R ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "r" olan, 14 harfli toplam 37 adet kelime bulunmaktadır. r harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu r harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde r harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

RAHATLATABİLME

Rahatlatabilmek işi.

RAHATLAYIVERME

Rahatlayıvermek işi.

RASTLAYIVERMEK

Birdenbire rastlamak.

RİNOFARİNGİTİS

Burun mukozasıyla birlikte yutağın yangısı.

RADYOBİYOLOJİK

Radyobiyoloji ile ilgili.

REHABİLİTASYON

İyileştirme.

RESMİLEŞTİRMEK

Resmi bir duruma getirmek.

RÖNTGENOTERAPİ

Röntgen tedavisi, radyoterapi, röntgenizasyon.

RABDOMİYOLİZİS

Mekanik, fiziksel veya kimyasal nedenlerle oluşan çizgili kas nekrozu.

RAHATSIZLANMAK

Sağlığı bozulmak, hastalanmak, rahatsız olmak.

RİNOFARİNGİYAL

Burun ve yutakla ilgili olan.

RAHATLAYABİLME

Rahatlayabilmek işi.

REORGANİZASYON

Yeniden düzenlenme.

RADYOKARTOGRAF

Vücudun bir bölümündeki radyoaktiflik dağılımının grafiğini çıkarmaya yarayan aygıt.

RADYOREZİSTANS

Radyasyonun biyolojik etkisine karşı dirençli olma.

REPOLARİZASYON

Uyarılabilir hücrelerde zar potansiyelinin, depolarizasyondan sonra normal negatif dinlenim potansiyeline dönüşü.

RADYOTEKNOLOJİ

Elektro filmi çekme tekniği.

RENKLENİVERMEK

Aniden renkli duruma gelmek.

RÖNTGENİZASYON

Röntgenoterapi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük