R ile başlayan 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "r" olan, 11 harfli toplam 106 adet kelime bulunmaktadır. r harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu r harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde r harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

RİBONÜKLEAZ

RNA'yı kısa nükleotit dizilerine veya ribonükleotitlerine parçalayan bir grup enzim. Ribonükleik asiti parçalayan enzim, RNAaz, RNaz. RNA'daki nükleotitler arasındaki fosfodiester bağlarını hidrolize eden nükleaz enzimi.

RESTİTÜSYON

Yeniden tasarımlama.

RUHDEVİMSEL

Ruhsal süreçlerin devinime dönüşme niteliği.

RANTABİLİTE

Verimlilik.

RACKAKOYUNU

Macaristan orijinli, koçlarda ve koyunlarda uzun spiral boynuz bulunan, süt, yapağı ve et verimi için kullanılan, iki renk modeli olan, en yaygın gözlenen renk ise vücut kahverengi baş ve bacaklar beyaz, koyu kahverengi olan ırk.

ROMANLAŞMAK

Roman durumuna gelmek.

RADYOİZOTOP

Doğal bir elementin radyoaktif izotopu.

RASPALANMAK

Raspalama işine konu olmak.

RÜZGARLANMA

Rüzgârlanmak işi.

RETİNAKULUM

Tutucu bağ, tutmaya yarayan bağ.

REDDETTİRME

Reddettirmek durumu.

REKLAMCILIK

Reklamcının işi.

ROMATİZMALI

Romatizması olan.

RESİMLEŞMEK

Resim durumuna gelmek.

REDDOLUNMAK

Verilen veya yapılması istenen bir şey kabul edilmemek, geri çevrilmek.

RESPİRASYON

Solunum.

RADYOFOSFOR

Biyolojik ve fizyolojik araştırmalarda tedavi amacı ile kullanılan, yan ömrü on dört gün olan fosforun radyoaktif izotopu.

REPERFÜZYON

Bir organ veya dokuda bozulmuş olan kan akımının normal hâle getirilmesi.

RESTORASYON

Yenileme.

RADYOTEDAVİ

Hastalıklı dokulara beta, gamma ve X ışınları gibi radyoaktif ışınlarla sağaltılması.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük