R ile başlayan 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "r" olan, 10 harfli toplam 172 adet kelime bulunmaktadır. r harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu r harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde r harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

RAMPALAMAK

Rampa etmek.

RÖLATİVİZM

Görecelik.

RESMİKABUL

Kabul töreni.

REKTOPEKSİ

Rektumun dikişle tespit edilmesi.

RODOKROZİT

Mineral. (MnCO; metalimsi olmayan parıltı, pembe; çizgi ak; sertlik 3.5-4.5, özgül ağırlık 3.3-3.6; hekzagonal.).

RASPALANMA

Raspalanmak işi.

RHABDİTİDA

Secernentea alt sınıfında, genellikle serbest yaşamlı solucanların bulunduğu nematod takımı. Veteriner hekimlik açısından önemli olan paraziter tek cins Strongyloides'tir.

RESOLÜSYON

Çözünürlük.

RENKSİZLİK

Renksiz olma durumu. Kendini belirtecek, göze çarpıcı niteliği olmama durumu.

RENKSERLİK

Bir rengin renkölçümünde, renközü ile doyma özelliklerine dayanan niteliği.

RADARCILIK

Radarcının görevi.

REPULZİYON

Her bir homolog kromozomun bir mutant, bir de yabani tip geni taşıması durumu (a+/+b).

RUTİNLEŞME

Rutinleşmek durumu.

RÜNDÜLEMEK

Buğday,bulgur, pirinç ve benzerleri tahılları ayıklamak.

RENDELEMEK

Rende ile pürüzlerini gidermek, istenilen biçimi vermek. Rende ile ufak parçalara ayırmak.

REDÜKSİYON

İndirgeme.

RODENTİSİT

Fare, sıçan ve diğer kemiricileri kontrol etmek için kullanılan biyosidal ürünlerin genel adı. Hemen tümü insan ve hayvanlar için de zehirli etki gösterir.

RAHMACILAR

Kahramanmaraş ilinde, Yenicekale nahiyesine bağlı bir bölge.

RADYOMETRİ

Işıma şiddetinin ölçümü.

REFERANDUM

Halk oylaması.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük