Sonu R ile biten 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "r" olan 14 harfli toplam 187 adet kelime bulundu. Sonu r harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında r harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde r harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SARMAŞIKGİLLER

Örnek bitkisi sarmaşık olan, iki çeneklilerden bir bitki familyası.

UYGULAYIMTASAR

Bir kent ya da kasabanın düzentasarı çerçevesinde, ona uygun olarak çizilen ve yolların, yapı adacıklarının, bölgelerin ayrıntılarını, tasarlanan yapı düzenini ve uygulama için gerekli bilgileri içeren daha büyük ölçekli tasar.

KÜÇÜKAKIMÖLÇER

Küçük akım yeğinliğini ölçen aygıt.

KÜÇÜKPÖRNEKLER

Aksaray şehri, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

YENİOSMANLILAR

Sultan Abdülaziz zamanında, Osmanlı devletini meşrutiyetçi bir yönetime kavuşturmak savı ile bir araya gelmiş olan topluluk.

KORONAVİRÜSLER

RNA genom yapısına sahip, yaklaşık 100 nm çapında, zarflı ve güneş hüzmesi görünümünde virüslerin oluşturduğu virüs ailesi, Coronaviridae.

YELKOVANGİLİER

(puffinindae),(İng.puff=şişmek),omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının fırtınakuşları (Tubinares) takımının (bk) bir familyası. Kanatları çok sivri burun delikler ayrık iki boru halindedir.Denizlerde yaşarlar, deniz hayvanlariyle beslenirler.Kara-gagalı yelkovan (puffinus puffinus), sarı-gagalı yelkovan (p.kuhlii) iyi bilinen türleridir (bk).

BİYOELEMENTLER

Canlı organizmada meydana gelen ya da ihtiyaç duyulan elementler. 40 kadar olan bu elementlerden en önemlileri, C, O, H, N, S, Ca ve P'dir. Canlı organizmada meydana gelen veya gereksinim duyulan elementler. 40 kadar olan bu elementlerden en önemlileri karbon, oksijen, hidrojen, azot, kükürt, kalsiyum ve fosfordur.

KUZYAKAHACILAR

Karabük kenti, Safranbolu ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

BOYNUZLUGİLLER

Keçi, koyun, sığır ve antilopları içine alan, içi boş olan boynuzları sürekli kalan ve dallı olmayan, omurgalıların memeliler sınıfı.

HACIRAMAZANLAR

Sakarya şehrinde, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

KAŞIKÇIŞEYHLER

Bolu ili, Göynük ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

KULAĞAKAÇANLAR

Yarıbaşkalaşım gösteren ve genellikle hayvansal maddelerle beslenen, seyrek olarak otçul, gececi, kemirici, kısa kanatlı böcekler takımı.

FLAMİNGOGİLLER

Kuşlar (Aves) sınıfının, leyleksiler (Ciconiiformes) takımından, gagalarının ucu bükük, boyunları ve bacakları çok uzun, ayakları perdeli olan, bataklık yerlerde yaşayan türleri olan bir familya. Flâmangiller.

YUKARIKIRIKLAR

İzmir ili, Bergama ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

KÖSTEBEKGİLLER

Omurgalı hayvanlardan, memeliler sınıfının böcekçiller takımına giren bir familya.

GELİPDURUPATIR

Gelip durmak.

SÜTLEĞENGİLLER

İki çeneklilerden, sütleğen, kauçuk, manyok vb. önemli bitkileri içine alan bir familya.

ŞİNŞİLYAGİLLER

Memeliler (Mammalia) sınıfından, kemiriciler (Rodentia) takımının, Güney Amerika'da yaşayan, başları ve gözleri büyük, burunları geniş, ön üyeleri kısa ve dört parmaklı, arka üyeleri uzun ve 3-4 parmaklı olan bir memeli familyası. Büyük şinşilya (Chinchilla brevicaudata), küçük şinşilya (C.lanigera), Pampa tavşanı (Viscacia viscacia) türleri iyi bilinir. Çinçilyagiller.

YUKARIYAHYALAR

Düzce ilinde, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük