R ile başlayan 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "r" olan, 13 harfli toplam 62 adet kelime bulunmaktadır. r harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu r harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde r harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ROBİSONESTERİ

Glikoz-6-fosfat.

RENKLENİVERME

Renklenivermek işi.

ROBOTLAŞTIRMA

Robotlaştırmak işi.

RASTLAŞABİLME

Rastlaşabilmek işi.

RETİKÜLOSİTOZ

Dolaşım kanında retikülositelerin artması.

RETİNOBLASTOM

Retina hücrelerinden köken alan kötücül göz tümör.

RUTUBETLENMEK

Nemlenmek, ıslanmak.

REPRODÜKSİYON

Çoğaltma.

RAGDOLLKEDİSİ

Amerika'dan köken alan, iri yapılı ve ağır, tüyleri çift tabakalı, orta uzunlukta ve ipeksi, beyaz eldivenli, eldivensiz ve tek renkli olmak üzere üç grupta toplanan, rengi genellikle beyaz ve üzerinde çikolata rengi, sarı, mavi ve lila bölgeler bulunan, kulakları dikkat çekici, uysal yapılı ve iyi bir ev kedisi olabilen, uzun tüylü kedi ırkı.

RADYOKONTRAST

X ışınlarını geçirmeyen.

REKOMBİNASYON

İki ayrı DNA molekülünün birleşerek yeni DNA molekülleri oluşturması. Homolog kromozomlardaki genlerin, krosingoverde (mayozda) yer değiştirmesi sonucu meydana gelen yeni düzenleme. Bir kromozomdaki nükleik asit dizisinin lineer düzenlenmesinin bölünme ve tekrar birleşmeyle değiştirildiği herhangi bir enzimatik olay. Bir kromozomdaki nükleik asit dizisinin lineer düzenlenmesinin kırılma ve yeniden birleşmeyle değiştirildiği herhangi bir enzimatik olay.

ROMBENSEFALON

Embriyo gelişiminin ilk evrelerinde görülen, gelişmenin ilerlemesiyle art beyni ve son beyni meydana getirecek olan arka beyin bölgesi. Soğanilik, pons ve beyincikten oluşan kısım.

RİBONÜKLEOTİT

Yapısında D-riboz bulunan bir nükleotit. Örnek: Adenozin 5 fosfat. Bir D-riboz şekeri, bir fosfat grubu ve dört azot bazından (adenin, guanin, sitozin, urasil) birisini içeren bir nükleotit.

REFRİGERASYON

Soğuk havayla tedavi.

REFRAKTOMETRE

Katı veya sıvılarda refraktif indeks, katı madde miktarı, kırılma indisi ve şeker miktarını ölçme amacıyla kullanılan laboratuvar cihazı. Sıvı örneklerin kırılma indisi ve şeker miktarını ölçen laboratuvar cihazı.

RAPTİYELETMEK

Raptiyeleme işini yaptırmak.

RADYORESEPTÖR

Işık ve ısı uyartılarını alan duygu alıcısı.

RUTHERFORDYUM

Kurçatovyum elementine Amerikalıların verdiği ad (simgesi Rf).

RABDOVİRÜSLER

Kuduz hastalığı, veziküler stomatitis ve üç gün hastalığı virüsleri gibi yapılarında negatif anlamlı, tek iplikli ve 11-12 kb uzunlukta RNA genomu bulunduran, yaklaşık 70 nm kalınlıkta ve 170 nm uzunlukta zarflı virüslerin oluşturduğu virüs ailesi, Rhabdoviridae.

RAHATSIZLANMA

Rahatsızlanmak işi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük