R ile başlayan 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "r" olan, 10 harfli toplam 172 adet kelime bulunmaktadır. r harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu r harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde r harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

RİZOBENTOZ

Tabana kök salmış organizmaların oluşturduğu grup.

RUTİNLEŞME

Rutinleşmek durumu.

RETİNOPATİ

Retinada oluşan yangısal nitelikte olmayan patolojik değişimlerin genel adı. Esas olarak böbrek yangısı ve şeker hastalığı gibi sistemik hastalıklarda ve eğrelti otu başta olmak üzere kimi bitkisel zehirlenmelerde biçimlenir.

RUHBANİYET

Rahiplerin evlenmeyerek ve dünyadan el etek çekerek yaşamaları durumu. Ruhbanlık.

RADYOFONİK

Radyo ile ilgili, radyo ile yayımlanan.

RÖLATİVİZM

Görecelik.

REPULSİYON

İtme.

RADYOFİZİK

Radyoelektriğe ilişkin olayları inceleyen bilim dalı.

REDDEYLEME

Reddeylemek durumu.

RESTLEŞMEK

Karşılıklı restini görmek. Karşı çıkmak.

REFERANDUM

Halk oylaması.

RANUNCULUS

Düğün çiçekleri.

RAPORLULUK

Raporlu olma durumu.

RASTLATMAK

Rastlama işini yaptırmak.

RADYOKİMYA

Radyoaktif cisimleri ve onların kimyasal özelliklerini inceleyen bilim dalı.

REKREASYON

İnsanların boş zamanlarında, eğlence ve spor amacı ile gönüllü olarak katıldıkları etkinlikler. Bir bölgeyi insanların eğlenme, dinlenme amacıyla kullanabilecekleri bir duruma getirme.

RAMAZANLIK

Ramazan için ayrılmış (yiyecek).

ROMANOLOJİ

Romen dilleri bilimi.

REPULZİYON

Her bir homolog kromozomun bir mutant, bir de yabani tip geni taşıması durumu (a+/+b).

RİMANTADİN

İnfluenza virüslerine karşı kullanılan amantadin türevi bir ilaç.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük