R ile başlayan 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "r" olan, 3 harfli toplam 39 adet kelime bulunmaktadır. r harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu r harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde r harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

RUF

Binaların en üst katında bulunan, açık veya kapalı eğlence yeri.

RIH

Yazıdaki mürekkebi kurutmak için dökülen çok ince ve renkli bir kum türü.

RAP

Ayakların yürürken çıkardığı ses.

RAT

Rahat.

RCA

Hint yağı bitkisinin (Ricinus communis) tohumundan çıkarılan lektinler ailesi.

RAY

Tren, tramvay vb. taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demirden yol.

REM

Remil. Doz eşdeğerinin eski birimi. Yeni birim: sievert(Sv) 1 rem = 10¯² j.kg¯¹. Radyasyonun dokularda yaptığı biyolojik hasarın ifadesinde kullanılan radyasyon ölçü birimi. Bir radlık yüksek voltaj X ışınlarının insan dokusuna verdiği kadar zarar vermeye yeterli radyasyon miktarı ölçüsü.

RUM

Müslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı kimse. Doğu Roma İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan, Roma yurttaşı haklarına sahip olan halk. Anadolu.

REB

Rab. Rab, Allah - rebbim: Rabb'im.

ROD

Yunanca kırmızı anlamına gelen bir ön ek.

RUS

Rusya Federasyonu'nda yaşayan Doğu Slav halkı veya bu halkın soyundan olan kimse, Moskof gâvuru.

ROT

Motorlu taşıtlarda direksiyon ile tekerlek arasındaki bağlantıyı sağlayan demir çubuk.

ROP

Çoğu tek parça kadın giysisi.

RAK

- ca, - ça eki olarak kullanılır : Orası uzağrak.

RAF

Üstüne öteberi koymak için duvara veya bir dolabın içine birbirine paralel olarak tutturulmuş, genellikle geniş, uzun tahta veya metal levha.

RİA

Radyoimmünassay. Döl yatağı içi gereç.

RAD

Absorblanmış doz birimi; herhangi bir maddeye aktarılan radyasyon enerjisini ya da dozunu göstermede kullanılır, l rad ışınlanan maddenin l kg'ına 100 Jüllük enerji veren radyasyon miktarı, l rad= 100 Gy. Maddeye aktarılan özgül enerji, kerma ve soğrulma dozunun eski birimi. Yeni birim: gray(Gy). 1 rad = 10¯² j. kg ¯¹. Bir gram ağırlığındaki bir dokuya 100 Erg'lik enerji veren radyasyon miktarı.

ROM

Şeker kamışından şeker yapılırken elde edilen öz suyun, melasla mayalandırılarak kurutulmasıyla oluşturulan alkollü sert içki.

RES

Retiküloendotelial sistem.

RET

Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme. Aile bireylerinden birinin sorumluluğunu üstünden atma, varlığını tanımama, aileden saymama.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük