Sonu POG ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "pog" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu pog ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında pog olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde pog olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

POG

Gür ve uzun (bıyık).

  -   -   -  

Anlamında POG bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde POG geçen kelimeler listesi verilmiştir.

TEKESAKALI

Birleşikgillerden, kökleri sebze olarak kullanılan otsu bir bitki (Tragopogon porrifolius).

HİPERİNSÜLİNEMİ

Pankreas beta hücrelerinin aşırı salınım yapması sonucu hipoglisemiye neden olan kan insülin düzeyinin artması, insülinemi.

TİPOGRAFYA

Tipografi.

TİPOGRAFİ

Kabartma biçimlerle ilgili baskı yöntemi, tipografya. Basım.

KARNİTİN

B7 vitamini. Yağ asitlerini sitoplazmadan mitokondri matriksine taşıyan, aerobik kas kasılmalarında hiperemiyi, hipoglisemiyi, karaciğer yetmezliğini ve kalp rahatsızlıklarını engelleyici etkisi olan, organizmada lizin ve metiyonin amino asitlerinden sentezlenebilen, azot içeren kısa zincirli bir karboksilik asit, T vitamini, BT vitamini, termitin.

İSOLÖSİN

Kas dokusunda metabolize edilen, daima lösin ve valinle birlikte dengeli olarak alınması gereken, eksikliğinde hipoglisemiye benzer semptomlar oluşan amino asit.

ŞAVIRLAMAK

Kendinden yana çekmek amacıyla söz ve yazı ile etkilemeye çalışmak, propoganda yapmak.

TİPOGRAFİK

Tipografi ile ilgili.

HİPOGONADİZM

Büyüme, cinsel gelişim ve ikincil cinsiyet karakterlerinin gelişiminde gerilik biçiminde görülen, anormal derecede gonadal fonksiyonların azalması sonucu meydana gelen bir durum, hipogenitalizm.

GLUKAGON

Pankreasın Langerhans adacığındaki alfa hücrelerinden salgılanan, yağ dokusunda lipit hidrolizi, karaciğer hücrelerinde glikojen parçalanmasını ve glikoz sentezini uyararak kandaki şeker miktarının düşmesini engelleyen 29 amino asitlik bir hormon. Karaciğerde, glikojen yıkımını ve karbonhidrat olmayan maddelerden glikoz oluşumunu uyararak kan şeker düzeyini yükselten, yağ dokuda yağların yıkılması ve anti-insülin etkinliği olan, pankreasın Langerhans adacıklarının alfa hücreleri tarafından salgılanan, hipoglisemi ve büyüme hormonu tarafından salınımı artan ve 29 amino asit içeren bir polipeptit hormon, hiperglisemik hormon.

BASIM

Basımcılık. Bası işi, tipografi.

HİPOPİTÜTARİZM

Hipofiz ön lop hormonlarının yetersiz salgılanması. Salgısı baskılanan hormona bağlı olarak hipogonadizm, hypotiroidizm veya cücelik biçimlenir.

MİYASTENİ

Yangı, distrofi veya merkezi veya çevresel sinirlerde herhangi bir patolojik değişim bulunmaksızın, iskelet kaslarının geçici ve geriye dönüşümlü zayıflığı. Hipokalsemi, hipoglisemi, hipofosfotemi ve kimi bitkisel zehirlenmeler evcil hayvanlardaki miyasteni örnekleridir.

TEFARİK

Genellikle kırmızı, beyaz ve mor kumaştan dikilen, gömlek ve şalvardan oluşan, kol ağızları, paça kenarları ile şalvarın yanları işlenmiş kadın giysisi. Yüksekliği 60-100 santimetre olan, büyük yapraklı ve beyaz çiçekli bir bitki (Pogostemon patchouly).

SOYKIRIM

Bir insan topluluğunu ulusal, dinsel vb. sebeplerle yok etme, jenosit, genosit, pogrom.

HİPOGENİTALİZM

Hipogonadizm.