, sütleğen, kauçuk, manyok vb. önemli bitkileri içine alan bir familya.

SIĞIRCIKGİLLER

Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımından, gagaları düz ya da hafif kıvrık, kanatları uzun ve sivri, böcek ve meyvelerle beslenen, 125 kadar türü bulunan bir familya. Sığırcık (Sturnus vulgaris), ala sığırcık (S.roseus) iyi bilinen türleridir. (Sturnidae),iyi bilinirler. Göçederler. Böcek, meyve yerler.

SUYILANIGİLLER

(Colubridae),iyi bilinen türleridir.

KARBOHİDRAZLAR

Ptiyalin, amilâz, maltaz gibi, karbohidratları sindiren enzimler. Bazı karbonhidratları parçalayan pityalin, amilaz, maltaz gibi enzimler.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük