R ile başlayan 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "r" olan, 6 harfli toplam 209 adet kelime bulunmaktadır. r harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu r harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde r harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

RODYUM

Atom numarası 45, atom ağırlığı 102, 91, yoğunluğu 12,33 olan, 1970° C'de eriyen, gümüş renginde, sert, kırılgan bir element (simgesi Rh).

RAHİYE

Bal arısı.

RENKÇİ

Işığı, gölgeyi ve biçimleri renk yoluyla veren ressam. Renklendiren kimse.

RADYUM

Atom numarası 88, atom ağırlığı 226,05 olan, 700 °C'de eriyen, 1898 yılında Pierre Curie ve eşi tarafından bulunan, soğukta suyu ayrıştıran, ışın etkinliği çok bir element (simgesi Ra).

REKTUS

Düz, doğru.

RUHSAR

Yanak. Yüz, çehre.

RAŞİDE

Akıllı, doğru yola giden.

RAVENT

Karabuğdaygillerden, 1-2 metre yüksekliğinde, büyük yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Rheum officinale).

RUHŞAN

Yüce, üstün, şanlı ruh.

RİNORE

Burun kanaması, rinoraji.

RAMNOZ

Bazı gram negatif bakterilerin hücre duvarında ve bitki hücre duvarı polisakkaritlerinde bulunan altı karbonlu bir şeker. Bazı bakterilere ait hücre duvarlarının bir bileşeni, 6-deoksi mannoz.

REÇBER

Çiftçi.

REKİNE

Gururlu, ağırbaşlı. Saygın yüce, yüksek.

RETİNA

Ağ tabaka.

RAFİNE

Kristalleştirme, damıtma gibi ayırma yöntemleriyle istenmeyen maddelerden arındırılmış (yağ, petrol vb.). Hassas, duygulu, nazik, ince, seçkin.

REKTÖR

Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eden, yönetimden, eğitim ve öğretimin düzenli yürütülmesinden sorumlu profesör.

RADİKA

Yaprakları salata olarak yenen baharlı, çok yıllık bir bitki (Taraxacum officinale).

RUHSAT

İzin, müsaade. İzin belgesi, ruhsatname.

RİTMİK

Dizemli.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük