R ile başlayan 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "r" olan, 3 harfli toplam 39 adet kelime bulunmaktadır. r harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu r harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde r harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ROL

Bir kişiliği canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması gereken hareketlerin genel adı. Gerçek olmayan davranış, gösteriş. Bir işte bir kimse veya şeyin üstüne düşen görev.

RAY

Tren, tramvay vb. taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demirden yol.

ROD

Yunanca kırmızı anlamına gelen bir ön ek.

RUF

Binaların en üst katında bulunan, açık veya kapalı eğlence yeri.

RUJ

Türlü renklerde dudak boyası.

RİA

Radyoimmünassay. Döl yatağı içi gereç.

REM

Remil. Doz eşdeğerinin eski birimi. Yeni birim: sievert(Sv) 1 rem = 10¯² j.kg¯¹. Radyasyonun dokularda yaptığı biyolojik hasarın ifadesinde kullanılan radyasyon ölçü birimi. Bir radlık yüksek voltaj X ışınlarının insan dokusuna verdiği kadar zarar vermeye yeterli radyasyon miktarı ölçüsü.

RİM

Osmanlılarda halk dilinde Roma kentine verilen ad.

RAS

Rast. Rast, tesadüf.

RİN

Yunanca burun anlamına gelen ön ek.

ROT

Motorlu taşıtlarda direksiyon ile tekerlek arasındaki bağlantıyı sağlayan demir çubuk.

RIH

Yazıdaki mürekkebi kurutmak için dökülen çok ince ve renkli bir kum türü.

REÇ

İz : Reçi kaybettik.

RİF

Tekrar eden ritme göre daha karmaşık ezgisel figürler ve akor dizileri.

RAT

Rahat.

RÜH

Ruh.

RUZ

Gün.

RAM

Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan.

RUS

Rusya Federasyonu'nda yaşayan Doğu Slav halkı veya bu halkın soyundan olan kimse, Moskof gâvuru.

RUN

III-XIII. yüzyıllarda İngiliz İskandinav dillerinde kullanılan alfabenin harflerinin her biri. Göktürk yazıtlarında kullanılan yazı türünün harflerinden her biri.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük