Sonu R ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "r" olan 12 harfli toplam 327 adet kelime bulundu. Sonu r harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında r harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde r harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SAZAKŞEYHLER

Bolu ili, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

SİTOKİNİNLER

Adenin türevleri olan, zeatin, kinetin, fitokinin, kinin, oksin gibi bitki büyüme hormonları. Zeatin doğada bulunur, kinetin ise doğada görülmez, oksinle beraber hücre bölünmesini hızlandırırlar.

KEMORESEPTÖR

Kimyasal maddelere karşı duyarlı olan almaçlar. Kimyasal enerji değişikliklerini alan almaçlar, kemosensör. Dildeki lezzet tomurcukları, burundaki koku almaçları, glomus carotikum ve arcus aorticus'ta bulunan glomus aorticum ve kandaki oksijen, karbondioksit ve pH değişikliklerini alan almaçlar.

FLAGELLATLAR

Kamçılılar.

YUKARIÇANDIR

Tokat ilinde, Erbaa ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

KÜTKUYRUKLAR

Omurgalıların bağırsak asalağı olarak yaşayan, küt kuyruklu ve çoğunlukla ince yapılı lifsikurtlar familyası.

KÜÇÜKSEKİLER

Kastamonu kenti, Tosya ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

SOĞURUMÖLÇER

Belli dalga boylarında ışınını soğurumundan yararlanarak özdek derişimi ölçen aygıt.

KÜÇÜKHACILAR

Isparta şehrinde, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

SAPKINTAŞLAR

Daha çok örtü buzullarının taşıdıkları ve çok uzaklara değin götürüp, geri çekilişleri sırasında bıraktıkları irili, ufaklı kaya parçalarına verilen ad.

AYAKÇIKLILAR

Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımından, solungaç kapakları iyi gelişmiş ve deri ile örtülü, derileri pulsuz ve pürtüklü, göğüs yüzgeçleri sap biçiminde uzayarak ayakçıklara benzeyen, yüzme keseleri kapalı ve karın yüzgeci başın biraz gerisinde, solungaç açıklığı küçük bir delik hâlinde olan bir alt takım. (Pediculati),vardır.

HACIHALİLLER

Manisa şehri, Alaşehir belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Manisa ilinde, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

TEKKEIŞIKLAR

Balıkesir şehrinde, Kepsut ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

KIZILCAŞEHİR

Antalya ilinde, Alanya ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

LÖKOTRİENLER

Mast hücrelerinde fosfolipaz enzimiyle, zardaki fosfolipitlerden meydana gelen ve damar duvarındaki kılcalların kasılmasını yavaşlatan, histaminin zıddı bir faaliyet göstererek alerjik reaksiyonlarda kan damarlarından bağ dokusuna hücre geçişini durduran aracı maddeler.

LEVREKGİLLER

Kemikli balıklardan, bir bölümü tatlı sularda yaşayan, yüzgeçleri dikenli bir familya.

ŞEYHDAVUTLAR

Manisa kenti, Sarıgöl belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

TOROVİRÜSLER

Tek iplikli ve pozitif anlamlı RNA genom yapısına sahip, zarflı ve 35x170 nm çapında virüslerin oluşturduğu, genellikle ishal vakalarında izole edilen ve Koronavirüslere benzerlik gösteren bir virüs ailesi, Toroviridae.

KRİPTOGAMLAR

Tohumsuz bitkiler.

HACIHALİMLER

Bolu şehri, Mudurnu ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük