PRİDASYON Nedir?

PRİDASYON kelimesi ilk harfi P ve son harfi N olan bir kelimedir. Başında p sonunda n olan kelimenin birinci baş harfi p , ikinci harfi r , üçüncü harfi i , dördüncü harfi d , beşinci harfi a , altıncı harfi s , yedinci harfi y , sekizinci harfi o , dokuzuncu harfi n şeklindedir. Başı p sonu n olan 9 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

PRİDASYON anlamı

Bir hayvan türünün, gıda sağlamak amacıyla bir başka hayvan türünü öldürmesi.

PRİDASYON hakkında bilgiler

PRİDASYON ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük