Sonu RI ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "" olan, toplam 564 adet kelime bulunmaktadır. Sonu rı ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında rı olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde rı olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

TEPELİDEVEKUŞLARI, VOLKMANNKANALLARI

16 harfli kelimeler

DENİZISIRGANLARI, DENİZŞAKAYIKLARI, AFRİCANDERSIĞIRI, RANVİERBOĞUMLARI, SOLUCANYILANLARI

15 harfli kelimeler

DENİZYILDIZLARI, BEEFMAKERSIĞIRI, HACIAHMETPINARI, KARAÇOBANPINARI, KARAHÜYÜKAFŞARI, YILANYILDIZLARI, YOSUNHAYVANLARI, YUKARIBEYÇAYIRI

14 harfli kelimeler

DENİZHIYARLARI, AŞAĞIBEYÇAYIRI, BONSMARASIĞIRI, ÇAMURKOŞARLARI, DEĞİRMENÇAYIRI, FIRTINAKUŞLARI, HASANCIKPINARI, KARAGÖZMANCARI, PATLICANTATARI, YARBAŞIÇANDIRI, YUMURTAMANTARI

13 harfli kelimeler

TAHTAKURULARI, ALTHAVAYUVARI, AZİZLİBAĞLARI, DESCEMENTZARI, GÖKTAŞÇIKLARI, KESTANEPINARI, KURBAĞAOTLARI, KÜFMANTARLARI, LENGERİTATARI, NORLANDSIĞIRI, ÖZDEVEKUŞLARI, PEYERPLAKLARI, POYRAZDAMLARI, TIŞARIRÜZGARI, TÜFEKÇİPINARI, TÜTÜNÜBULKARI, ÜSTHAVAYUVARI

12 harfli kelimeler

DERNEKPAZARI, ARSLANÇAYIRI, AVLAĞIÇAYIRI, BAĞLARPINARI, BEKTAŞPINARI, BEYLERYUKARI, BULGURPINARI, CENNETPINARI, DEVECİPINARI, DOMBAYÇAYIRI, FINDIKPINARI, GELİNDASTARI, GÜNEYDAMLARI, GÜRGENPINARI, HASIRSAZLARI, HİSARÇANDIRI, KEKLİKPINARI, KEMERDAMLARI, KOCHYASALARI, KOSAANAHTARI, KÖPEKMANTARI, KURBANÇAYIRI, KURBANPINARI, KUŞLUKÇAYIRI, LEVENTPINARI, MAKSEMPINARI, MEYDANÇAYIRI, SULTANÇAYIRI, SULTANPINARI, ŞEYTANVAPIRI, Devamını Oku »»

11 harfli kelimeler

DENİZHIYARI, DENİZAYGIRI, AHMETÇAYIRI, ASLANPINARI, AYVAZPINARI, BADEMPINARI, BAKIRPINARI, BÖLMEÇAYIRI, ÇAKILPINARI, ÇAVUŞBAYIRI, ÇAVUŞPINARI, ÇİÇEKPINARI, ÇOBANPINARI, DİLEKPINARI, DİLKURTLARI, DİVİTANBARI, DÖŞEMTASARI, ELYAZMALARI, EMİRDASTARI, GEDİKÇAYIRI, GEYİKBAYIRI, GEYİKPINARI, GÜNEYBAYIRI, GÜNEYÇAYIRI, HALKAÇAYIRI, HASANPINARI, HASIROTLARI, HATİPPINARI, HATUNÇAYIRI, İÇOĞLANLARI, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

BAŞKALDIRI, ÇİVİYUKARI, DENİZAŞIRI, DEREPAZARI, İPTİDALARI, PAŞAÇADIRI, SALIPAZARI, ARIKÇAYIRI, ARZAĞALARI, ARZUPINARI, AVCIÇAYIRI, AVCIPINARI, AYIMANTARI, AYŞEPINARI, BAĞDAMLARI, BAŞIDIŞARI, BİRÇOKLARI, CONALAĞARI, CUMAPAZARI, ÇAPRAZNARI, DANAÇAYIRI, DARIÇAYIRI, DARIPINARI, DAYIPINARI, DEDEBAKIRI, DEDEPINARI, DELİBAZARI, DERESAKARI, DEVEBAKIRI, DEVEÇAYIRI, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

ADAPAZARI, AKŞAMLARI, BALLIDARI, BAŞYUKARI, BEYPAZARI, BİTPAZARI, GÖLPAZARI, KURTBAĞRI, SABAHLARI, SONRALARI, ŞALPAZARI, ATAÇINARI, BAĞPINARI, BALPINARI, BAŞŞUHARI, BAŞTUTARI, BAŞYOHARI, BAŞYUHARI, BELENAĞRI, BERENAĞRI, BEYÇAYIRI, BEYPINARI, CELİLKIRI, CİCİLDARI, COŞAYLARI, CUVAZDARI, DABANDARI, DABANNARI, DAĞÇAYIRI, DAZINKIRI, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

ARAŞTIRI, BERENARI, GÜNAŞIRI, KOCAKARI, YILAŞIRI, ALCIKARI, ALIŞTIRI, ANAMGARI, AYDANARI, BARABARI, BAŞAHARI, BECENARI, BELANARI, BELENARI, BERANARI, BİRENARI, CAZIGARI, CİRİKARI, DAŞAĞIRI, DAŞAHIRI, EBEMKARI, ELMAKIRI, GOCADARI, GOTÜSARI, GÖMEÇARI, İNCEAĞRI, İTHIYARI, KADIKIRI, KAPIKIRI, KARAAĞRI, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

ÇANKIRI, ÇOKLARI, DAZKIRI, HAYKIRI, PIRPIRI, SALDIRI, SAPSARI, SOYTARI, ALİKARI, ALİKIRI, BALKIRI, BALSARI, BASTIRI, BAYHIRI, BENAĞRI, BUHAYRI, BULAYRI, BULGARI, CARCARI, CILBIRI, CINGIRI, ÇAFŞIRI, ÇAĞŞIRI, ÇAMSARI, ÇANPIRI, ÇARÇARI, ÇAVŞARI, ÇAVŞIRI, ÇILDIRI, ÇİĞSARI, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

AKDARI, APAYRI, AYKIRI, DIŞARI, HAŞARI, TASARI, TATARI, YAKARI, YUKARI, AFKIRI, AFŞARI, AHDARI, AKSARI, AKYARI, ANDIRI, ARKARI, ARKIRI, AŞDARI, AVKIRI, AYGIRI, AYHIRI, BAHARI, BASIRI, BAŞARI, BIĞIRI, BUHARI, BUNARI, ÇIHARI, ENGARI, ERKIRI, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

AŞIRI, BAYRI, ÇAĞRI, GAYRI, SAĞRI, SANRI, SAYRI, TANRI, UÇARI, UYARI, ACARI, AĞIRI, AHARI, ANARI, ANIRI, ASARI, AŞARI, BUARI, CIBRI, CIMRI, ÇAPRI, ÇIĞRI, DAVRI, GAARI, GAĞRI, HIYRI, KAMRI, KANRI, KAYRI, KOHRI, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

AĞRI, AYRI, DARI, KARI, SARI, YARI, ABRI, AGRI, ANRI, AVRI, BARI, CARI, ÇARI, ÇIRI, DIRI, DURI, GARI, HARI, HIRI, KIRI, KURI, MIRI, OĞRI, PARI, TARI, TIRI, VARI, ZARI

3 harfli kelimeler

ARI, MRI, URI

2 harfli kelimeler

RI

Bazı kelimelerin anlamları

RI

Radyoizotop görüntüleme.

DENİZŞAKAYIKLARI

Denizşakayığını içine alan sölenterler alt sınıfı.

KARAHÜYÜKAFŞARI

Denizli şehri, Acıpayam ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

KARAÇOBANPINARI

Eskişehir şehrinde, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

HACIAHMETPINARI

Balıkesir şehrinde, Dursunbey ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

DENİZISIRGANLARI

Salgıladıkları sıvılarla insan derisinde ısırgan etkisi uyandıran, iri medüzleri içine alan sölenterler sınıfı.

AFRİCANDERSIĞIRI

Güney Afrika'da yerli ırklardan geliştirilen, orta irilikte, büyük sarkık kulaklı, boğaları tipik hörgüçlü, beyaz yana doğru uzayan boynuzlu, ısıya dirençli sığır ırkı.

YILANYILDIZLARI

İkincil ağızlılar (Deuterostomia) filumunun, derisi dikenliler (Echinodermata) alt filumundan, vücutları ortada beş köşeli bir disk ile bundan keskince ayrılmış olan çok ince beş koldan yapılmış, ağızları alt bölgede, anüsleri bulunmayan yer değiştirmeleri kollarının hareketi ile olan, bazılarının ışık verme özelliği bulunan türleri olan bir sınıf. Gevrek yılanyıldızı (Ophiothrix fragilis) iyi bilinen türüdür. (Ophiuroidea), İkincil-ağızlılar (Deuterostomia) filumunun derisi dikenliler (Echinoderma) alt- filumuna giren bir sınıfı Vücutları ortada 5 köşeli bir disk ile bundan keskince ayrılmış olan çok ince 5 koldan yapılmıştır. Ağızları alt bölgededir. Anüsleri yoktur. Yer değiştirme kolların hareketi ile olur. Bazılarının ışık verme özelliği vardır. Gevrek yılan yıldızı (Ophiothrix fragilis) iyi bilinen türüdür.

RANVİERBOĞUMLARI

Aksonu kuşatan ve az kalınlaşma gösteren miyelinin, yaklaşık 1 mm aralıklarla oluşan boğumlanma yerleri, segmentum internodale.

SOLUCANYILANLARI

(Opoterodonta), Omurgalı hayvanlardan sürüngenler (Reptilia) sınıfının pullu-sürüngenler (Squamata) takımının yılanlar (Ophidia) alt-takımına giren bir bölümü. Ağızları dardır. Kuyrukları kalın olur. Gözleri körelmiştir. Küçük boyludurlar. Zararsızdırlar. Toprakta çukur kazarlar. Kör-yılangiller (Typhlopidae) ve darağızlı-yılangiller (Glauconiidae) familyalarını içine alır.

VOLKMANNKANALLARI

Havers kanallarını yan kollarla birbirine bağlayan kanallar. Periosteumdan kemik dokuya geçen kan damarları kanalis perforanslardan geçerek kanalis sentralis adı verilen Havers kanallarına girerler.

YUKARIBEYÇAYIRI

Kayseri şehri, Pınarbaşı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

BEEFMAKERSIĞIRI

ABD' den köken alan, % 75 Hereford ve % 25 Simental genotipi taşıyan, düşük bakım maliyetleriyle yüksek karkas verimini etkili bir biçimde sağlamada ün kazanmış olan etçi sığır ırkı.

YOSUNHAYVANLARI

(Bryozoa), iyi bilinen cinsidir.

DENİZYILDIZLARI

Örnek hayvanı denizyıldızı olan derisi dikenliler sınıfı.

TEPELİDEVEKUŞLARI

(Eş anlamlısı: Avustralya-devekuşları, Casuarii,olmak üzere 2 familyası. vardır.

  -   -   -  

Anlamında RI bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde RI geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABONE

Süreli yayınları, parasını önceden ödeyerek alma işi. Bir şeyi sürekli olarak kullanmak için hizmeti verenle sözleşme yapan kimse, sürdürümcü. Bir yere gitmeyi alışkanlık hâline getiren (kimse).

ABDAL

Gezgin derviş. Tasavvufta manevi üst bir rütbe. Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse. Anadolu'da yaşayan oymaklardan bazısı.

ABADİ

Açık saman renginde, ipekten yapılan, yarı mat, kalınca bir yazı kâğıdı türü.

ABARTMAK

Bir nesneyi veya durumu olduğundan daha önemli, daha büyük veya daha çok göstermek, mübalağa etmek. Bir iş, bir davranış vb.nde gereğinden fazlasına kaçmak, aşırıya kaçmak.

ABES

Gereksiz, yersiz, boş. Akla ve gerçeğe aykırı. Gereksiz bir biçimde.

ACILAŞMAK

Tadı bozulmak, acı olmak. Konuşma sert bir durum almak, kırıcılaşmak. Dokunaklı duruma gelmek. Yemlerde genellikle yağ asitlerinin oksidasyonu ve hidroliz sonucu uygun olmayan koku ve tat meydana gelmek.

ABRAKADABRA

Eski çağlarda bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan büyülü söz. Sihirbazların sıkça kullandığı büyü sözü.

ACI

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap. Keskin, şiddetli. Çarpıcı, göz alıcı (renk). Tadı bu nitelikte olan. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

ABORDA

Bir deniz teknesinin başka bir tekneye, bir iskeleye veya bir rıhtıma yanını vererek yanaşması.

ABDEST

Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma.

ABLİ

Yatay serenlerin ucuna bağlı bulunan ve bunları sağa, sola veya ortaya çevirmek için yararlanılan halat veya palanga.

ACEMAŞİRAN

Klasik Türk müziğinde kullanılan şet makamlarından biri.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

ABANİ

Genellikle sarık, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapımında kullanılan, zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaş. Bu kumaştan yapılmış.

ACAYİP

Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı. Şaşma anlatan bir söz.

ACAR

Atılgan. Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik. Yeni. Güneybatı Kafkasya'nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk, Acara.

ABİS

Okyanusların güneş ışığının ulaşamadığı derin yerleri.

ABAKÜS

Sayı boncuğu. Sütun başlığının üstüne yatay olarak konan ve kenarlarından biraz dışarı taşan taş blok.

ABANDONE

Boks sporunda dövüşemeyecek duruma gelen boksörün karşılaşmayı yarıda bırakması. Herhangi bir olay karşısında çaresiz duruma düşme.

ABBAS

"Yola çıkacak veya ölümü yaklaşan kimse" anlamlarındaki Abbas yolcu deyiminde geçen bir söz.