R ile başlayan 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "r" olan, 15 harfli toplam 24 adet kelime bulunmaktadır. r harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu r harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde r harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

REAKTİFLİKÖLÇER

Bir nükleer reaktörün reaktifliğini, bir ya da birkaç bulucu yardımıyla belirlemeye yarayan elektronik ölçüm düzeni.

RETROENFEKSİYON

Deri üzerinde yumurtadan çıkan ve enfektif larva durumu almadan tekrar deriyi delerek enfeksiyona neden olan, genç nematodların neden olduğu bir reenfeksiyon biçimi.

RAHATLATABİLMEK

Rahatlatma imkânı veya olasılığı bulunmak.

RETROFARENGİTİS

Yutak ardı yangısı.

RADİKALLEŞTİRME

Radikalleştirme işi.

RAHATLAYIVERMEK

Çabucak veya kısa sürede rahatlamak.

RADYODERMATİTİS

Işınıma maruz kalan deride meydana gelen yangı.

RADYOİMMÜNESSEY

Radyoaktif olarak işaretli özel antikor ve antijen kullanılarak maddelerin aranması ve ölçülmesi için kullanılan çok hassas bir teknik.

RUTUBETLENDİRME

Rutubetlendirmek işi.

REKONTAMİNASYON

Mikroorganizmalarından arındırılmış gıda veya çevresel bir örneğin yeniden kontamine olması.

RETROPERİTONEAL

Karın zarı arkası, karın zarının arkasında bulunan.

RETROFARENGİYAL

Yutak ardı.

ROLİTETRASİKLİN

Yarı sentetik bir tetrasiklin türevi.

RETORTAMONADİDA

Mastigophora alt şubesinde, Zoomastigophorea sınıfında bulunan birisi ventral sitosomal bölgeyle ilişkili olarak arkaya yönelen 2-4 kamçıya sahip, golgi cismi ve mitokondrileri bulunmayan, hücre iskeletleri trikomonadidlere benzeyen, birçok omurgalı ve omurgasızın bağırsaklarında bulunan ve sitostomlarıyla beslenen, patojeniteleri her zaman düşük olan, Chilomastix ve Retortamonas cinslerini içeren, parazitik bağırsak kamçılılarının bulunduğu protozoa takımı.

RABDOMİYOSARKOM

Çizgili kas hücrelerinden veya embriyonel mezenkimden köken alan sıkça lenf yumruları, dalak, akciğer ve böbreklere metastazlar oluşturan, genç hayvanlarda görülen oldukça kötücül tümör, rabdomiyoblastom.

REKONSTRÜKSİYON

Yeniden kurma.

RUHSATLANDIRMAK

Ruhsat vermek.

RASGELSLEŞTİRME

(Deneysel tasarım) Deneklerin, rasgele sayılar çizelgesi kullanılarak bölüntülere dağıtılması.

RADYOELEKTRONİK

Elektroniğin radyoelektriğe uygulanması.

RUHSUZLAŞTIRMAK

Ruhsuz duruma getirmek veya sokmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük