PLAJ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "plaj" olan, toplam 3 adet kelime bulunmaktadır. plaj ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu plaj ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde plaj olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PLAJ

Kumsal.

PLAJKÖY

Elâzığ şehrinde, Hazar bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

PLAJİYOKLAZ

Dilinimleri birbirine göre eğik bir durumda kalsiyum ve sodyum içeren feldspat.

  -   -   -  

Anlamında PLAJ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde PLAJ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

SPİLİT

Başlangıçta bol kalsiyumlu olan (bazik) plajioklasların sodyum kimyasal başkalaşım sonucu albitleşmesi ile oluşmuş, gri yeşil renkli püskürük kayacı. (Genellikle sık bir doku gösterir ve çok ince tanelidir.).

DİYABAZ

Feldspatlardan bir plajiyoklaz ile ojitten oluşmuş yeşil renkli bir kütle.

KABİN

Küçük, özel bölme. Plajda soyunma yeri. Uçakta yolcuların oturduğu bölüm. Gemilerde, uçaklarda, uzay gemilerinde küçük bölme.

DİORİT

Derinlik kayacı. (Kayaç yapıcı mineralleri plajioklas -andezin-, piroksen, ambifol ve biotit. Derinlik kayaçlarının yansız üyelerindendir; asitli üyelerle granodiorit, kimi üyelerle dioritgrabro geçiş kayaçları verir. Kuarslı olanlarına kuarslı diorit denmektedir.).

FELDSPATLAR

En önemli mineral grubu. (Başlıca üç bölüme ayrılırlar: 1 . Potasyumlu feldspatlar. ortoklas: K (Al Si3O8); özdeş bileşiminde monoklinal sanidin, adular ile triklinal mikroklin bu gruptandır. Sodyumlu feldspatlar, albit: Na (Al Si2O8); triklinal. Kalsiyumlu feldspat, anortit: Ca (Al2 Si2O8); triklinal. bu üç grubun hiç bir üyesi katkısız olmayıp kendi aralarında karışım kristaller oluştururlar. Karışımda en çok albit ve anortit vardır ve bu sıraya plajioklas adı verilir, albit-anortit oranına göre oligoklas, andezin, labrador-bitovnit türlerine ayrılırlar. hepsinde metalik olmayan parıltı, çizgi ak; sertlik yaklaşık olarak 6, yoğunluk yaklaşık olarak 2.5'tir. Çoğu triklinal, birkaçı monoklinaldir.).

KUMSAL

Kumu olan yer. Denize, göle vb. yerlere girilebilen genellikle kumluk alan, deniz hamamı, kumbaşı, plaj. Kumlu.

ŞEMSİYE

Bir sapın üzerinde esnek tellere gerilmiş, açılıp kapanabilen, yağmur ve güneşten korunmak için kullanılan, su geçirmez kumaştan yapılmış taşınabilir eşya, güncek. Genellikle plajlarda, bahçelerde kullanılan büyük güneşlik. Aynı noktadan çıkan eşit uzunluktaki sapçıkların ucunda bulunan çiçek topluluğu.

LABRADOR

Labrador kıyılarında parlak bir türüne rastlanan, feldspatlar grubundan ve plajiyoklaz serisinden olan alüminyum, kalsiyum ve sodyum silikatı.

MERMERLİ

Mermeri olan. Antalya'da plajı ve restaurantları ile ünlü olan turistik bir bölge.

CANKURTARAN

Hasta veya yaralı taşımaya uygun hazırlanmış özel araç, ambulans. Havuz veya plajda yüzme bilmeyenleri uyaran ve tehlike anında onları kurtaran kimse.

LAMPROFİR

Koyu renkli damar kayaçları grubu. (Çoğunlukla ortoklas ve amfibolden bileşik: Fogesit Çoğunlukla plajioklas ve amfibolden bileşik : Spessartit Çoğunlukla plajioklas ve biotitten bileşik : Kersantit Çoğunlukla ortoklas ve biotitten bileşik : Minet.).

KABANA

Genellikle otelin ana binasının dışında, plaj veya havuz kıyısında bir oda.

DİYORİT

Özellikle plajiyoklazdan oluşan, saydam, üstü tanecikli derinlik kayacı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük