PROGRAMLAYABİLME Nedir?

PROGRAMLAYABİLME kelimesi ilk harfi P ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında p sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi p , ikinci harfi r , üçüncü harfi o , dördüncü harfi g , beşinci harfi r , altıncı harfi a , yedinci harfi m , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi y , onbirinci harfi a , onikinci harfi b , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi m , onaltıncı harfi e şeklindedir. Başı p sonu e olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

PROGRAMLAYABİLME anlamı

Programlayabilmek işi.

PROGRAMLAYABİLME hakkında bilgiler

PROGRAMLAYABİLME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük