R ile başlayan 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "r" olan, 11 harfli toplam 106 adet kelime bulunmaktadır. r harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu r harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde r harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

RUHSUZLAŞMA

Ruhsuzlaşmak durumu.

RETİNOŞİZİS

Gözde, ödem nedeniyle dış retinadan iç retinanın ayrılması.

RUTİNLEŞMEK

Bir şey sürekli olarak aynı biçimde yapılmak.

ROBOTLAŞMAK

Başkasının buyruğu ile iş yaparak kendi akıl ve iradesini kullanmaz duruma gelmek.

RESMİLEŞMEK

Resmi bir duruma girmek.

RUZİKLENMEK

Sefil bir biçimde gün geçirmek veya geçinip gitmek.

RASTLANTILI

Belli bir yönde etkide bulunabilecek yanlılık öğelerinin elenmesi koşuluyla bir çok kez yinelenen bir işlemin vereceği sonuç ya da bir olayın salt kazanıya bağlı olarak uzun dönemde alacağı biçimi belirleyen sayılgılı etmen (etmene ilişkin).

REKURVASYON

Arkaya doğru eğme veya eğilme.

REVANİCİLİK

Revanicinin işi veya mesleği.

RÜSTEMGEDİK

Muş ili, Bulanık ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

RAMAZANKENT

Iğdır kenti, Aralık belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

RİTİMSİZLİK

Ritimsiz olma durumu.

RADYODERMİT

X ışını ya da iyonlaştırıcı ışınım etkisiyle oluşan deri yangısı.

RADYOTERAPİ

Işın tedavisi.

RHAGİONİDAE

Genellikle çay eken işçilerde rahatsızlığa neden olan Spaniopsis, Suragina ve Symphoromyia cinslerini içeren sokucu sinekler.

RASPALANMAK

Raspalama işine konu olmak.

REZORPSİYON

Emilme.

RESİMLEŞMEK

Resim durumuna gelmek.

RHABDİTİDAE

Gerek veteriner gerekse beşeri hekimlik açısından önemli Rhabditis ve Strongyloides cinslerini içeren, kimileri serbest yaşamlı, kimileri ise paraziter yaşamlı türlerin bulunduğu nematod ailesi.

REZORSİNİZM

Methemoglobinemi, felç ve birçok organda kılcal damar hasarıyla belirgin kronik rezorsinol zehirlenmesi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük