R ile başlayan 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "r" olan, 13 harfli toplam 62 adet kelime bulunmaktadır. r harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu r harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde r harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

REPARTİMİENTO

İspanya'nın koloni yapılanmasında dar anlamda yalnızca yerlilerin köle olarak dağıtımı, geniş anlamda ise mal, mülkiyet ve hizmetlerin kolonide yaşayan İspanyollara resmi olarak dağıtımı. Aynı tür bir sistem Peru'da mita, Meksika'da cuatequil olarak adlandırılmıştır.

RETROVİRÜSLER

Lösemiye ve hayvanlarda tümörlere sebep olan onkovirüslerin bulunduğu 100-120 nm çapında, ikozahedral kapsidli bir virüs familyası. Hayat devri esnasında revers transkriptazı kullanan ve tek iplikli RNA ile protein örtüsünden oluşan virüsler. AİDS virüsü gibi. Sığırların lökozizi, koyunların visna/maedi, atların bulaşıcı anemisi ve kedilerin immün yetmezlik hastalığıyla insanlarda görülen AİDS hastalığı virüsleri gibi, yapılarında pozitif anlamlı ve tek zincirli RNA genomu bulunduran, zarflı ve yaklaşık 100 nm büyüklükte virüslerin oluşturduğu virüs ailesi, AİDS ve tümör virüslerinin yer aldığı virüs ailesi, Retroviridae.

REVİZYONCULUK

Bir öğretinin, bir anayasanın, bir antlaşmanın yeniden gözden geçirilmesi için savaşan kimse veya yeniden gözden geçirmeyi gerektiren görüş, revizyonizm.

RADYOBİYOLOJİ

X ışınlarının canlı dokular üzerindeki etkisini inceleyen bilim, radyofizyoloji.

RİNOTRAKEİTİS

Burun ve soluk borusunun birlikte yangısı.

RÖNTGENOGRAFİ

Radyografi.

ROKSİTROMİSİN

Eritromisinden daha lipofilik olan ve 16 üyeli lakton halkası içeren, ester oksim türevi makrolid grubu bir antibiyotik.

REPRODÜKSİYON

Çoğaltma.

RHABDİASOİDEA

Strongyloides cinsi ve bu cins içerisinde bulunan çok sayıda türü içeren, insan ve hayvanlarda enfeksiyona neden olan ve özellikle sindirim sisteminde parazitlenen nematod üst ailesi.

RAMAZANİYELİK

Ramazanda iftar ve sahurda yenmek için alınan yiyecekler.

RUTHERFORDYUM

Kurçatovyum elementine Amerikalıların verdiği ad (simgesi Rf).

RASYONELLEŞME

Rasyonelleşmek durumu.

RADYOSENSİTİV

Radyasyonun biyolojik etkisine karşı duyarlı olma.

RİBONÜKLEOTİT

Yapısında D-riboz bulunan bir nükleotit. Örnek: Adenozin 5 fosfat. Bir D-riboz şekeri, bir fosfat grubu ve dört azot bazından (adenin, guanin, sitozin, urasil) birisini içeren bir nükleotit.

RAPTİYELETMEK

Raptiyeleme işini yaptırmak.

RESİMLENDİRME

Resimlendirmek işi.

REENKARNASYON

Ruh göçü.

ROBİSONESTERİ

Glikoz-6-fosfat.

ROMANLAŞTIRMA

Romanlaştırmak işi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük