R ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "r" olan, 14 harfli toplam 37 adet kelime bulunmaktadır. r harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu r harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde r harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ROBOTLAŞTIRMAK

Robot durumuna getirmek.

RENKLENİVERMEK

Aniden renkli duruma gelmek.

REHABİLİTASYON

İyileştirme.

RAHATSIZLANMAK

Sağlığı bozulmak, hastalanmak, rahatsız olmak.

RADYOFİZYOLOJİ

Radyobiyoloji.

RAİLLİETİNOZİS

Raillietina cinsi sestodların neden olduğu hastalık.

RESİMLENDİRMEK

Resimlemek.

RUHSATLANDIRMA

Ruhsatlandırmak işi.

REDİSTRİBÜSYON

Yeniden dağılım.

RADYOKARTOGRAF

Vücudun bir bölümündeki radyoaktiflik dağılımının grafiğini çıkarmaya yarayan aygıt.

RESMİLEŞTİRMEK

Resmi bir duruma getirmek.

RASTLANABİLMEK

Rastlanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

RAHATLAYIVERME

Rahatlayıvermek işi.

RİNOLARENGİTİS

Burun ve gırtlak mukozalarının yangısı.

RÖNTGENİZASYON

Röntgenoterapi.

RİNOFARİNGİTİS

Burun mukozasıyla birlikte yutağın yangısı.

RABDOMİYOLİZİS

Mekanik, fiziksel veya kimyasal nedenlerle oluşan çizgili kas nekrozu.

REKTOABDOMİNAL

Rektum ve karınla ilgili olan.

ROMANLAŞTIRMAK

Bir konuyu roman biçiminde yazmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük