Sonu R ile biten 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "r" olan 11 harfli toplam 510 adet kelime bulundu. Sonu r harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında r harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde r harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

YANLIZPINAR

Ankara şehrinde, Şereflikoçhisar belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

LÜFERGİLLER

Sıcak ve ılık denizlerde yaşayan kemikli balıklar familyası (Pomatomidae).

TOYNAKLILAR

At, eşek, su aygırı gibi parmakları toynak biçiminde olan memeli hayvanlar takımı.

MÜSELLİMLER

Kastamonu şehri, Ağlı ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

ENDORFİNLER

Bağırsak, beyin ve hipofiz bezinde meydana gelen, opyum reseptörlerine bağlanarak uyuşturucu maddeyi taklit eden, enkefalinlerle beraber endojen opyumlar olarak da bilinen bir grup peptit.

DALDIRÇIKAR

Balıkların geçeceği dar yerlere konulan bir çeşit balık ağı.

ILICAKPINAR

Balıkesir kenti, Kayapa bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

DEPOLARİZÖR

Elektrik polarizasyonunu önleyen, elektrotları birbirinden ayıran gözenekli diyafram gibi.

ÇÖMLEKÇİLER

Bolu ili, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Kastamonu şehrinde, Daday ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

ASALAKSAVAR

Bir canlıda sürekli veya geçici yaşayarak ona zarar veren başka canlıyı yok eden, antiparazit.

KARACAŞEHİR

Eskişehir şehri, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

BASINÇÖLÇER

Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek için kullanılan alet, barometre.

İÇİNDEKİLER

Bir kitabın, derginin baş veya sonuna konulan, konu başlıklarını sayfa numaralarıyla gösteren liste, fihrist. Bir kitap, dergi, gazete, mektup vb.nin içinde bulunan konular veya kapsadığı şeyler, münderecat.

KELAMIKİBAR

Özdeyiş.

PİRİNÇÇİLER

Pirinççiler, Diyarbakır'da bir aile adı.

YENİCEHİSAR

Giresun şehri, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

DÜZDİŞLİLER

(Aglyphodonta ), Omurgalı hayvanlardan sürüngenler (Reptilia) sınıfının pullu-sürüngenler (Squamata) takımının yılanlar (Ophidia) alt-takımının suyılanları (Colubriformia) bölümünün bir grubu. Dişlerinin oyukları yoktur. Ağızları çok genişleyebilir. Suyılanıgiller (Colubridae) familyasıni içine alır.

LEYLEKSİLER

Kuşlar sınıfından leylekler, sümsükgiller, balıkçıllar ve flamanları içine alan omurgalı hayvanlar takımı.

KOLİFORMLAR

Aerobik ya da geçici anaerobik, gram negatif, spor oluşturmayan 35 °C'da 48 saat içinde laktozu fermente ederek gaz ve asit oluşturan, bakteri saflığı için indikatör organizma olarak kullanılan bakteriler.

İZOENZİMLER

Yapısal olarak bir birine benzeyen, aynı mekanizmayla etki gösteren, ancak kimyasal, fiziksel veya immünolojik özellikleri farklı olan enzimler, izozim.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük