R ile başlayan 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "r" olan, 13 harfli toplam 62 adet kelime bulunmaktadır. r harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu r harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde r harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

RİYAKARCASINA

Riyakârca.

RİBONÜKLEOTİT

Yapısında D-riboz bulunan bir nükleotit. Örnek: Adenozin 5 fosfat. Bir D-riboz şekeri, bir fosfat grubu ve dört azot bazından (adenin, guanin, sitozin, urasil) birisini içeren bir nükleotit.

ROBOTLAŞTIRMA

Robotlaştırmak işi.

RİNOSTEGNOZİS

Burun tıkanması.

RADYOELEKTRİK

Fiziğin elektromanyetik dalgaların araştırılması ve uygulanması ile ilgili bölümü.

RUTUBETLENMEK

Nemlenmek, ıslanmak.

RASTLAYABİLME

Rastlayabilmek işi.

REFRAKTOMETRE

Katı veya sıvılarda refraktif indeks, katı madde miktarı, kırılma indisi ve şeker miktarını ölçme amacıyla kullanılan laboratuvar cihazı. Sıvı örneklerin kırılma indisi ve şeker miktarını ölçen laboratuvar cihazı.

REFRİGERASYON

Soğuk havayla tedavi.

RHABDİASOİDEA

Strongyloides cinsi ve bu cins içerisinde bulunan çok sayıda türü içeren, insan ve hayvanlarda enfeksiyona neden olan ve özellikle sindirim sisteminde parazitlenen nematod üst ailesi.

REDİSLOKASYON

Bir organ veya parçanın normal durumuna gelişinden sonra yeniden yerinden kayma veya çıkma göstermesi.

RABDOVİRÜSLER

Kuduz hastalığı, veziküler stomatitis ve üç gün hastalığı virüsleri gibi yapılarında negatif anlamlı, tek iplikli ve 11-12 kb uzunlukta RNA genomu bulunduran, yaklaşık 70 nm kalınlıkta ve 170 nm uzunlukta zarflı virüslerin oluşturduğu virüs ailesi, Rhabdoviridae.

RANDEVULAŞMAK

İki veya daha çok kişi belli bir yerde veya zamanda buluşmak için sözleşmek.

ROBİSONESTERİ

Glikoz-6-fosfat.

RADYOSENSİTİV

Radyasyonun biyolojik etkisine karşı duyarlı olma.

RESMEGİDERLİK

Resmegider olma durumu.

RESİMLENDİRME

Resimlendirmek işi.

RUTUBETSİZLİK

Rutubetsiz olma durumu.

ROMBENSEFALON

Embriyo gelişiminin ilk evrelerinde görülen, gelişmenin ilerlemesiyle art beyni ve son beyni meydana getirecek olan arka beyin bölgesi. Soğanilik, pons ve beyincikten oluşan kısım.

RADYOAKTİVİTE

Işın etkinlik.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük